Gledelig jul

Denne blogg tar opp betydningen av glede. Glede som transformasjon av frykt. Bakgrunnen for dette, er at jeg selv, i likhet med mange andre som kan gode metoder, også har brukt disse til å forstå mer av hva som skjer knyttet til plandemien. De metoder jeg har benyttet er systemisk samtale/konstellasjoner 2 ganger, og BalanZe metoden brukt på gruppe en gang. Jeg kommer ikke inn detaljer fra de ulike arbeider, som har skjedd sommeren 2020, høsten 2021, og nå i går, lille julaften. Essensen er at glede har vist seg å være løsningen på det som plandemien fører med seg med kontroll og frykt.

Hva skiller glede fra frykt

Når vi er glade er vi avslappet og trygge. Vi kan være oss selv fullt ut. Vi er også åpne for kontakt med andre, ta inn (i bevisstheten) det andre deler, og kunne gi en respons på dette fra hjerte (= vise at en faktisk forstår og bryr seg).

Dette er en skarp kontrast til frykt, hvor vi krymper oss. Hvor vi er på vakt, og er langt fra trygge (indre trygghet), selv om den ytre trygghet (ingen er der for å ta deg) er på plass. Personer som er styrt av egen frykt (fra underbevisstheten) har fokus på å overleve. Man kan bli en klovn som overlevestrategi, med dette er ikke ekte glede. Man ler da for å holde ut, som er en annen reaksjon i kroppen enn når hjertet strømmer over av glede uten at en vet hvorfor. En er bare gla.

«Det vi opplever som «positive» tanker er energimønstre som er rommeligere og mer åpne, mens «negative» tankemønstre er tykkere» (1).

Alle følelser er energifrekvenser

Vi kan endre vårt DNA ( en form for vibrasjon i vårt system) med følelse ( en annen vibrasjons frekvens i vårt system). Med sinne, raseri og hat vil DNA molekyler trekke seg sammen i lengden. Med kjærlighet, medfølelse og glede vil de utvides. (2).

Dette samsvarer med forskningen til David R. Hawkins, som viser at frykt har en energifrekvens på 100, sinne på 150, mens glede har en energifrekvens på 540. (3)

Skal vi ha et godt liv, er det viktig at vår undebevissthet, den delen i oss som styrer det meste, er styrt av positive følelser. Ellers kan vi oppleve at gleden glipper hver gang vi så vidt får smake på den.

Veien fra frykt til glede handler om å transformere det som stenger for gleden, slik at den ikke blokkeres så lett. Dette betyr å møte det man frykter. Ingen kan finne frem til indre kraft og styrke ved å lese om dette. En må erfare det for å forstå at har tilgang til denne kraft, som er sterkere enn en selv.

Hvordan transformere frykt til glede

De første tanker som kommer til meg når jeg skriver denne overskriften, er at en må slutte å fore seg selv med det som skaper frykt. Dette gjelder både informasjon en tar inn, og handlinger en selv gjør. Alt en gjør basert på frykt vil øke frykten (universell lov).

Dette fører oss til trinn 2, som er å bli bevisst på hva som skjer i eget liv. Dette handler både om hva du tenker, hva du føler og hva du gjør. Den viktigste nøkkelen til transformasjon er hva som skjer i den indre kroppen. Skal vi endre underbevisstheten, så skjer ikke dette på reiser til utlandet. Det skjer kun når vi reiser innover i vår egen psyke. Det som er ubevisst for oss selv, kan vi ikke endre.

Vår egen kropp vil ofte snakke til oss gjennom symptomer, når vi ikke lever ærlig med oss selv. Kroppen er fantastisk til å vise oss sannhet. Den belønner sannhet med dyp indre ro, hver gang, år ut og år inn. Vi kan alltid stole på dette. Sannhet gir oss en ro, også når vi ikke liker sannheten. Det er på et dypere plan, alltid en glede å forstå sannhet. Også når partner er utro. Også når partener vil skilles. Også når man får en alvorlig diagnose. Dette betyr ikke at vi aldri vil føle sorg og smerte. Tvert imot, sannhet smerter ofte. Men sann informasjon gjør det mulig å handle slik at vi kan hjelpe oss selv ut av noe fastlåst.

Den tredje hemmeligheten, er å orke å bli i det vanskelige til det løser seg. Dette er sant og usant, fordi dersom man er overveldet, noe mange er i forhold til noen av ens følelser, (de ble lagret fordi man var overveldet da noe skjedde), så vil man trenge hjelp til å løse dette opp i passelige biter. Søk hjelp!

Mennesker har mange måter som «virker» kortvarig for å dempe indre ubehag og smerte. Eksempler på dette kan være spise/ikke spise, medisiner, rus eller annen avhengighet. Men ingen som er plaget av indre smerte og ubehag søker egentlig en kortvarig løsning, man søker en varig løsning. Tommelfinger regelen: har du ikke klart å løse det vanskelige innenfor 3- 6 måneder, søk hjelp hos noen som kan lære deg å knekke denne indre koden, slik at du kan løse opp i indre blokkeringer, forløse det som er fortrengt. Husk at å kun snakke, ikke føle de sanne følelser, er en effektiv overlevestrategi, og dette løser ingenting på sikt.

Noe av det viktige å lære forskjell på er om det indre ubehag/smerten er knyttet til nålivet eller om det er gamle uløste hendelser som har dukket opp i bevisstheten. Her er kroppens reaksjoner kompasset, ikke tankene våre. Tankene våre, som er styrt av underbevissthet og forsvarsmekanismer forteller oss ofte – nei, det handler ikke om det. Tommelfinger regelen er: hvis symptomene vedvarer er en enten på feil planet, eller så er det mer informasjon som man trenger å bli bevisst før kroppen vil falle til ro, og gleden vil komme frem.

Vær også obs på at noen ganger bærer en reaksjoner, tankemønstre, sykdommer, uforløste følelser som ikke er ens egne. Dette kan være kinkig å oppdage, men egentlig nokså enkelt å løse opp i, når man finner ut hva som er det egentlige problemet. Dette er mye vanligere enn folk tror. I Bibelen kalles det arvesynd og unnlatelsessynd.

Gledesdrepere

Noen ganger er man sin egen gledesdreper, men det vanlige er at andre relasjoner tar denne posisjonen. Man er sin egen gledesdreper når man lytter mer til andre enn seg selv. Punktum.

Det er fint å ta hensyn til andre, men hvis en glemmer seg selv, kan ens omsorg være kvelende både for en selv og andre. Arketypen martyren er et godt eksempel på dette. En annen arketype som jeg selv har levd ut i mange år før jeg våknet er pleaseren, denne snille personen som aldri viser hvem de selv er, hvor sann kommunikasjon (ubevisst prosess) er like fjernt som at man skal feire jul på Nordpolen i kveld. Hvis en påpeker at noe skurrer til en martyr eller pleaser, blir en ofte kjent med en ny arketype, offeret. Og kanskje blir en også syndebukk, uten at en forstår hva en har gjort galt. Kort sagt, det finnes flere arketyper som er gledesdrepere. Felles for dem alle er at de handler om uløste oppgaver i psyken til gledesdreperen.

En viktig gledesdreper i relasjoner er de som har behov for å kontrollere andre. Noen gjør dette som perfeksjonister, eller kontrollfriker. Andre er sensitive eller følsomme, og gråter eller blir fornærmet dersom andre tar sin plass i en relasjon eller uttrykker sin mening. Det jeg skriver om her er egentlig personer som er i ubalanse, og som ofte selv ikke forstår at problemet de strever med er egentlig noe inni dem selv.

Alt som er uløst i oss selv kan trigges av andre. Og jo «blindere» mennesker er for hvem de selv er og egen bagasje, jo mer vil de klandre triggeren for det ubehag som vekkes i dem. Vi kjenner dette fra hva som skjer med varslere. Det er sjelden at de får ros for at de sa fra, også når loven brytes og mennesker skades av det som det varsles om. Det er menneskelig at en vil ha sannheten, samtidig som en ikke vil ha den likevel.

Selvsagt er psykopater, sosipater, narsissister også gledesdrepere i sosiale relasjoner, om man står dem nær. Litt på avstand kan noen av disse personligheter være festlige å være sammen med.

En mindre kjent gledesdreper er personen som er stuck i noe i seg selv. Og dersom en lever med en stuck person er det mange som blir stuck selv, fordi innenfor et parforhold ønsker man å gjøre ting sammen. Men, begge må ville dette, om man skal lykkes. En løsning som kan velges er å leve sammen og sitt eget liv samtidig. Dette fungerer for noen, ikke alle.

Covid agenda er en gledesdreper

For mange har meningsløse regler, regler som totalt mangler vitenskaplig begrunnelse vært en gledesdreper. Bedrifter og foretak må holde stengt, vanlige folk føler seg pliktet til å bære munnbind. Dette er enda mer frustrerende for de som har satt seg inn i hva som skjer fra andre nyheter enn de myndigheter serverer. De forstår at
# viruset ikke er påvist, og at det som ikke er påvist kan ikke smitte andre eller gjøre andre syke.
# så langt er det tre mekanismer som er kjent som gir det som kalles Covid sykdom som gjør at folk ikke får puste fordi det skjer noe med cellene i blodet slik at de klumper seg eller skaper en betennelses reaksjon, og medvirker til at oksygen ikke kan tas opp i kroppen selv om man tilfører oksygen. Disse tre er:
1. Graphen oxid som er i korona injeksjonen skader blodcellene
2. Spike protein som er i korona injeksjonen medvirker til blodet klumper seg (blodpropp) og at en får en allegisk reaksjon (forstått som betennelse)
3. Wifi/5G kan også gjøre at cellene skades, og skada celler vil kroppen forsøke å kvittet seg med (takk og lov for det). Denne prosessen kalles eksosomer, og det er dette som forveksles som virus.

Det er med andre ord økt risiko for å bli alvorlig Covid syk om man tar korona injeksjonen fordi man da injiserer spike protein og graphen oxid. Stråling fra wifi/5G øker også risiko for Covid sykdom.

Men obs, når kroppen vil kvitte seg med toksiner, skjer dette ofte via lungene. Så luftveissymptomer kan også være tegn på Covid. Essensen er at har du et godt immunforsvar, styrker helsen på de måter som fungerer for deg, er det lite sannsynlig at en vil få alvorlig Covid sykdom. FRISKE FOLK kan ikke gjøre andre syke. Og nyere forskning viser at naturlig immunitet er sterkere enn den beskyttelse om vaksiner kan gi.

Så langt kjenner jeg ingen av de som «har hatt» Covid sykdom, som har hatt symptomer som blodkoagulering eller pusteproblemer eller betennelser, som er reaksjoner på graphen oxid, spike protein eller wifi/5G. Det de har hatt er en positiv korona test. En test som ikke skiller mellom forkjølelse (ikke farlig), vanlig influensa (ikke farlig for folk flest) og Covid sykdom som kan være farlig. Se om du kan ta dette inn.

Alvoret av Covid sykdom er der, men ingen kan løse denne floken i samfunnet, om en ikke har fokus på det som er det egentlige problemet. KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.

Kun sannhet kan sette oss fri

Som enkeltindivid vil mennesker fungere som en slave for egne tankemønstre dersom disse er bygget på løgn. Det er kun en selv som kan sette en selv fri, fra egne feilaktige oppfatninger av en selv og verden rundt oss.

Derfor kan alle som vil øke sin glede med å bli kjent med seg selv, slik at de kan transformere de tankemønstre eller forterengte følelser som blokkerer for gleden. Dette er en indre jobb. Og noen av oss, har fortrengt det vanskelige i flere tiår før en begynner på rydde prosessen, og da sier det seg selv at det kan ta år å rydde opp. Dilemma mange møter er at på den ene siden er det en del inni oss som vil løpe vekk fra ubehaget. På den andre siden er den en annen del av oss som sier: nå må du ta tak i dette. Og denne delen gir oss mer og mer plager til vi kapitulerer.

Selv møtte jeg veggen før jeg forstod at det som var galt ikke var noe der ute, men at det var inni meg. Det som skjedde på høyskolen hvor jeg ble syk, var egentlig en trigger for det som var i ubalanse i meg. Når jeg fikk løst opp i dette, kunne jeg gå tilbake til høyskolen, og jeg jobbet der i flere år, (sluttet nå), og hver dag var dette en glede.

På samfunnsnivå vet vi at systemer bygget på frykt vil føre til kaos og slaveri (naturens lov).
Vi vet også at totalitære samfunn vil ødelegge seg selv (jamfør videoer fra professor Mattias Desmet).
Fra et spirituelt ståsted kan mennesker som er fanget i en masse formasjon (masse psykose) kun vekke seg selv. Man kan være «hypnotisert» til å tro på løgner, og ikke klare å se forskjell på sannhet og usannhet.

Det beste eksempel på dette siste er virus spørsmålet:
Hvis viruset finnes, hvordan kan det ha seg at ingen kan finne det? Så langt har 125 land bekreftet at de ikke kan vise til en blodprøve fra en Covid syk pasient. Ingen av dem kan si: her har vi tatt en prøve fra en person som har Covid, her finner du viruset.
Se om du kan ta dette inn. Hva betyr dette?
Her er en lenke til en diskusjon om dette tema med dr Tom Cowan og Sally Fallon Morell (hør fra ca 12.00).
Essensen er at hvis viruset ikke eksisterer, da er det heller ikke smittsomt, og maske er totalt meningsløst. Vi må ha fokus på det som skaper sykdommen, og slutte med meningsløse handlinger, om vi skal løse oss fra det slaveri myndigheter trer ned over oss. Og vi kan kun gjøre dette samlet, fordi alle mennesker bidrar med sin bevissthet til å skape den verden vi lever.
DU ER LIKE VIKTIG SOM ALLE DU KJENNER OG IKKE KJENNER. GLEM ALDRI DETTE.

Dette siste poenget med masse formasjon (hypnose) er litt tricky, fordi det kan snus begge veier. Dette betyr at de som tror på virus teori, kan si at de som ikke tror på germ teori er fanget i en masse formasjon. Så her er noen skiller på de som er fanget i en masseformasjon og de som ikke er det:
# De som er opptatt av sannhet, har en indre søkemotor, den stopper ikke før brikkene faller på plass.
# De som søker sannhet mer åpne for å høre hva andre mener, og de har egne meninger, de vet hvorfor de mener som de gjør.
# De som søker sannhet, har satt seg inn i saker og ting, og har av den grunn egne meninger.
# De som er fanget i masse formasjon sier at de stoler på ledere/myndigheter og at de vet bedre enn en selv hva som er bra for dem.
# de som er fanghet i masse formasjon mangler ofte kunnskap om Stockholm syndromet, og de er også lite interessert i å høre om det.

Personlig har jeg kjøpt inn mange bøker, og hørt mange foredrag om germ teori versus terrain teori, brukt timer på å forstå virus og exosomer, samt hva Covid sykdom egentlig er, både hva som skjer i kroppens celler i blod, men også det store bildet (agenda 21, agenda 2030, transhuman agenda). Det hele startet med at jeg reagerte på den statistikk som myndighetene presenterte mars 2020. Jeg forstod den gang at jeg ville strøket med glans i en eksamen om jeg hadde levert den typen staistikk når jeg tok min doktorgrad i folkehelsevitenskap, 2012.

Jeg har ikke behov for å ha rett, jeg har behov for å uttrykke sannhet. Dypt inne skulle jeg ønske at det jeg forstår ikke er slik jeg ser det, fordi den sannhet jeg ser, smerter. Hvis du ser det annerledes, og ønsker at vi snakker sammen, diskuterer det som skjer med undring, er du velkommen til å ta kontakt. Kun når begge er åpne for det som er, kan det som er, åpenbare seg.

Gledelig jul

Gledelig jul er en jul hvor vi koser oss sammen med de som vi kan slappe av sammen med. Mennesker hvor vi kan være oss selv fullt ut. Og vi skal ta vår plass, også om andre blir stresset av at en ikke mener som dem. Fordi en har selv like stor rett til å være seg selv i sosiale settinger som de som er styrt av indre uløste floker, og som av den grunn forsøker å styre andre. Ha fokus på at det som er andres følelser, er deres, ikke ditt. Tenk lilla hår, om du er kjent med den teknikken. Ikke la deg trekke inn i det som du ikke eier selv, eller selv vil bli trukket inn i.

Det skaper også glede å bruke sin kreative energi. Å bruke denne livskraft handler om å skape sitt eget liv. Det handler ikke om å strikke eller spille dataspill, selv om dette kan gi kortvarig glede. Noe av det verste mennesker kan gjøre mot seg selv, er å ikke bruke egne talenter. Dette skaper sykdom, og en av hypotesene jeg har om ME er i denne retning. Skal sette meg mer inn i dette, men ser at det er noe her.

Som terapeut ser jeg ofte at når en mangler kontakt med seg selv, vet en ofte ikke heller hva som er egne behov, hva som gjør en glad, hva en ønsker å fylle livet med, hvilket yrke man skal velge etc. Jeg har selv som voksen vært i denne situasjonen, og vet det er mulig å lære det meste som voksen. Men man kan ikke lære dette uten at man lytter innover. Det hjelper å delta i miljøer med mennesker som aksepterer den de er, er glade i seg selv, fordi de er trygge i seg selv. Og har av den grunn ikke behov for å dominere i sosiale settinger.

Det viktigste poenget kommer til slutt. Glede har en frekvens på over 500, frykt og sinne har under 150. Med andre ord kan vi stå i vår sannhet om denne er glede, og denne kraft er sterkere enn kraften fra frykt og sinne. Glede løser opp frykt og sinne. Ekte medfølelse og omsorg er det eneste som kan vekke de som er fanget av hypnosen som kalles masse formasjon (gruppetenkning). Ikke press på noen dine meninger, si stille, jeg ser det annerledes. Avvis alle diskusjoner hvor folk er i overlevelse, de lytter ikke, vil bare ha rett. Å snakke med dem er bortkastet tid og energi for begge. Lev din sannhet. Dette er også en måte å uttrykke glede på.

Vi kan også bidra med å skape hyggelige sammenkomster, spillekvelder, synge sammen, danse, filmkvelder. En delt glede vokser. Men ingen finner indre glede uten at man velger sannhet. Det er denne leksen i livet som er så vanskelig, når man skal snu fra et liv i overlevelse (og usannhet) til et liv hvor en blomstrer som den en er, et liv i sannhet.

Det er to feller som er lagt ut nå, som en må unngå å falle i. Den ene er frykt fellen, den andre er offerfellen. Ser du at du er på vei inn i en av disse, søk hjelp. Lever du med noen som er i denne fellen, vis medfølelse, elsk dem som de er, da denne kraft kan transformere frykt og offermentalitet (noen ganger er det også rett å tipse dem om at det finnes noen som kan hjelpe der ute).

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN.

Veavågen den 24. des 2021. Hildur Vea, PhD
Takk til deg som vippser, kr 25 pr blogg: 45 66 21 18.
mail: hildur.vea@balan-zen.no

Kilder:
1. Dr Sue Morter, 2019, The energy codes. Side 40.
2. Dr Sue Morter, 2019, The energy codes. Side 42.
3. David R. Hawkins, 1995/2004. Power vs force. side 52-53.