Crazy, crazy, crazy leger og fagfolk

Crazy, Crazy, Crazy er de leger og fagfolk som deler sin visdom, selv om mange ikke vil høre det de sier
Crazy, Crazy, Crazy er de leger og fagfolk som behandler de som er syke av covid tidlig og trosser myndigheters anbefaling, fordi de vet at dersom man behandler tidlig er det ingen som dør av covid
Crazy, Crazy, Crazy er de leger og fagfolk som ofrer sin karriere for å dele kunnskap de har
Crazy, Crazy, Crazy er de leger og fagfolk som fortsetter å snakke selv om de kastes ut av facebook, twitter, youtube, and on and on
Crazy, Crazy, Crazy er de leger og fagfolk som fortsetter å snakke, selv om globalistenes faktasjekkere forvrenger det de sier og «stempler dem som useriøse»
Crazy, Crazy, Crazy er de leger og fagfolk som fortsetter å snakke sin sannhet, også når kolleger blir drept for å gjøre det samme
Crazy, Crazy, Crazy er de leger og fagfolk som sammenligner det myndigheter hevder med kunnskap de har fra en lang karriere og fra vanlige anerkjente vitenskaplige metoder
Crazy, Crazy, Crazy er de leger og fagfolk som forklarer hva som skjer i kroppen når man injiserer stoffer som kroppen ikke tåler
Crazy, Crazy, Crazy er de leger og fagfolk som har mot til å snakke Roma midt imot
Crazy, Crazy, Crazy er de leger og fagfolk som jobber døgnet rundt, fordi de opplever de har et kall: å redde flest mulig
Crazy, Crazy, Crazy er de leger og fagfolk som mister sin faglige status på grunn av sine meninger
Crazy, Crazy, Crazy er de leger og fagfolk som mister faglige venner på grunn av sine meninger
Crazy, Crazy, Crazy er de leger og fagfolk som reagerer når de ser at noe ikke stemmer
Crazy, Crazy, Crazy er de leger og fagfolk som skriver ut Hydroxykloklorin og Ivermektin til de som ønsker å beskytte seg mot Covid
Crazy, Crazy, Crazy er de leger og fagfolk som sier fra offentlig når de ser noe som er galt og som dreper mennesker om en ikke slutter med det
Crazy, Crazy, Crazy er de leger og fagfolk som gjennomskuer løgn, også når den kommer fra myndigheter
Crazy, Crazy, Crazy er de leger og fagfolk som følger sitt hjerte, lever sitt hjertes sannhet
Crazy, Crazy, Crazy er de leger og fagfolk som følger sitt hjerte, stoler på sin intuisjon
Crazy, Crazy, Crazy er de leger og fagfolk som vet at de må følge sin sjels kall, ellers dør de innvendig
Crazy, Crazy, Crazy er de leger og fagfolk som ofrer karriere, penger i den materielle verden, fordi de ønsker en annerledes verden, en ny verden bygget på sannhet
Crazy, Crazy, Crazy er de leger og fagfolk som hver dag snakker sin sannhet for å beskytte deg og dine barn, barnebarn

Crazy, Crazy, Crazy er de leger og fagfolk som gjør alt dette,
Eller er det motsatt,
At det er de som ikke anerkjenner at noen kjemper for å redde dem fra noe som kan drepe dem, som er ….

SANNHET VINNER ALLTID TIL SLUTT
LYS VINNER ALLTID OVER MØRKE
THE PROOF IS IN THE PUDDING, SOM ER MENNESKETS KROPP
EN KAN LURE SEG SELV MED TANKENE SINE, MEN KROPPEN LAR SEG IKKE LURE
DEN FORTELLER SANNHET OM EN ER FRISK ELLER SYK
TROR MAN PÅ USANNHET, VIL KROPPEN REAGERE MED USIKKERHET, TVIL, SPENNING OG TANKESTRESS
DU VET DERFOR NÅR DU LESER DETTE, OM ALLE CELLER I KROPPEN TROR PÅ DE TANKER DU FORTELLER DEG SELV,
FORDI KROPPENS CELLER ER KNYTTET TIL KOSMOS, TIL PSI FELTET, SOM SKILLER SANNHET FRA USANNHET
OG DE LAR SEG VERKEN MANIPULERE ELLER LURE TIL Å TRO PÅ USANNHET

Veavågen den 6. Desember 2021 Hildur Vea, PhD
hildur.vea@balan-zen.no 45 66 21 18