Når helse og vaksiner fungerer som en religion

Noen mennesker har helse og vaksiner som religion, (= ikke bevisst, men det er slik det fungerer i psyken).
De har til felles med vanlig religion, at det er noe(n) utenfor dem selv som kan redde dem.
Dette tar bort en form for frykt.
Man opplever seg heldig, (sikret billett til himmelen, koronasertifikat gjør at en kan reise, handle mat).
Og jo mer løfter det gis om en god fremtid, jo mer tro skapes, jo sterkere bånd skapes til dets om tar bort den udefinerbare frykt.
Dette gjør at en er ikke åpen for å se på temaer på andre måter enn den måten religionen viser dem.

Vi vet alle:
Det er ikke lov å stille kritiske spørsmål i forhold til religiøs tro
Da blir en utstøtt, latterliggjort, stemplet som gal, kritisert, and on and on
Slik er det også når helse og vaksiner fungerer som religion
Mennesker føler seg da berettiget til å sensurere,
kritisere, latterliggjøre, stigmatisere på ulike måter
de som mener annerledes
kjerneverdiene i samfunnet med likeverd er gone

Dette gjør at ingen kan vekke andre
Alle og enhver må vekke seg selv.

Jeg sier ikke at Gud ikke finnes.
Eller at all religion er mind kontroll.
Men de som forstår Guds kraft innenfra utvikler en endret bevissthet
Noen av dem kaller seg religiøse, andre spirituelle
Essensen er ikke denne merkelappen
Men den bevissthet menneske har
Et menneske som fungerer ut fra kjærlighet har ikke frykt
Og det er åpen til å se det som er.

Også ondskap, selv om den er skremmende

Den universelle kraft er faktisk det eneste som kan ta vekk all frykt
Også frykt for å dø
En finner kun denne kraft om man har fokus innover
Å møte denne kraft er en personlig erfaring

Energien når man er sammen med likesinnede
gir kraft som åpner for å se det som er,
den healer og kan flytte fjell.

Studier fra HeartMath viser at hjertets kraft
målt med EKG
er 60 ganger sterkere enn hjernens kraft
målt med EEG, og
at hjertets magnetiske felt er
5 000 ganger sterkere enn hjernens kraft (1).
Denne kraft er tilstede i alle mennesker
men mennesket må selv åpne opp for denne kontakt

Du vet du er på rett vei
når du merker at din bevissthet endres
når du stadig opplever at du forstår
deg selv, andre og samfunnet klarere
intuisjonen guider deg
og du trives med å leve denne kraften.

Som samfunn ser du nå at mange mennesker går på en bred vei
en vei med mange side spor
Hvis ditt hjertet lokker deg til å sjekke ut et av disse sidesporene
tør du da følge din intuisjon?
Tør du følge ditt hjerte?
Tør du møte Guds kraft (universell kraft)?

Husk naturens lov (universell lov)
Alle handlinger vi gjør ut fra frykt, øker frykt og skaper kaos
Alle handlinger vi gjør ut fra kjærlighet og sannhet, skaper orden og frihet.
den kjærlighet som skaper orden og frihet
sann kjærlighet er ikke en tanke eller ide,
vi har om oss selv,
det er en tilstand en utvikler
og lever hver dag,
når man møter seg selv, dønn ærlig.

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Tusen takk til deg som vippser kr 25 pr blogg. 45 66 21 18.

Veavågen den 16 des, Hildur Vea, PhD
hildur.vea@balan-zen.no

Kilder:
1. Gregg Braden, 2008. The spontaneous healing of belief, side 59-60.