Kan fast food øke sjangsen for at man får en pos PCR test? Ja, sier Dr. A Kaufmann

I denne lenken går dr. Kaufmann gjennom forskning, og databilder som viser at exosomer og virus er det samme. Han går også gjennom hva en PCR test kan påvise og ikke påvise. Dr Kaufmann sier i et svar på et av spørsmålene at fast food kan øke sjangsen for en positiv PCR test. Dette kan forklares med at dersom man spiser noe kroppen ikke kan bruke, og som den opplever som et toksin, vil dette starte prosessen med å skille dette ut via exosomer.

Konklusjonen til Dr Kaufmann er at det som kalles SARS-COV-2 er ikke et eget virus, men kroppen sitt forsøk på å rense seg selv, gjennom den prosess som kalles exosomer. Hør foredraget, og vurder selv. Liste til forskning som dokumenterer hans påstander er vedlagt i presentasjonen.

Det er videre interesant for oss alle å vite hva som gjør at kroppen produserer exosomer. Her er den listen dr. Kaufmann har i sin presentasjon.

Vi ser her at alle former for infeksjoner, kan skape exosomer. Det som også er interessant er at frykt kan skape exosomer. Å spre frykt i et samfunn kan derfor medvirke til at mennesker produserer exosomer, og at de får en pos PCR test. Interessant. Jo mer tungmetaller du har i kroppen, jo større er risikoen for at kroppen overbelastes.

Dr. Kaufmann sier at så langt er det ikke påvist at wifi/5G kan skape exosomer. Den som har dokumentert hvor skadelig stråling er for kroppens celler er Arthur Firstenberg. Firstenberg snakker ikke om exosomer, men om porfyriner. Porfyriner er et stoff som gjør at celler tar opp i seg oksygen. Porfyriner kan også binde seg til tungmetaller, og da reduseres cellens evne til å ta opp oksygen. Når stråling svekker kroppens porfyriner, mister man energi. Og det er her man opplever samme virkning som beskrives som Covid. Selv om personen får tilført oksygen, så klarer ikke cellen å ta dette opp.

Det kan derfor være at vi ser tre ulike prosesser skje samtidig. Den ene er at kroppen produserer exosomer fordi den utsettes for en belastning som kan være fysisk (skade, tungmetaller) eller psykisk (stress, frykt, kriser). Dette skaper ofte renselse gjennom lungene (= luftveissymptomer).

Den andre virkningen som er enda farligere, er dersom kroppens porfyriner slutter å virke som de skal. Dette kan skje både gjennom tungmetaller, men også som en reaksjon på wifi/stråling. Arthur Firstenberg sier: Giftige kjemikaler og EMF (elektromagnetisk stråliung) er således synergetiske, de virker i samspill (1). Det er dette som forklarer en «oppblomstring av covid» ca halvt år etter at 5G innføres ulike steder.

Den tredje forklaringen handler om spike protein i kroppen. Jeg går ikke inn på denne mekanismen i denne blogg utover å si de som har spike protein i kroppen, og blir syke av dette, får ofte myekarditt (betennelse i hjertet). Dette er en kjent mekanisme av norske myndigheter. FHI sier: Blant de mer sjeldne bivirkningene som er rapportert er betennelse i hjertemuskelen (myokarditt) og betennelse i hjerteposen (perikarditt). Tilstanden oppstår oftest hos unge og unge voksne.

Det spesielle med spike protien sykdom, er at man injserer mRNA for å skape spike protein (Covid injeksjonen), og folk blir syke av spikeprotein reaksjon i kroppen, og så kaller man det beskyttelse mot sykdom. Her er hva dr. Peter Mc Cullough sier om spike protein.

Er Covid gåten egentlig en kinderegg overraskelse

Kanskje er Covid gåten som et kinderegg, den består av tre overraskelser, noe som gir en stor variasjon i symptomer på denne sykdommen. Her er de tre virkningene:
1. Man slukker porfyrinene i kroppen (wifi/5G og kjemikalier), dette gjør at man blir sliten, får angst, og ulike autoimmune sykdommer.
2. Kroppen produserer exosomer for å rense seg selv, noe som gir sykdomsubehag som hoste, feber, sykdomsfølelse.
3. Spikeprotein skaper betennelser ulike steder i kroppen, farligst er det å få en slik betennelse i hjerte, da hjerteceller er de eneste celler i kroppen som ikke kan reparere seg selv.

Det kan se ut som at der kun er nummer to mekanismen, produksjon av exosomer som brukes for å opprettholde plandemien, da folk er syke, de hoster og nyser, og det er exosomer som testes med PCR test. Men man bruker i tillegg å vise biilder/filmer av de som er veldig syke (kanskje på grunn av spike protein eller stråling), for å både skremme folk, og å motivere dem til å la seg teste.

Min forståelse er alternativ til den forståelse myndigheter har. Jeg har ikke alle svar, og kan ikke påstå at årsakssammenhengene er slik jeg forstår dem. Selv om dette er min beste forståelse. Undersøk selv! Sammenlign de forklaringer i dybden som ulike forståelser gir. Kanskje er du som leser ikke opptatt av Covid, men er mer opptatt av egen helse, slitenhet, utmattelse, kronisk sykdom etc. I så fall håper jeg at kunnskap om elektromagnetisk stråling og for stor mengde toksiner i kroppen stimulerer deg til å undersøke disse temaene nærmere. Kun på den måten kan vi sammen finne frem til den sannhet som kan sette oss fri, fra en rekke sykdommer.

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN.

Takk til deg som vippser kr 25 pr blogg. 45 66 21 18

Veavågen den 18. des 2021.

Hildur Vea, PhD. hildur.vea@balan-zen.no

Kilder:
1. Arthur Firstenberg, 2018. Den usynlige regnbuen, side 183.