Tenk om …

Tenk om de som kaller seg sannhetsøkere, spirituelle, klarsynte har rett, at det som skjer i verden nå, er at jorden energier balanserer seg selv.

Tenk om vi nå er inne i et skifte hvor både vi og jordens energi er midt i et skifte for å gjenopprette jordens balanse, et skifte fra mindre maskulin til mer feminin energi.

Tenk om dette skjer nå, enten du vet om dette eller ikke.
Tenk om dette skjer nå, enten du tror på det eller ikke.

Tenk om alt som ikke er i balanse her på jorden står foran en endring.
Hva vil da bestå og hva vil falle sammen?
Hvordan vil dette påvirke livene våre?

Tenk deg en verden hvor all løgn vil avsløres
Korrupsjon vil forvinne
Og alle system basert på løgn vil løse seg opp

Og personer som er opptatt av egen makt
og som mangler kraft og vilje til å tjene folket
vil miste denne
Og de folket velger som ledere
har både fagkunnskap (teori) og erfaring fra nærinngslivet (praksis)
Og felles systemet drives til selvkost
Ingen tjener seg rike, på det som eies av folket

Tenk deg en verden hvor mennesker
istedenfor å søke seg vekk fra seg selv via skjermer
søker å bli kjent med seg selv
søker å leve i balanse med seg selv
forstår at den indre verden er like viktig som den ytre
fordi skapelse av det nye skjer fra den indre verden
meditasjon (stille praksis) er da like verdsatt som å gå på et treningsenter eller delta i en organisert sport

Tenk om mennesker forstår at alle har det en trenger i seg selv
for å skape det liv en ønsker å leve
En må derfor selv lære å bruke denne kraft
På samme måte som vi må alle lære å kjøre bil
om vi vil kjøre bilen selv,
Denne indre kraft,
er det som kalles feminine energi,
den har ikke noe egentlig med kjønn å gjøre.

Tenk om denne kraft blir mer dominerende i årene som kommer
og maskulin energi hvor penger styrer det meste vil gradvis svekkes
Tenk om dette skjer fordi jordens bevissthet er styrt av noe større enn mennesker

Tenk om det avsløres at pandemien er fake
At mennesker over hele verden er lurt av en satanisk kult (satanister snur sannhet på hodet)
Og at mennesker er sinte på de lurte dem
for så gradvis å oppdage at
de har egentlig lurt seg selv
fordi de manglet kontakt med sin kjerne, sin sjel,
fordi de ignorerte å utvikle kontakt med seg selv, egne følelser (sanne følelser)
slik at de ikke klarte å skille sannhet fra usannhet
og at ingen kan ta fra dem indre kraft
når de lever i samsvar med seg selv,
når de lever i sannhet

Tenk om vi går inn i en ny verden,
en verden i balanse
der all utdanning inkludere hvordan vi kunne forstå oss selv
bli kjent med egne følelser
lære å løse opp i egne blokkeringer
og at all utdanning i helse ville inkludere healing
da healing ikke skaper nye ubalanser
som medisiner kan gjøre
healing leder kun det som er i ubalanse
tilbake til balanse

Tenk deg en verden der mennesker ivaretar hverandre
Motsatt av den isolering vi ser nå
Motsatt av den fienskap som vi ser i samfunnet nå
Rettet mot de som tenker annerledes.
et samfunn hvor de som trigges av de som tenker annerledes
vil forstå at de som trigger, trigges kun fordi de har noe uløst i seg selv
Og at skal de komme ut av triggeren, må de møte seg selv
ingen eller ingenting utenfor dem selv kan ta bort indre triggere.

Tenk deg at mennesker søker å forstå hva andre deler
hva de mener, og hvorfor de mener slik
en vinn – vinn situasjon
den som deler bekrefter sin identitet
den som lytter får visdom som kan utvikle deres bevissthet

Tenk om den nye verden er en vinn- vinn verden
basert på feminine energi
hvor mennesker forstår at det man gjør mot andre
gjør man også mot seg selv

Og at dette gjør at vanlig politi er unødvendig
og de som bryter naturens lov
tar sin karma «som en mann»
de ber om unnskyld når de har gjort urett
og aksepterer at de må «betale for sine synder»
for å gjenopprette balanse i seg selv,
og i de(n) person(er) de har begått urett mot

I en vinn- vinn verden
forstår alle at en god løsning
er en løsning som er god for alle

Tenk om det som skjer nå
er noe som må skje
fordi vi kan ikke bygge opp sanne systemet
på en grunnmur bygget av usannhet

Tenk om vi kan løfte vårt blikk
Og se det store bildet, i det lille bildet
At verden fungerer som et hologram
hvor helheten finnes i delene
og at vi ut fra delene kan forstå helheten

Tenk om alle mennesker var bevisst på naturens lov
at enten vil menneske skape kaos ut fra frykt
eller samhold og frihet ut fra kjærlighet

tenk om det er akkurat dette som skjer nå
Vi er alle medskapere til alt som skjer
både det vi liker, og det vi misliker

Julegaven til oss selv
som er en vinn- vinn gave
Kan være at vi endres innenfra
og på den måten bidrar til å endre verden

Alle mennesker kan bidra
om de bruker sin vilje.
Alle store livsreiser,
starter med et enkelt skritt.

Tenk om sannhet er noe annet enn vi tror…….

GOD JUL.

Veavågen den 21. des 2021. Hildur Vea, PhD.
45 66 21 18, hildur.vea@balan-zen.no