En oppskrift på fremtiden – finnes den?

Mennesker liker oppskrifter. De gir en trygghet i situasjoner hvor vi mangler kunnskaper og ferdigheter. De kan trygge oss i situasjoner hvor vi ellers lett kan overveldes. Å akkurat dette er et av de store utfordringer som mange mennesker kjemper med i disse dager. Nettopp dette at en overveldes av egne følelser. Det som skjer i slike situasjoner er at kroppen automatisk stenger ned kontakt med følelser og kroppereaksjoner, det som kalles numming, dissosiasjon, miste seg selv etc.

Verden befinner seg nå i en krise. Mange systemer som har vært grunnpilarer i samfunnet viser seg å være mer skadelig for mennekser er nyttig. Dette skaper en utrygghet, fordi systemene gav en trygghet. Struktur gir trygghet.

Som barn lærte jeg at jeg var heldig som vokste opp i Norge, fordi hvis jeg ikke klarte å ta vare på meg selv, helse eller økonomi, ville jeg få gratis helse og penger fra det offentlige. I disse dager er det mange som kjenner på en krise i forhold til akkurat dette. Mennesker opplever press til å ta en injeksjon det ikke er forsket på (mer enn noen uker), ellers kan de miste sin jobb og inntekt. Valget mellom helse og økonomi er umulig, fordi manglende økonomi gir ikke god helse. Samt at ofte vil flere i familien også rammes ift økonomi og helse, når man mister sin inntekt.

Kriser gir forvirring. Og overveldelse av følelser. Noe som er nytt og uforståelig siden mars 2020, er at myndigheter pusher frykt i befolkningen. Farlig virus, alle kan dø!. Og de iverksetter tiltak som svekker immunforsvaret, istedenfor å styrke det, noe som også er totalt uforståelig.

Forsker og lege Charlotte Haug spør – hva sjedde egentlig mars 2020 – hvorfor ble all kunnskap om helse og beskyttelse av sykdom snudd 180 grader?

Et innlegg i Steigan viser til mail kontakt med Preben Aavitsland og en leser viser at FHI IKKE ER INTERESSERT i tidlig behandling til de som er Covid syke. Hva handler dette egentlig om, er det da betimelig å spørre. Når det finnes god behandling, og myndighetene ikke vil gi denne til folket, hvem sine interersser er det da myndighetene. tjener.

Vi ser at det som har vært ikke fungerer for oss som samfunn. Vi er som Titanic som har krasjet med et isfjell, i ferd med å synke. Spørsmålet er hva er livbåtene og hvordan fungerer de. Det gode med denne nye situasjonen er at mens Titanic hadde et visst antall livbåter, ikke nok til alle, så er det nok livbåter som kan redde oss når samfunnets Titanic synker. Dette skyldes at livbåten denne gangen er vår bevissthet, og det er opp til alle og enhver å ta inn over seg det som skjer, og handle på måter som støtter liv, og ikke svekker det.

Krise – hva gjør jeg

Ingen kan se de gode løsninger mens de befinner er i en krise. Man må få litt avtand til det som skjer, helst være kommet ut av det, for å kunne bearbeide de følelser som krisen skapte i oss.

Nå som PLANDEMIEN har vart 21 måneder har vårt nervesystem fått roet seg så pass at vi kan starte på å ta oss selv ut av krisen. Og det er akkurat dette denne blogg handler om. Vi må selv ta oss ut av krisen. Dette er en utfordring, fordi mange av oss er programmert til at når krisen kommer, vil myndighetene redde oss. Politiet kommer og tar skurken for å beskytte oss mot de som er farlige.

Men nå er vi forvirret. Som samfunn opplever vi at skurken er myndighetene. Vi er i samme situiasjon som de barn hvor de farligste personer de kjenner er deres foreldre. Når man vokser opp i et hjem med omsorgssvikt, er det vanlig å fortrenge det som skjer. Dette sikrer overlevelse, og er slik det skal være. Til man er voksen og kan hjelpe seg selv.

Når man ser hva som faktisk skjer i samfunnet, og kjenner den smerte som dette skaper, kan man ikke lenger tro at myndighetene vil ta vare på oss. Det er innsikter av denne typen som får mennesker til å handle. Som får mennesker til å forstå at de selv må ta grep for å redde seg selv. Og akkurat som barn som vokser opp i hjem med omsorgssvikt, vil mennesker som traumatiseres av myndigheter, bli overveldet av følelser, noe som gjør at kroppen stenger av for kontakt med oss selv (numming, dissosiasjon, miste seg selv etc).

Trinn 1 på å komme ut av krisen er å ta valget om å hjepe seg selv. Metaforisk handler dette om å sette seg selv i forsete, og ikke i baksete på den bilen som heter eget liv. Det som er utfordrende med dette valget, er at man i tillegg til at man er overveldet over alt som har skjedd, også vil kjenne på en håpløshet og hjelpeløshet. Fordi de systemer vi er kjent med og som har virket på et vis så langt, de kan vi ikke bruke lenger. Vi må lære oss å tenke nytt på en rekke områder. Er du klar for dette?

Det kan føles som å stå ved en bred elv, og vite at du skal krysse elven, og så kan du ikke svømme, og det er ingen båter eller flåter i nærheten. I slike situasjoner vil mennesker reagere på 2 måter. De som er styrt av offer energi, vil sette seg ned i sin håpløshet, det var hit de kom. De aner ike hva de kan gjøre for å hjelpe seg selv. De forstår ikke at det er de selv som må hjelpe dem selv. Den andre gruppen, de som ikke er fanget av offer energi, vil bite i det sure eple. De kan ikke svømme, men de vet det er mulig, så da får de lære det som skal til slik at de kan komme over elven. Det er denne energi, det å søke nye løsninger som kan ta oss videre fra denne krisen.

Jeg har selv opplevd flere store kriser i livet. Og hver gang, er det noe som er endret, noe som aldri blir som før., Og hver gang ble jeg overveldet av følelser. Og hver gang har jeg brukt måneder og noen ganger år på å løse opp de stengsler som det å bli overveldet skaper i en psyke. Dette har funka hver gang. Når det som skapte blokkeringen er løst, er det ikke spenninger eller smerter i kroppen, heller ikke tankestress, og man trigges uhyre sjeldent.

Hvilken type kunnskap trenger jeg?

Det som er fristende i kriser, er å tenke at man vi ha tilbake det som som var. Men vanligvis går ikke dette. Mister man en partner, kan man finne en ny parter, men alt vil være annerldes i det nye parforholdet. Den krisen vi nå som samfunn opplever handler i utgangspunktet verken om familie eller jobb, den handler om vårt forhold til oss selv. Vi må selv ta valget om å utvikle vår bevissthet slik at vi kan tenke egne tanker, og våger å stole på oss selv, eller om vi skal gi vår energi til andre (ofte fienden!). På denne reisen som handler om å møte seg selv vil vi flere ganger komme til situasjoner som den med elvebredden, hvor vi må utvikle noe som er totalt ukjent for oss. Det hjelper i slike situasjoer, som det alltid gjør, og se på de som har gjort dette før oss. Hva gjør de som ikke er redde? Hadde en ikke hatt mulighet til den personlige utvikling som trengs, hadde en ikke valgt å bli født inn i denne krisen.

En av de nye tingene som mange må lære er om universelle lover. Universelle lover er en beskrivelse av hvordan univserset virker og hvordan mennesker fungerer. Hvis man overser disse, kan man komme i en situasjons som ofte beskrives som å komme skjevt ut fra hoppkanten. Man hopper, men lander utenfor det området som er trygt, og man kan derfor skade seg stygt. Husk at før kan krysser hoppkanten er det likt både for de som treffer rett og de som kommer skjevt ut. Med andre ord, de som overser de universelle lover bruker like mye energi og iver etter å få god fart ned bakken, som de som har tatt til seg at univserselle lover finnes.

En univsersell lov er:

Det vi motsetter oss, kommer til oss som en boomerang

Universelle lover, sjelens lover nr 8.

Dette er engentlig fryktens lov. Når vi er fanget av frykt, fokuserer vi på det vi ikke vil ha, og ubevisst selvsagt skaper vi det vi absolutt ikke vil skal skje. Hvis vi åpner oss for å se det som er, ser vi dette skje hele tiden.

De som tok injeksjonen eller bruker munnbind UT FRA FRYKT, får økt frykt gjennom slike handlinger. Noen vil her protestere og si at nei, her tar du feil HIldur. Fordi etter at jeg tok injeksjonen så har jeg ikke frykt for Covid lenger. Poenget mitt er at på den ene siden kan både injeksjonen og munnbind dempe tankestyrt frykt. Enig i det. Men hva er tankestyrt frykt.

Tankestyrt frykt er frykt man selv skaper med egne tanker som ikke har rot i virkeligheten (sannhet). Alle som skal reise med fly vet at om de hver dag i 2 mnd før de skal reise tenker tanken: tenk om flyet detter ned, vil dette påvirke både tiden før reisen og selve reisen. Man har skapt en tankestyrt frykt.

Trygghet er det motsatte av tankestyrt frykt. Trygghet er en tilstand hvor kroppen er avslappet. Vi har da full tilgang til vår fornuft, og selv om vi er uenige i det som skjer, som andre sier eller gjør, trigges vi nesten aldri. Vi er til stede i oss selv når vi er trygge. Frykt er en kidnapper av egen bevissthet. Den gjør at man mister kontakt med egen kropp. Man kommer i det som kalles overlevelse. Og her handler man ofte automatisk, ikke bevisst med andre ord fordi en bevissthet har kun fokus på det som kan dempe frykt.

Er man trygg er livet annerledes. Da er man lite opptatt av de valg andre gjør. Man er da rett og slett ikke opptatt av om andre har tatt injeksjonen eller bruker munnbind. Man har sikret seg selv, (med eller uten munnbind, med eler uten injeksjon) og lar derfor andre få være i fred, lar andre ta konsekevanser av egne valg.

Hvis man etter å ha tatt injeksjon eller bruk av munnbind er opptatt av de som ikke gjør dette, har man uløst frykt. Og det er dette vi ser skje i samfunnet i full styrke akkurat nå. De som tok injeksjonen/ bruker munnbind ut fra frykt, er mer usikre enn de var før. De er usikre sammen med de som velger annerledes, og de er usikre på om de selv skal ta masken av, eller slutte å la seg stikke. Trigges man av de som ikke tar disse injeksjonene og heller ikke bruker munnbind har man en indre jobb og gjøre. Man må løse opp det som trigger en. Ellers vil en stadig tiltrekke seg situasjoner hvor en blir trigget.

Essensen er at handlinger som gjøres for å unngå frykt, øker frykten. Vi må med andre ord møte det som skaper frykt i oss selv for å komme ut av denne fellen, ellers er det vi selv som leder oss selv til et fangehull. Som sjeler har vi kraft til å velge annerledes når livet er uutholdelig. Også når andre forteller at det ikke er noe en kan gjøre for å endre det som er, vil jeg påstå at det i de fleste situasjoner også finnes andre løsninger. Men man finner ikke disse løsninger uten at man kontakter egen sjel, svarene vi søker er inni oss, ikke der ute.

Er vi redd for å miste jobb, kan vi la oss fange av denne frykt (og bidra til å skape situasjonen) eller vi kan også velge å se på dette som en måte til å finne nye måter å tjene penger på.

Det er ikke bare de som bruker munnbind og tar injeksjonen som påvirkes av denne lov. Alle de som kjemper mot koronapass, mot injeksjonen, mot et totalitært samfunn, er også medskapere til at dette blir innført.

Det er så lett for en menneske å tro at fordi en har gode hensikter, gode formål, så er ens handlinger bare gode. Desverre er det ikke slik. Vi ser også mange eksempler på dette i samfunnet. Alle de som gjør som de blir fortalt uten at de har satt seg inn i hvilken agneda de faktisk tjener. De som løper rundt, som gjerne vil være flinkest i klassen, uten å se at de graver en grav som ikke andre men de selv kan falle ned i.

Som over, som under

Universelle lover, sjelens lover nr 12.

Vi må endre noe i oss selv, om vi vil endre den ytre verden. Dette er trolig den univserselle lov som er blant de som er vanskeligst å forstå. Vi er opplært til å tenke at noen andre, som politiet og myndigheter er de som skal fange skurken, og da er vi trygge.

Denne univserselle lov snur på hodet en slik forståelse. Skal vi bli kvitt ondskap i samfunnet, må vi transformere egen ondskap. Men jeg har ingen ondskap inni meg vil mange tenke, og dermed er de fanget av det som kalles Wetiko. Paul Levy har studert og skrevet mye om skjult ondskap i psyken. Lenken er til en artikkel fra hans hjemmeside, om Jungs psykologi og ondskap i samfunnet. Levy er opptatt av at når vi overser egen ondskap så styrer den oss, selv om dette er skjult for oss. På den andre siden kan vi også gi næring til ondskap ved å fokusere for mye på den. Ondskap er i følge han mer omfattende enn de fleste er klar over.

Jeg valgte å sette meg inn i fenomenet ondskap noen år tilbake. Det er mange ulike definisjoner og forståelser av dette fenomen. En forståelse er at mennesker som ikke kjenner seg selv, har kontakt med egne følelser, kan lett gjøre handlinger som er ondskap ubevisst. Vi kjenner alle til at de som mangler empati kan såre andre, og tråkke på andre både bevisst og ubevisst. Dette er kjent kunnskap i samfunnet.

Det som imidlertid overrasket meg var når jeg oppdaget at det ofte lå en skjult ondskap bak handlinger som fremstod som snille og ivaretakende. Denne form for manipulasjon, som er ren ondskap egentlig, er vanskelig å gjennomskue. Men man merker den energimessig. De usynlige stikkene som kommer, som om en var en nålepute. Ofte vil de mennesker som stikker andre på denne måten også ha egenskaper som en trenger. Derfor fanges en. Det kan være kompliment (eneste som skryter av en), det kan være at man blir kjøpt (får gaver), eller handlinger som oppleves som omsorg. Men husk, snille mennesker uten ondskap gjør at du føler deg fri, det er ingen snikene usikker følelse knyttet til samsvær med dem. Man er ikke tappet av å være sammen med dem.

En annen form for skjult ondskap er de som stjeler andres energi. Jeg oppdaget noen år tilbake en god venn (trodde jeg inntil da) som tappet meg for energi. Jeg så det ikke selv, det var en terapeut som gjorde meg oppmerksom på det. Da så jeg det klart, alle puslespillbrikkene passet perfekt. Måten dette skjedde på var opptre slik at jeg ble frustrert, vi fikk ikke til det som var avtalt. Det er dette som kalles passiv aggresivt forsvar og som brukes av mennesker som mangler kraft til å stå i seg selv, og si det de egentlig mener.

Like viktig som å forstå onskap utenfra er å forstå den innenfra. Ondskap innenfra er hver gang vi svikter oss selv. Hver gang vi tilpasser oss mot vår egen vilje. Dette bygger opp uro og spenning i kroppen, gir tankestress, som i neste omgang ofte går ut over våre nærmeste. Det er nærliggende å tenke at selvskading er å svikte seg selv, men jeg ser det ikke slik.

Psykisk smerte er ikke ondskap, og mange som opplever denne uutholdelige situasjonen er fanget i en situasjon hvor deres sannhet ikke er verdt noe. Ingen er villig til å ta inn over seg, at det man egentlig søker er å bli akseptert som den man er. Når mennesker blir akseptert som den man er, når man får lov å være den man er, kan psykisk smerte løse seg opp, og en trenger ikke selvskade seg selv. Det hjelper om en terapeut kan akseptere den hjelpesøkende, men ofte er det andre relasjoner som skaper den uutholdelige smerten. Jeg ser ikke på selvskading som ondskap. For meg er dette mer en måte å håndtere en uutholdelig smerte. Andre velger kanskje å håndtere egne fortrengte følelser og smerter med rusmidler eler medisiner eller en eller annen form for avhengighet. I praksis gjør fok det som virker når livet er utthodelig enten dette er sosialt akseptert eller ikke.

SOM OVER, SOMM UNDER. Denne universelle lov betyr at vi skaper våre liv ut fra de tankemønstre og den bevissthet som vi har. Jeg har i flere tidligere blogger tatt opp naturens lov, som viser om vi skaper ut fra frykt eller ut fra kjærlighet. I den krise som vi som verden befinner oss i nå, som er preget av frykt og kaos, er jobben for oss alle å transformere frykt til kjærlighet. Husk at kjærlighet også er sannhet. Spørsmålet til deg som leser er: er du villig til å bli med å skape en ny verden, en verden som er bygget på sannhet. Dette vil i så fall bety at en må lære det som skal til for at dette skal kunne skje. Slik jeg ser det betyr det å ta inn over oss en ny kvantebevissthet. Et nytt paradigme, som det å forstå hvordan verden og mennesker fungerer i samsvar med den forskning som er forbudt og oversett og sensurert at det som kalles Matrix kontrollsystem (skolemedisin er en del av dette).

Alle indre reiser begynner med et skritt. Og det første skritt på denne reisen er å ta valget om om å leve sannhet, også når det koster oss penger og venner, eller sosial status (stigmatisert, ledd av etc). Når dette valget er tatt, vil ens indre guide påvirke den videre reisen. En må sette av tid til å lytte til seg selv, og så må en følge de instrukser som kommer innenfra. Er man usikker, gjør det, test, helt til du forstår forskjellen når ditt ego (venstre hjerne bevissthet) eller din sjel (høyre hjerne bevissthet) snakker til deg.

Skal vi kunne transformere frykt til kjærlighet i samfunnet, må vi først oppdage hvordan vi gjør dette i oss selv. Derfor har de som er fanget i frykt store muligheter til personlig utvikling om de velger å møte seg selv. Bli kjent med den en er. Bli kjent med egen skygge, slik at en kan transformere negative følelser til positive. Fullt mulig, og ganske enkelt når man har knekket koden. Når vi har lært dette, kan vi gjøre det samme i den ytre verden.

Det tema som det fokuseres en del på i samfiunnet i dag er traumer. Traumer er noe som er uforløst i oss selv. Dette skaper blokkeringer i oss, og fanger oss i en forståelse som ikke er sann. Men når vi erkjenner det som er (slik det var/ble opplevd), vil de følelser som før overveldet oss, bli håndterlige. Og da forsvinner også den kroppslige spenning og tankestresset som blokkeringen skapte.

Men dette skjer ikke av seg selv. Her kommer den frie viljen frem, det å velge å bli kjent med seg selv, egne følelser, velge å møte egen frykt, velge å løse opp i egne blokkeringer.

Til syvende og sist står vi nakne foran oss selv og egne valg. Ingen kan velge for oss. Ingen. Vi må alle og enhver lære dette. Bygge opp en forståelse skritt for skritt. På samme måte som ingen kan lære å svømme for oss, vi må selv ta risikoen på at vi flyter om vi løfter bena fra bunnen.

Som mennesker kan vi i det lange løp ikke unngå å møte oss selv. Dette skyldes at vi har en iboende kraft inni oss, en kraft som pusher oss mot helhet (kjærlighet og sannhet). Vi kan fortrenge denne en stund, men ofte skjer noe som vekker oss, vi forstår noe vi aldri kan gå tilbake på. For mange er det umulig å kneble seg selv, fordi indre ubalanser skaper ubehag, og dette ubehaget går kun vekk om vi møter det som skaper ubehaget i oss.

Før vi forstår at det er i oss selv den store jobben gjøres, er det vanlig å ha fokus på det som skjer utenfor oss selv. Dette bringer oss til neste universelle lov:

Du må ikke bruke makt til å ta fra andre deres frie vilje

Law of one, nr 11

Mennesket har fri vilje. Dette er vår sjels kraft. Vi er født suverene, og ingen verken andre mennesker eller myndigheter kan ta fra oss denne kraft uten vårt samtykke.

Når jeg var barn lærte vi om djevelen og hvor slu han var, på søndagskolen. Vi ble programmert til å være våkne og ikke la oss lure. Hva dette betydde i praksis, var det ingen som snakket om. Ulven som kommer i fåreklær, Rødhette som ikke ser forskjell på en ulv og bestemor, er gode metaforer, men hvordan kan vi gjenkjenne ulven i dagens samfunn?

De mørke krefter som herjer villt i verden nå har mange navn som globalister, kabalen, deep state. En av forskjellene mellom dem og oss er at de er super rike, noe de fleste av oss ikke er. De kan derfor bruke penger til å kjøpe handlinger som styrker deres agenda. Men det er også en annen forskjell som er viktig å vite om. Og dette er at de kan de universelle lovene til fingerspissene. De vet derfor at dersom de bruker sin makt overfor andre, slår dette tilbake på eget karma. Derfor lurer de andre mennesker til å utføre slike tjenester for dem, med og uten betaling.

Vi ser dette i forhold til injeksjonen – den er frivillig heter det, men gjennom å skremme mennesker, og aktiv bruk av media, skapes et trykk rettet mot de som ikke tar injeksjonene. Det som imidlertid har forundret meg er alle de som velger å ta injeksjonen og de som setter injeksjon som IKKE har satt seg inn i innholdet i disse injeksjonene. Som egentlig ikke vet om dette er noe som styrker eller svekker personens helse? Her er noen tanker å reflektere over:
# hva skjer i kroppen, når man tilfører mRNA og kroppen begynner å produsere spike protein slik at blod klumper seg på mikro og makro nivå. Hva betyr dette for ens helse? Peter McCullough er en av spesialistene på dette.
# hvorfor er injeksjonene tilsatt Graphen oksyd og hvorfor vil ikke de som pusher injeksjonen at du skal vite om dette? Her forklarer Stew Peters og Deanna Lorraine hva som skjedde med Dr Noack som er spesialist på Graphen oxid, og her er lenke til filmen fra Dr Noack hvor han forklarer hva som skjer i kroppen når dette stoffet injiseres.
# kan de som har tatt injeksjonen smitte andre? Hva sier pfizer sine dokument om å beskytte gravide og små barn fra denne shedding? og hvor lenge vil de som tok injeksjonen være i risiko for å spre spike protein (som kroppen produserer på grunn av mRNA shot) til andre? Her gir Dr Jane Ruby i samtale med Stew Peters deg svar på disse og flere spørsmål knyttet til injeksjonen.

Hør innleggene og trekk egne konklusjoner. Dette er eneste måte å finne frem til egen sannhet på. Ikke tro på noe fordi jeg skriver det eller fordi myndigheter sier noe. Sjekk selv, og utvikle din egen forståelse, fordi det er kun denne som kan redde deg.

Vi ser også det å påtvinge andre sin vilje skje gjennom påbud om bruk av munnbind, som nå nylig ble gjenninnført på Haugalandet. I forskriften står det: Det innføres påbud om munnbind når en ikke kan holde NOK avstand til andre på kollektivtransport, drosjer, butikker og kjøpesentre. Hva er nok avstand? og hvem bestemmer hva som er nok avstand?

Vi har med andre ord fått innført et meningsløst reglement. Dette skaper forvirring og usikkerhet. Noen møter denne usikkerhet med å være på den sikre siden, slik at de tar på seg munnbind når de beveger seg ute i samfunnet. Andre tenker at egentlig er det ikke noe krav til munnbind. Og at påbudet egentlig er for å lure folk til å bruke munnbind. Men det vekker også forvirring og usikkerhet, og det er denne forvirring og usikkerhet som gjør folk medgjørlige.

På min nærbutikk, har de misforstått denne forskrift og hengt opp plakat med at alle må bruke munnbind, fordi dette er påbud fra kommunen. På denne måten lures mennesker til å tro at det er påbud med bruk av munnbind når du kjøper mat eller handler julegaver.

Poenget, og dette er viktig, om man lar seg lure, kan man IKKE skylde på den person som hengte opp plakaten på nærbutikken. Det er faktisk alles ansvar å selv lese forskriften.

Det er mye ondskap som skjer knyttet til PLANDEMIEN. Vi skal derfor se på en enda en universell lov:

Ondskap må alltid vise sitt sanne ansikt

Law of one, nr 17.

Denne lov er grunnen til at det er så mye forvirring i samfunnet. De mørke krefter må fortelle hva de gjør slik at mennesker kan velge fritt om de vil bli med på deres opplegg. Det er et viktig spørsmål hvorfor det brukes så mye kraft på å pushe en injeksjonsagneda, så lenge injeksjonen ikke beskytter mot sykdom.

Et av de mulige svar gitt i dokumenter fra globalistene er at de vil innføre en verden, hvor de styrer, alle land og nasjoner, og for å få dette til vil de koble sammen mennekser med data, det som kalles en transhuman agenda. Denne teknologi har sine positive og negative sider. I et samfunn styrt av mennesker som søker sannhet, kan dette gjøre at de fleste sykdommer kan helbredes med den nye teknologien. I et samfunn styrt av mennesker som søker kontroll og makt, det som kalles totalitære samfunn, vil denne teknolog bli brukt til å kontrollere mennesker. Vi ser dette skje noen steder i verden nå, som Australia og Østerike.

Det at ondskap må vise sitt sanne ansikt, gjør at man blir presentert for de ondes planer før de iverksettes. Ofte skjer dette via filmer. Og man forstår ofte ikke sammenhengen før de onde hendeler har skjedd. De fleste av oss så på åpningsseremonien for Londol OL uten baktanker at dette var det som kalles prediktive programmering, et forvarsel på Koronakrisen. Her er klippet, vurder selv.

Det at ondskap må vise sitt sanne ansikt betyr at vi blir presentert for løgn og sannhet samtidig. Vi får med andre ord to budskap. Dette krever at du kan tenke selv. Har man valgt å ta injeksjonen og ikke fått med seg hva spike protein eller graphen oksyd gjør i kroppen, er det akkurat dette man har valgt: å ikke undersøke selv når det er motstridene stemmer om et tema. De fleste jeg kjenner hevder de har satt seg inn i det, ute å forstå at om man bare setter seg inn i en side av saken, den myndighetene (styrt av deep state) presenterer, så er det kun denne forståelse man har om saken. Og selv om denne er sann på en måte, blir den usann fordi den utelater så mye.

På treets frukter skal man gjenkjenne hvilken type et tre er. Det er i tidligere blogger vist at det er to krefter som styrer universet. Vi er enten medskapere ut fra kjærlighet og sannhet eller medskapere ut fra frykt (jamfør naturens lov). I praksis betyr dette at de handlinger som iversettes som bryter universelle lover er ondskap. De handlinger som bygger på sannhet er handlinger som bygger på sann kjærlighet. Ekte kjærlighet og sannhet er det samme. Dette skaper samhold, forener det som er splittet. De mørke krefter kan kun herje med mennesker så lenge mennesker er splittet. Og frykt porpaganda er en effektiv måte for å hindre at mennesker kobler seg til den univserselle kraft som gjennomskuer det som skjer.

Det er ikke bare i Norge at ondskap å viser seg gjennom doble budskap. Hør introen til denne video, (anbefaler hele video, men poenget her er budskapet fra Boris Johnson, til det britiske folk. Hvis du kan tenke selv, og tar inn det første han sier, forstår du at hans konklusjon er totalt meningsløs. Nyhetene om omnikrom starter på 5:15, Boris Johnson snakker på 6:30. Første budskap: vi vet enda ikke hvor effektive disse vaksinene er mot det nye Omnikrom. Andre budskap, det er derfor viktig at alle tar booster dosen.

Hvis du tenker selv, fanger du opp at det er totalt meningsløst å ta en injeksjon hvor en ikke vet noe om virkningen. Dette er et eksempel på en av metodene som de som pusher pandemien bruker for å unngå å skape eget karma ved å bryte en universell lov. Kan de lure godtroende, må de som lot seg lure selv betale for dette (eget karma), de har selv sagt ja til å bli med på det globale eksperiment som denne injeksjonen er.

Hvis du spilte av fra 5:15 fikk du også med deg at de pusher globalt bruk av munnbind. Skriptet for bruk av munnbind kommer utenfra, men blir kanalisert gjennom lokale myndigheter, også på Haugalandet? Det er påfallende at dette skjer samtidig globalt.

En annen fiffig detalj fra de som pusher pandemien er knyttet til definisjonen av fullvaksinert. Selv om Norge i dag har regler som viser at to doser er nok, innfører andre land krav om booster dose for å bli definert som fullvaksinert. Denne håndtering hva som er fullvaksinert og ikke, skaper forvirring. Vi kan da ikke lenger sammenligne funn fra ulike land, da man bruker samme ord men har ulikt innhold.

Dette skaper forvirring i forhold til statistikk, da de som har tatt to doser kan havne i kategori uvaksinert når en snakker om sykehusinnleggelser. Dette gir et helt feil inntrykk til leseren, da de aller fleste vil tenke på uvaksinert som ingen injeksjoner. Dette er eksempler på manipulasjon med ord som skjer, og som man må være våken for å fange opp. Hvis du har åpnet opp for å se det som er, ser du slike ting skje hele tiden.

Hvor er de som er syke og de som dør?

Det er mange eksempler på dobbel tvetydig informasjon knyttet til den såkalte «pandemi».
Jeg har sagt det før, og gjentar det igjen: Ser man ikke nyheter, finner man ingen pandemi.
Folk dør som fluer på TV, men på Karmøy etter 21 mnd har ingen dødd enda.

Da vil noen kanskje si at dette er fordi man er så flink å holde avstand, sprite seg, ta injeksjonen, bruke munnbind etc. Men igjen, det er ikke fleip, men fakta, at så langt har INGEN MYNDIGHETER lagt frem doikumentasjon på at SARS-COV-2 eksisterer. Egentlig burde det vært ganske enkelt. Man kunne tatt en blodprøve fra en «covid pasient» på sykehuset i Haugesund, lagt prøven under et elektronmikroskop, og vist oss: slik ser det ut. Så kunne man sammenlignet dette virus med blodprøver tatt av andre «covid pasienter» andre steder, andre land, og sett at dr var identiske. Det som skaper krøll i hodene på folk, er at dersom SARS-COV-2 ikke eksisterer, så kan heller ikke alle variantene eksistere ( Delta, omnikrom).

Tidlig i PLANDEMIEN leste jeg Jon Rappoport sitt intervju med Ellis Medavoy. Ellis Medavoy har vært ansatt av globalister for å spre disinformasjon i samfunnet. Intervjuet med han skjedde rundt 2001 – 2003, så det var lenge før Plandemien. Men det som slo meg når jeg leste disse tre rapportene var at det som skjedde fra mars 2020 var kliss likt det Medavoy fortalte om metodene som deep state brukte. Her er hva Medavoy sier om mutasjoner av virus:

Question: What about proof that germ really did mutate?
Answer: Try and find it. Normally, the mutation cover story is announced to the press with no proof at all. It`s just a tale. They simply assumethe germ musthave evolved into a new form — overnight — and thats why the drug didn´t work.

(Nå brukes det samme for å forklare at injeksjonen ikke virker).
Har du tenkt over det fakta at samme test brukes selv om det såkalte viruset endres hele tiden? Testen er enten fake, eller genial siden den kan oppdage varianter lenge før de oppstår og oppdages av menneskene. Kary Myllis som fant opp PCr testen, og som fikk en nobel pris for denne oppfinnelsen i 1993 sier at denne testen ikke kan brukes til å avdekke sykdom. Så paradoksalt nok, blir nå testen brukt, i stor skala, verden over, til å avdekke, noe den ikke kan avdekke. Forvirret?

Jeg kjenner så langt INGEN som har vært syke med sykdommen Covid – dvs de har store pusteproblemer på grunn av at blodet klumper seg (spike protein og graphen oksyd effekten). Jeg sier ikke at dette ikke forekommer, da det er kjent at noen dør av dette. Hvor mange er ukjent, da myndighetene ikke skiller mellom forkjølelse, influensa og lungebetennelse. Spørsmålet vi må stille er hva er tegn på sykdom: At man er syk eller at man har en test som viser et positivt utslag?

De jeg snakker med som forteller de har hatt Covid, har fått dette påvist med en test. Denne test skiller ikke mellom Covid, influensa og forkjølelse. Det er med andre ord ikke sikkert hva de har hatt. Det en denne form for forvirring som gjør at løgner spres som sannhet. Og gjør at helsefolk og forskere som søker sann kunnskap tar avstand fra det offentlige narrativet. Også når dette koster dem deres jobb. Sannhet og frihet er viktigere en penger. Lever man en løgn mister man kontakten med sin sjel, kraft og indre styrke.

Oppsummert kan vi si at en oppskrift for å møte fremtiden handler om at vi må skape det nye i samsvar med de universelle lover. For en rekke mennesker betyr dette å bli kjent med seg selv, enda dypere. I denne blogg vektlegges det å velge sannhet. Når dette valg er tatt på ærlig vis, med oppriktig hjerte, vil ens sjel guide en videre. Både til de personer som kan hjelpe og som en skal ha kontakt med, men også til de tema en må sette seg inn i.

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN.

Veavågen den 5. desember 2021. Hildur Vea, PhD.

hildur.vea@balan-zen.no tlf 45 66 21 18. Takk til deg som vippser, kr 25 pr blogg.

Vedlegg er de universelle lover. Jeg har brukt Law of one, hentet fra phoenix journalene og en samling med universelle lover som jeg selv har samlet gjennom årene. Disse er kalt universelle lover, sjelens lover. De kommer etter law of one.

Law of one

9-1-21A. The Highest command of the The Law of Creation is:

Achieve the wisdom of knowledge inasmuch as this will enable you to wisely follow the Laws of the Creation.

B. The highest command of The Law of God is:

You shall Honor God as the Ruler of the human races and follow His Laws for HE is the «King of Wisdom».

[We attain spiritual perfection by learning and wisely following the Laws given forth by God and Creation.  We l9arn through the Spirit of God within us how to live in harmony and balance with all of Creation. The Laws are as 9ollows:]

    1. You shall have no other gods than the Creator God before you and abide with the Laws of the Creation  which encompasses  all.  Also known as the «Law of One

    2. You shall not make for yourselves idols and false images to worship as gods for therein you give power into the hands of evil.

    3.  You shall love the Lord God with all your heart, soul and being (you must love yourself as God and God as yourself).

    4.  You shall not use the name of God irreverently, nor use it to swear to a falsehood.

    5.   Remember God’s «day» and keep it holy. (Every day is God’s “day”.)

    6.  You shall honor your mother and father.

    7.  You shall not murder your fellow man.  (Killing to preserve your life or of your family is not murder)

    8.  You must not commit adultery.

    9.  You must not steal (materially or emotionally).

   10.  You must not covet or envy that which belongs to your neighbor.

   11. You must not impose nor force your free-will upon the free-will of another.  Also known as «The Law of Non-interference.»

   12.  You must not judge (condemn) others, but you must wisely judge all behavior and actions which are contrary to the Laws of God and The Creation.

   13.  As you sow, so shall you reap.  Also called «The Law of Cause and Effect.»

   14. You must honor all commitments made in service to God, the Father, the One within.

   15. You must obey the wisdom of God for the responsible and balanced procreation of your species.

   16. You must do unto others as you would have them do unto you. Also called «The Golden Rule».

   17.  Evil (adversaries of God) must always wear a sign of their evilness.  (By their fruits you shall know them).

   18. You must not commit the act of slavery (physical or emotional) upon any human being of Creator God.

[With the Spirit of Life within us, we must first wisely understand and follow the Laws of Balance, and secondly, we must wisely know where our responsibility begins and ends within the Creation upon this wonderful Planet, Earth.

The first question to ask is how can I maintain my life in «harmony and balance» with the rest of «creation»?  The answer is, you begin with the pure desire to know Truth.  We must recognize that we are limited in our perception of Truth, and that God knows the best pathway for us to travel in His service.  So, we must then surrender our «will» (ego) to that which is God’s Will.

«In your daily prayer you must ask God for the loving Light of protection, guidance, power, wisdom, knowledge, truth, integrity and courage in order to best serve His Will and not your will (ego)».

Then in our quiet corner we must meditate.  We must listen.  We must wait upon our Father-God, who is within us (our God-Spirit), to give us that which we need to sustain us in His service.  Our will and His Will must become one again.

For a detailed discussion of these eighteen Laws of God and The Creation, please read Phoenix Journal number 27, entitled Phoenix Operator-Owner Manual found at  http://fourwinds10.com/journals/pdf/J027.pdf

Universelle lover – sjelens lover

Tekst nedenfor er hentet fra ulike kilder, men flest fra Bert Hellinger.

 1. ALLE HAR RETT Å TILHØRE SIN FAMILIESJEL. Personer som stenges ute, vil bli representert med en representant fra en yngre generasjon.

 2. JEG FØLGER DEG. Når noen dør, kan andre utvikle en dødelig sykdom, bli trukket mot den som er død. Prosessen stoppes når en ser det som skjer.

 3. JEG GJØR DET FOR DEG. Å ta over andre menneskers problemer, sykdommer. Vanlig at barn bærer for foreldre, eller partner bærer for den andre.

 4. MÅTER VI RELATERER TIL MOR, ER MÅTEN VI RELATERER TIL VÅR KROPP, OG OGSÅ MÅTEN VI RELATERER TIL PENGER. Strømmer energien fritt mellom mor og barn, strømmer også penger fritt. Suksess har ansiktet til mor. Handler om å akseptere det som er, var. Arbeid med relasjon til mot alltid viktig.  

 5. ALLE HAR SIN PLASS I SYSTEMET. Er du ikke på rett plass, har noen tatt din plass eller gitt deg en rolle som ikke er din, kan en ikke fungere i systemet. Ex på dysfunksjonelle system skjer når leder som ikke har/tar sitt ansvar på jobb, og når foreldre ikke tar sitt ansvar, fordi da vil automatisk et av barna ta dette ansvaret ubevisst. 

 6. BALANSE MELLOM Å GI OG TA. Relasjoner hvor noen gir mer enn de får, dør. De som ikke kan ta imot har ofte pengevansker, fordi energien som penger er flyter ikke fritt.

 7. DE STERKESTE KREFTER I DEN KOLLEKTIVE SAMVITTIGHET ER EKSKLUSJONER OG SKYLD. Uforløste traumer, fortrengte følelser, alt som skuffes under teppe, vil komme tilbake til systemet gjennom yngre representanter. Vi opplever skyld når vi bryter med systemet sine lojaliteter. Når vi gjør noe som krasjer med systemets forståelse/orden. Dette handler ikke om vanlig rett og galt.

  For å vokse må vi gå ut av systemer vi tilhører. Dette skaper skyld. Det er ikke mulig å vokse uten å føle skyld. Ubevisst lojalitet binder oss, og hemmer vår utvikling.

 8. VI BLIR DET VI MOTSETTER OSS. DET VI MOTSETTER OSS, KOMMER TIL OSS SOM EN BOOMERANG. Vår underbevissthet overstyrer vår bevissthet. Hvis vi ikke er redde dyr, vil de ikke skade oss. Hvis vi ikke er redd en tilstand, kommer den ikke til oss.
 9. GLEDE GJØR FOLK ENSOMME. DE SOM FINNER LØSNINGER BLIR ENSOMME. DE SOM ER ULYKKELIGE OG HAR MANGE PROBLEMER TILTREKKER SEG MENNESKER.
 10. FOR Å KUNNE GÅ UT AV ET SYSTEM OG VÆRE FRI, må en først erkjenne sin tilknytning og avhengighet, og hva en lærte, for å kunne se realiteten som den er og var. 
 11. ALLE CELLER HAR EN PSYKE: de kommuniserer med hverandre, de deler informasjon, de skaper energi, de bearbeider informasjon og de er også materie
 12. SOM OVER, SOM UNDER. Vi må endre noe i oss selv om vi vil endre noe i den ytre verden.
 13. MAN MÅ KUNNE TA IMOT, FOR Å KUNNE HA NOK OVERFLOD (penger). Noen kan bare gi og ikke ta imot, de skaper en ubalanse som ofte manifestere seg i mangel på penger.

Den kollektive samvittighet kan forstås som en historie bok, hvor alle hendelser skal tas med. Denne samvittighet jobber ubevisst, og personer kan bli innviklet allerede i mors liv.


Utvikling er kun mulig om vi ikke er tilknyttet noe. Å si ja til noe er å si nei til noe annet.

OM SANNHET

Sannhet er alltid enkel. Sanne teorier er enkle.
Kroppen har en resonans med sannhet, vi kan si den bekrefter sannhet. Ulike personer har ulike tegn på kroppslig sannhet. Frysninger er et tegn, varme i magen er et tegn, eller en ufrivillig rykning, bevegelse, har man lukka øyne kan man slå de opp som tegn på sannhet.

Kilde HV, 2021, Teori og modell hefte for utdanning til leder av systemisk samtale og program for BalanZe metoden.