Poenget de fleste overser

I den store debatten om en skal ha injeksjon eller ikke, er det mange som overser det poeng alt egentlig handler om. Essensen handler ikke om hvorvidt en lytter verken til myndigheter, fagfolk som meg, bloggskrivere som meg, eller andre. Poenget handler om en lytter til seg selv eller ikke. Kroppen er klokere enn tanker vi henter fra andre. Kroppen sier nei til det som kan skade den. Overser man egen intuisjon, pleier dette å straffe seg.

Dette betyr i praksis at for de som mangler kontakt med seg selv, med egen kropp, med kompasset sitt, er kanskje dette det fokus de skal ha nå fremover. Å gjenopprette kontakten med den de er, med egne følelser, med egen i intuisjon. En slik gjenoppretting innebærer å gi slipp på fake programmeringer, og erstatte disse med sannhet. Når vi lever sannhet er kroppens muskler sterke. Vi har nok indre kraft, og selvtillit til å stå i oss selv, også når andre mener noe annet. Vi trigges ikke av de som mener annerledes. Kroppen faller til ro når vi lever uten indre motsetninger. Våre handlinger vil alltid vise seg som ro eller plager, alt etter om vi handler slik at vi styrker oss selv eller svekker oss selv.

Som mennesker er vi skapt med det som kalles forsvarsmekanismer. Forsvarsmekanismer hjelper oss å tåle det som skjer i hverdagen, på den måten at vi automatisk stenger vekk det som overvelder oss. Men, og det er et men her. Alt vi stenger vekk fra vår psyke, har en pris. Prisen er at vi ikke lenger får med oss helheten av det som skjer. Benekting og fortrening forvrenger virkeligheten for oss, og det er vi selv som gjør dette. Vi kan ikke hindre at dette skjer, men vi kan selv bruke vår frie vilje til å ta tak i dette etter at det har skjedd og løse opp blinde flekker i vår egen bevissthet.

Verken en selv eller andre er tjent med mennesker som lever en forvrengt forståelse av virkeligheten. Metaforisk kan dette sammenlignes med en mattematiker som benekter at tallene 3 og 8 finnes. Hvis vi tenker tanken ut ser vi at det blir helt håpløse kalkulasjoner om så var tilfelle. De færreste tenker over at en psyke med mange traumer, eller en person som mangler kontakt med seg selv, kan fungere på samme måten i samfunnet.

Det store bildet på det som skjer i verden akkurat på handler ikke om en plandemi. Det handler om at vi som mennesker må gjenopprette kontakten med oss selv, begynne og tenke egne tanker basert på egne erfaringer, og leve i samsvar med den vi er.

En enkel start på å lytte til seg selv er å bli bevisst på egen pust. Legg merke til hvordan du puster i ulike situasjoner. Er man trygg og handler i samsvar med seg selv har de fleste helt uanstrengt pust. Er pusten anstrengt pleier dette å bety at her er det noe man må se mer på. Lykke til.

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Takk til deg som vippser kr 25 pr blogg.

Veavågen den 9. Des 2021. Hildur Vea, PhD
hildur.vea@balan-zen.no