Hva handler sykdommen Covid og Covid injeksjonen om?

Denne blogg setter fokus på informasjon om sykdommen Covid og Covid injeksjon. Den viser noe av spennet om informasjonen om dette tema, som kan gi kognitiv dissonans når en tar inn begge ståsteder. Selv om denne forvirring er ubehaglig, går den over. Dilemma for hvermansen, er at ingen kan egentlig ta egne valg, før de har satt seg inn i begge sider av en sak.

Når en skreller vekk alle lag med meninger og propaganda med informasjon om Covid sykdom og Covid injeksjon er kjernen:
1. De mekanismer som gjør at folk blir syke, dette er Covid sykdommen.
2. Den reaksjon som injeksjonen har på mennesker, dette er virkning og bivirkning.
Dette er alle enige om. Utfordringen er neste trinn – hvordan forstår man dette i dybden.

Jeg vil gjenom en tabell vise noen av de motsetninger som er. Utdypende forklaringer til stikkordene er gitt i tidligere blogger denne måneden.

temaFHIAlternative leger, forskereKommentar
årsak sykdomvirusspike proteinSARS-COV-2 virus er ikke påvist som eget virus i noen land enda, det er kun påvist som biovåpen
tegn på sykdomsom forkjølelse, feber, hoste, sår hals, mister smak og luktesansluftveissymptomer +
allergisk reaksjon på spike protein, dette gir både betennelsesreaksjon og det at blodet klumper seg, noe som gir blodpropp og fører til at en ikke ta opp oksygen i cellene
FHIs netteside omtaler symptomer på korona virus, som er vanlig forkjølelsesvirus, de nevner ikke SARS-COV-2.

Myndigheter skiller ikke mellom skader etter wifi/5G + vanlig forkjølelse, influensa, reaksjoner etter for stor mengde toksiner, og Covid sykdom i sine Covid statistikker
behandlingbli hjemme, test degbehandling som demper allergi, løser opp blodpropp og som motvirker spike protein reaksjonenMyndigheter vil ikke høre på leger som finner frem til behandling som virker på de som er syke (eks dr Zelenko, Dr Chetty). Står leger frem og forteller hvordan de forstår det som skjer risikerer de å miste jobb(/tilbud) (Dr Kaufmann, Dr Hoffe)
smittealle kan smitte andre, også de som ikke har symptomerKun de som har en spike protein reaksjon i kroppen (fra injeksjon, som biovåpen) kan smitte andre ved å være sammen med dem, en form for smitte som kalles shedding. Friske smitter ikke noen!De som har tatt injeksjonen er de som har shedding, og bør derfor skjermes fra sårbare (barn, syke, eldre). Dette er motsatt av den praksis som er, da man oppfordrer de som jobber med barn, syke og eldre til å ta injeksjonene.
Injeksjonengir en god beskyttelse, men ingen garanti mot å bli smittet av korona på ny og å smitte andreBeskytter ikke mot Covid sykdom, tvert imot kan det å injisere spike protein føre til at man blir syk av dette.Myndighetenes utfordring:
a) overbevise folk at 2 doser ikke virker, de trenger 3. dose,
b) Samtidig overbevise de med 0 doser at dose 1 og 2 virker.

Innhold i injeksjonen

FHI om innhold i Phizers injeksjon:

En bit av arvestoffet (mRNA) fra covid-19 viruset: biten koder for spike-proteinet.
Lipider (fettstoffer): mRNA er kapslet inn i små fettkuler som gjør at mRNA kan tas opp i cellene så de kan lage spike-proteinet. Det er disse stoffene som gjør at vaksinen er melkehvit.
Salter: gir ønsket pH i vaksinen.
Sukrose (sukker): tilsatt for å stabilisere vaksinen når den fryses.


AlternatIve laboratoriers funn om innhold i injeksjonen:


Denne tabellen finner du i sin helhet her. Her er en lenke som går gjennom tabellen.

Det som alternative kilder også fant at phizer injeksjonen inneholdt, men som ikke er oppgitt er følgende:

Aluminum (Al)
Bismuth (Bi)
Chromium (Cr)
Copper (Cu)
Iron (Fe)
Nickel (Ni)
Silicon (Si)
Sulfur (S)
Titanium (Ti)
Vanadium (V)

Graphene oxide (C140H42O20)
Graphene Hydroxide
…which includes the blood parasite, Trypanosoma cruzi (Chagas disease) or possibly Trypanosoma brucei (African sleeping sickness), as indicated in the most recent MHRA reports (reproduced below) and four VAERS reports. Trypanosoma is composed of carbon, oxygen, chromium, sulphur, aluminum, chloride and nitrogen.

Her kan du lese/høre om hvorfor graphen oxid og graphen hydroxid og blodparasitter er skadelige for mennesker.

Dr. Charles Hoffe, fra Canada, går gjennom de reaksjoner på injeksjonen som han har erfart som lege.

Sammenlign dette med informasjon fra myndighet, og trekk dine egne konklusjoner.

Her er klipp fra nettsiden til vår regjering:
Anbefalingen fra FHI er at alle i alderen 18-44 år tilbys en oppfriskningsdose når det har gått minst 20 uker siden dose to. Det er særlig viktig at personer med underliggende sykdommer og tilstander med moderat økt risiko for alvorlig forløp av covid-19 i alderen 18-44 år, tar oppfriskningsdosen. Dette gjelder også de eldste i denne aldersgruppen og de som har yrkesrelatert eller annen økt eksponering for smitte. Men også alle andre i aldersgruppen 18-44 år kan vaksinere seg hvis de selv ønsker.

FHI anbefaler også gravide i aldersgruppen 18-44 år å ta oppfriskningsdose i andre og tredje trimester, og i første trimester dersom de har annen tilleggsrisiko.

Selv finner jeg det høyst urovekkende at en anbefaler unge, syke og gravide en utesta injeksjon.
Her er et klipp som fra amerikanske front linje leger, dr Bill som går gjennom forskning knyttet til Covid injeksjonen. Hør fra 19.30

Det skaper undring rettet mot myndigheter som fordreier og skjuler informasjon både om Covid sykdommen, og om Covid injeksjonen.

Kognitiv dissonans

Informasjon fra myndigheter og fra alternative leger, forskere og laboratorier er totalt motstridende.
Det er basert på denne motstridende informasjon, den enkelte tar sitt valg om Covid injeksjon.

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN
Veavågen den 20. des 2021. Hildur Vea, PhD

45 66 21 18, hildur.vea@balan-zen.no