WHO om korona «vaksinering» av barn, og Binders initiativet

Lenken trenger ingen kommentar, utover at den snur på hodet det mange tenker om å «vaksinere» barn i forhold til korona. Sitatet gir ettertanke.

Husk at tema vaksiner er veldig stort, og at vaksiner som bygger på mikrober, (som er påvist), fungerer på samme måte som homopatisk medisin, og de virker som påstått.

Andre vaksiner, som ikke bygger på en påvist mikrobe, og som av den grunn er rent syntetiske, virker annerledes på kroppen. Ofte vil kroppen oppfatte syntetiske stoffer som toksiner. Både korona vaksinen og noen andre vaksiner er rent syntetiske.

Husk
# mørke krefter følger universelle lover, og at de av den grunn alltid opplyser om hva de planlegger å gjøre
# satanister snur sannhet på hodet.

Når vi får presentert informasjon som snur på hodet det vi tror vi vet og er sikker på, aktiverer dette vårt forsvar, som har til oppgave å beskytte oss mot å bli overveldet av følelser. Og informasjonen fra WHO direktøren er en slik informasjon, at man kan ikke ta denne inn uten å overveldes.

De vanligste forsvarsmekanisker er
# benekting, man nekter å tro det man hører er sant
# fortrenging, man tar ikke informasjon inn, og glemmer den veldig fort
# intellektualisering, man bortforklarer det man hører, skaper en ny story
# sublimering som betyr å omforme det man hører til noe man kan tåle å høre, som for eksempel at ja vi vet at noen dør av vaksiner, men vi må ofre noen for å sikre at de fleste overlever

Husk:
# det som skjer i verden nå, påvirker oss alle
# kun når vi snakker sammen kan vi søke felles sannhet
# kun når vi snakker sammen, kan vi løse det som skaper vansker i våre felles liv
# når vi står sammen og søker sannhet er vi sterke.
Når vi står sammlet kan vi bekjempe det som vil ta vår frihet og spre sykdom og helseplager blant oss.

Det er opprettet en organisasjon som kjemper for dette.
Den er i sin spede begynnelse, men har allerede forgreininger over hele landet.
Organisasjonen heter BINDERS.
En har tatt dette navnet, fordi dette var navnet som ble brukt blant motstandsfolk i 2. verdens krig.
Her er lenke til deres nettside.
Binders har også avdeling på Haugalandet. Kontaktinformasjon finner du på nettsiden til Binders.

Ønsker du redelighet i forhold til vaksiner, at kun de vaksiner som har påvist effekt skal gis til mennesker, er dette en annen holdning enn det som kalles antivaxxer. Det er kun de som tenker sort – hvitt, som tror at mennesker er enten for eller imot vaksiner, og som trigges av alt som er kritisk til noen vaksiner.

Vi møter noen av disse i samfunnet i dag. De er redde, og stoler ikke på den beskyttelse som de håper vaksiner gir, selv om de har tatt 2 eller 3 doser. Hadde de stolt på egen valg, ville det ikke vært redde om andre valgte annerledes enn dem selv. Dette forstår de ikke, og de tror at deres frykt handler om andres valg, de som velger å ikke ta en utesta injekjson. De tror noe utenfor dem selv kan ta bort en frykt som er inni dem selv. Og derfor lager de stress i de sosiale settinger de deltar. Det stress de har inn i seg selv, sprer de ut, dette som kalles projeksjoner.

SANN KJÆRLIGHET er det eneste som kan løse opp dyp frykt, fordi frykt eksisterer ikke der hvor det er kjærlighet. De to er motsetninger. De mennesker som har utviklet en tilstand av sann kjærlighet i seg selv jobber nå daglig med å omforme den frykt som fortsatt er dominerende i samfunnet.

De aller fleste mennesker som ikke er redde, har en åpnere holdning til informasjon. Dette gjør at de kan ta inn informasjon som er annerledes enn de trodde, uten at de mister seg selv. Er du en av de som er åpen for å ta inn ny informasjon og tenke selv hva du mener om dette, begynn med å se filmen vaxxed2, som ble publisert i min blogg 20. des 2021.

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Veavågen den 23. des 2021. Hildur Vea, PhD.

45 66 21 18, hildur.vea@balan-zen.no