I sync eller ikke i sync med deg selv – det er essensen

I denne blogg skal vi se på forholdet mellom vår hjerne og vårt hjerte. Som menneske har vi en hjerne delt inn i 2 hjernehalvdeler og et hjerte som fungerer som en helhet.

Vår hjerne kan deles inn i høyre og venstre hjernehalvdel, den er utformet slik at de to hjernedelene ser samme fenomen motsatt. Noe som er utfordrende for de fleste til de knekker koden, og forstår at kun en av disse hjernehalvdelen kan vise oss sannhet. Den andre sikrer oss overlevelse, og derfor er den ikke så nøye på om det som redder oss er sannhet eller usannhet. I store kriser er dette livsreddende, men når krisen er over, vil de fleste råd som venstre hjerne bevisstheten gir oss, skape mer ugagn enn gagn.

Vårt hjerte har egne nevroner. Disse er knyttet til kosmos, på samme måte som alle celler i vår kropp er knyttet til kosmos. Vi kan derfor knytte oss til visdom utenfor oss selv, om vi går via hjerte. Gregg Braden sier at den informasjon vi får fra hjerte er:
# kort, direkte, konsis
# objektiv
# ikke dømmende
# svarene «føles» rett

Min reaksjon når jeg deler denne informasjon med deg, er at dette er akkurat det som forskning også ønsker å oppnå. Men som en ofte ikke lykkes med, da en henter sin kunnskap fra ventre hjerne bevisstheten (analyse, logikk, detaljer). Men dette er et sidespor. Interessant.

Vårt hjerte vil aldri si noe som kan skade oss selv eller andre. Skal vi komme i sync med oss selv, må vi bli kjent med vår egen bevissthet. Og i denne blogg er det tre deler av bevisstheten vi fokuserer på:
# høyre hjerne bevissthet (viser sannhet, positive følelser)
# venstre hjerne bevissthet (skiller ikke mellom sannhet og usannhet, dette betyr ikke at den alltid er usann, kun at den ikke klarer å fange opp usannheter, negative følelser).

Det som er viktig å forstå er at hjernen ser alt som polaritet. God – dårlig, rett – galt, suksess – feil, verdifull – verdriløs). For å komme i sync må vi derfor løse gåten med denne polaritet i oss selv. En måte å gjøre dette på er at bearbeide alle uforløste følelser, da slike uforløste følelser vil kidnappe vår bevissthet hver gang vi trigges. Da vil vi miste tilgang til fornuft (høyre hjerne bevissthet) og handle slik at de unngår eller demper ubehag. Handlinger som vanligvis ikke løser det som triggeren handler om. Og slik blir man gående i ring i egen psyke, til man forstår at man går i ring og trenger hjelp til å komme ut av dette (= terapi).

Vårt hjerte må også komme i sync med vår hjerne. Vi må derfor også bli kjent med denne delen i oss. Bli kjent med den bevissthet som hjerte uttrykker. Cluet, slik jeg ser det, er å kunne skille i oss selv, når vi er i hjernen, og da er vi i høyre eller venstre del, og når vi er i hjertet, den delen som har kontakt med universell visdom.

Jeg ser på mennesker som er dypt spirituelle, som mennesker som har knekket disse kodene. Spiritualitet er noe annet enn religion. Det som er et tankekors med religion, er at en her ikke skiller mellom ulike nivåer av bevissthet, og derfor kan mennesker som er stuck (rigide i kropp og tanker, uten medfølelse, harde regelryttere) bli oppfattet som dypt religiøse. Sett utenfra skiller man ikke mellom de som lever sin venstre hjerne bevissthet, de som lever sin høyre hjerne bevissthet og de som lever i sync med sitt hjerte. Og alle som kjenner til disse tre ulike bevisstheter, vet hvor stor forskjell det er mellom dem. Og mange av de som tar avstand fra religion, tar egentlig kun avstand fra den delen av religion som de oppfatter fra mennesker som lever sin venstre hjerne bevissthet.

Jeg kan ikke se at noen skal ha motstand mot de som lever i sync med hjerte, på andre måter en at man trigges fordi man er ikke der selv. En annen fallgruve som noen faller i er love and light versjonen av spiritualitet. De følsomme, sensitive. Sann kjærlighet er noen ganger brutal. Den smerter, men den frigjør også. Smerten er knyttet til det vi skal lære, og når vi har bestått den spirituelle eksamen vil smerten løse seg opp. Dette gjelder også om man plages av uutholdelig psykisk smerte. Smerte = livets læring. Og så lenge man fortrenger denne (love and light), eller demper den med rus, mant, medisin, hindrer man seg selv i å lære det vi er født for å lære. De sensitive, emosjonelle har egentlig fått en Gudegave, og de vil elske denne gaven når de har knekketr de samme koder som vi alle må knekke, sync mellom hjerne og hjerte, slik at vi selv kan transformere de negative følelser til positive.

Ingen kan leve i samsvar med sitt hjerte uten at man er kjent med denne delen i seg selv. En må bli kjent med alle deler i seg selv, for å kunne synkronisere dem. Og indre ubalanser kan kun rettes opp med bevisstheten. Medisiner kan dempe ubehag, men aldri synkronisere de ubalanser som din bevissthet har skapt. Det er kun du selv som kan gjøre denne jobben.

Min intuisjon forteller meg at det er denne veien menneskene nå går. De skal oppdage seg selv, og den kraft som vi har i oss selv i kraft av det å være menneske. Siden mange ikke vil forstå uten at livet er i en krise (been there, done that), opplever vi uforståelige handlinger i samfunnet, splittelser mellom mennesker som vi for 2 år siden aldri ville drømt om. En forklaring, og det er sikkert flere, er at vi som mennesker nå skal våkne opp og bli kjent med vår egen kraft, slik at vi kan leve i sync med oss selv. Dette er essensen med livet vårt.

Det har lenge vært klart for meg at de mennesker som setter seg i baksete på den bilen som heter eget liv, og lar andre kjøre, fordi de sier til seg selv at de ikke kan kjøre, er gone. Det er kun egen vilje, som kan endre deres liv. Og det er kun når de velger å lære å kjøre bil selv, at en endring starter. Det nye nå, er at alle mennesker på jorden er oppe til eksamen i livets skole.
# Vi kan velge oss selv og
# vi kan velge å gi slipp på vår egen kraft, gi den til andre.

Det er dette brutale valg vi har, og det er brutalt når man forstår dybden i det. Dette betyr ikke at man skal bli religiøs, men spirituell. Spiritualitet handler om å bli kjent med seg selv. Punktum. Og vi selv er bygget opp av energi, ca 50 trillioner celler. Som alle har energi/kraft. Vi har ulike system for bevissthet innenfor disse cellene, og jobben vår er å synkronisere oss selv, bli hele. Slik at vi har et fokus, ikke flere tusen.

Sjelens kraft er vår vilje. Og vi har fri vilje. Og i disse tider er det viktig å bruke viljen til å bli kjent med oss selv. Når man har tatt dette valget på ærlig vis, dønn ærlig, vil universet svare deg, og guide deg videre. Reisen skaper du selv, essensen er at du skal bli mer og mer i sync med deg selv. Ditt hjerte og din hjerne, begge halvdeler, uttrykker samme sannhet når en er i sync. Da trenger ikke kroppen gi deg smerter, spenninger, tankestress, søvnløse netter for å fortelle at en må endre noe i seg selv.

Det er viktig å forstå at siden vi er ulike, vi er født for å lære ulike ting, og det er ulike metoder som virker for oss, og at vi har ulike oppgaver å løse, må vi skape vår egen vei. Det betyr ikke at vi ikke skal lære fra de som har gått denne reisen før oss. Vi kan gjøre som dem i starten, til vi oppdager vår egen vei. God tur.

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Takk til deg som vippser, frivillig betaling kr 25 pr blogg.

Veavågen den 6. des 2021. Hildur Vea, PhD.
hildur.vea@balan-zen.no. 45 66 21 18