Jeg velger …

Jeg velger
Jeg velger å leve
Jeg velger å leve min sannhet
Jeg velger å møte det jeg trenger å møte i meg selv for å bli fri
Jeg velger å gi slipp på gammel urett og smerte
Jeg velger å la tårene få renne, når de kommer
Jeg velger å akseptere mine følelser som de er
Jeg velger å tenke egne tanker, leve egne drømmer
Jeg velger å åpne opp for det beste immunforsvar
Jeg velger å åpne opp for min intuisjon
Jeg velger å ta «livet alvor» mindre seriøst, le mer
Jeg velger å ikke bli en del av andres overlevestrategier
Jeg velger å lytte til mitt hjertes sannhet
Jeg velger å bruke tiden på det som gjør meg glad, og som gjør andre glad
Jeg velger å spise mat som gjør at kroppen jubler
Jeg velger å drikke livets vann
Jeg velger å bruke tid på venner som aksepterer meg som den jeg er
Jeg velger å åpne opp for nye ideer, nye sider i meg selv
Jeg velger å akseptere andre som de er
Jeg velger å hjelpe de som kan ta imot hjelp som likemenn
Jeg velger å gjøre egne erfaringer
Jeg velger å lytte til kroppens reaksjoner som sannhet
Jeg velger å utvikle min bevissthet
Jeg velger å følge min indre guide
Jeg velger å reflektere sammen med de som hører det jeg sier
Jeg velger å teste ut nye ideer, også de som høres litt sprø ut
Jeg velger å være litt kreativ og litt «gal» hver dag
Jeg velger å lære noe nytt hver dag
Jeg velger å leve
Jeg velger

Veavågen, den 5. des 2021. Hildur Vea, PhD.
hildur.vea@balan-zen.no 45 66 21 18