Russisk rulett i landet Glamour

Russisk rulett er en lek som kan føre til døden. Leken gir en enorm spenning, og det er alltid usikkert om man overlever. Utstyr: man trenger en revolver med et kammer hvor det er plass til seks kuler. Man plasserer en kule i kammeret, snurrer kammeret rundt, slik at man ikke vet hvor patronen er. Setter revolveren mot hode og trekker av. Enten dør en momentant eller så overlever en. Et av to.

Russisk rulett på liksom er ikke farlig. Hvis vi ser dette på TV, er det skuespillere, og ingen dør (selv om det kan se slik ut. TV betyr Tell a Vision).

Historien jeg nå skal fortelle er fra et landet Glamour, om den gang alle fikk tilbud om å delta i en moderne versjon av russisk rulett. Den moderne versjon har to endringer som avviker fra den tradisjonelle. 1) den bruker ikke revolver. 2) døden kommer ikke momentant, men snikende.

En annen forskjell på Glamour sin russisk rulett er at like etter handlingen er det sjelden synlige tegn på at skuddet var dødelig. Døden kom, men noen uker eller måneder senere. Det kunne gå lang tid mellom skuddet og døden. Og døden kom like ofte snikende som momentant.

Akkurat dette punktet skapte sinte stemmer i Glamour. Noen ropte det kan ikke være tilfelle at skuddet traff, fordi da ville det vært et synlig merke. Andre sa skuddet skader deg, ellers ville du ikke vært syk nå. Og slik kranglet de uten ende.

Professor med det passende navnet Alltid til tjeneste, bestemte seg for å skrive om saken, i håp om å forene motsetninger. Han ville gi et eksempel på hva skuddet kunne gjøre ut fra et biologisk perspektiv. Han valgte cellen som sitt ståsted. Og skrev følgende tekst som om Cellen selv snakket:

Cellen: Når skuddet ble avfyrt, forstod jeg at her skjedde noe som var farlig. Jeg kjente det på energien, den var mørk. Jeg var rystet over det som skjedde, og alle smil på fjeset, og smil i øynene fra de som satte skuddet kunne ikke endre det fakta at det som skjedde var farlig for meg. Jeg kunne dø, og jeg sendte derfor ut en alarm til alle kroppens celler og systemer: Vi er angrepet.

Dette angrepet kom snikende. Angrepet var også snikende, det vokste på innsiden av kroppen. Soldatene som angrep sa de het nanopartikler. De spredte seg overalt, formerte seg og samlet seg i flokker og lenker. De var så små at de var usynlige for vårt øye, men under et elektronmikroskop kunne man se dem. de var der.

En av farene med nanopartikler som surrer rundt i kroppen, er at de slår i svime deler av immunforsvaret, det som kalles N-killer celler, natural killer celler. Dette gjør at kroppen ikke lenger kan kvitte seg med «ekstra farlig søppel»,. Og da skjer det samme i kroppen, som skjer i en by når søppel hoper seg opp. Sykdomsutbrudd oppstår. En av de farlige sykdommene som dette kan gi er hurtigutviklende kreft. Dette skyldes at N-killer celler fjerner celler som ikke fungerer som de skal, og som av den grunn kan føre til kreft hos verten. Og når disse cellene er skrudd av, elller blokkeres, kan ikke vi kroppens celler, bekjempe kreft med samme intesitet siom vi gjorde før. Vi er maktesløse når når disse nanopartikkel soldater overtar.

Som Celle er jeg egentlig sjokkert, da jeg i alle år har trodd at dersom jeg ble angrepet, så kom angrepet utenfra. Jeg hadde ikke min villeste fantasi tenkt at deler av meg selv, kunne finne på å delta i noe som er så farlig som russisk rulett. Det kunne virke som eventyret med snøhvit var glemt. Alle som har hørt det eventyret vet at den mørke energien, som der ble presentert som en heks, bare hadde hatt gift på den ene siden av elpe, og at hun selv derfor spiste trygt på den andre siden. Moralen i eventyret er at mennesker må stole på det indre kompasset, og ikke hva andre sier, fordi kroppens resonans vil fortelle mennesket hva som er farlig for dem, slik at de kan beskytte seg selv.

Vel, jeg gjør så godt jeg kan for å hjelpe meg selv ut av knipen som har oppstått. Jeg arbeider non stop med å helbrede skaden, noe som kan gi betennelse og plager for verten i perioden med rehabilitering. Utfordringen min er at jeg ofte ikke klarer dette uten hjelp. Jeg trenger både motgift som nøytraliserer de frekke inntrengerne, som hindrer N-killer celler i å gjøre sin jobb. Jeg trenger også at noen renser ut de stoffer som bare lager kvalm inni meg. At noen hjelper meg med å tømme søppelet en periode med andre ord. Jeg har et perfekt lymesystem og et perfekt immun system fra skapelsen.

Jeg har alltid hatet det når mennesker som sier de er i den godes tjeneste, tilbyr tjenester som de sier vil styrke meg, men som egentlig svekker meg.

Eneste vei ut av dette er mennesket som eier kroppen overtar styringen, blir sjef i egen kommandosentral. Det er blank løgn å fortelle mennesker at ANDRE vet bedre enn dem selv hva som er bra for dem. Dette er et gammelt triks som hekser med gift har brukt i flere hundre år.

Det som skjer nå i Glamour er egentlig åpenlyst for de som våger å tenke selv. En kan ikke unngå å se at de som ikke deltok i spillet russisk rulett er mindre syke enn de som deltok i dete spillet. Dette gjelder alt fra vanlig forkjølelse (rense for toksiner, for mye stråling), til autoimmun sykdom, som er familienavnet vi bruker på kreft og andre sykdommer som oppstår når kroppen ikke klarer å bekjempe det angrep som kom utenfra. Det er en misforståelse og tro at kroppen angriper seg selv, selv om det kan se slik ut. Angrepet kommer utenfra, og kroppens reaksjon er å rense vekk det som ikke skal være der.

Kroppen blir syk når noe utenfra skader den. Punktum.

Dette kan være toksiner fra luft, mat, vann, det meste. Men det kan også være fra wifi/stråling. Sannheten er at de som allerede er skadet av russisk rulett, er mer sårbare for wifi/stråling. Utfordringer for menneskene her, er at litt for mange av dem tenker for enkelt, de tenker enten eller. Alle grånyansene, som er essensen, blir borte i en slik tenkning. Og paradoksalt vil mennesker kjempe iherdig for sine meninger jo sortere eller hvitere de er.

Kanskje har også du, som meg selv, reflektert i 2021, over hvorfor kan ikke vanlig folk snakke vanlig sammen. Hvorfor må det dannes hvite og sorte leire, når begge grupper egentlig vil det samme, og det er å stoppe det som kan skade mennesker.

Russisk rulett i eventyrlandet Glamour

Innbyggerne i landet Glamour er født med søvskje i munnen. Det er hvertfall slik de liker å tenke om seg selv. De var selvopptatte, og trodde at de var født kloke, og at de som andre ikke trengte å streve for sin visdom. Mange av dem blandet sammen visdom som kommer fra erfaring med livet som det er, men visdom fra bøker. Og av den grunn stolte de ofte mer på de som var opplest på teorier enn på de mennesker som hadde evne til å se ting som de var. Den faren som ble oversett, var at noen av teoriene, ikke alle, var direkte feilaktige, selv om de hadde fått kvalitetsstempel som forskning.

Vitenskap var høyt verdsatt i Glamour. Dette var en sannhet alle trodde på. Men når landet ble angrepet, var det mange som trodde at forskning kunne redde dem. Men ekte skurker bryr seg verken om sann forskning eller om landet lover. De tar seg til rette, og har ingen medfølelse verken for de som blir syke og dør, eller de som mister livsgrunnlaget sitt.

Det var ufattelig å forstå for mange, at det var det samme som skjedde inni kroppene, at cellene ble ødelagt av gift innefra, også skjedde i Glamours samfunn. Samfunnets maktpersoner, borgerstyrelsen, spilte også russisk rulett på vegne av sine innbyggere. Og resultatet var det samme her, som det som skjedde i cellen.

Livsnerven i en vanlig kropp er livskraft, og evnen til å kvitte seg med den en ikke trenger. Livsnerven i et vanlig samfunn er mennesker som opplever mening og glede, har en jobb å gå til som de trives med, og føler at de får utvikle seg og blomstre som den de er. Når man ødelegger denne nerven med meningsløse reguleringer, og tar fra mennesker livsverket sitt med lover og regler som er meningsløse og mangler jurisisk dekning, opplever sammfunnet som samme som kroppens celler gjør: Noe innefra ødelegger det som bringer lvskraft og livsglede.

Livets smerte er vår beste medisin


LÆRING 1. Livets smerte er vår beste medisin. Dette skyldes at på et eller annet tidspunkt vil mennesket våkne og forstå at selv om heksen spiser av elpe på den ene siden, så kan eple være forgiftet på den andre siden. Det er kroppens reaksjoner som forteller mennesket denne sannhet. Ikke varslere.

Varslere sin jobb er å leve sin sannhet, stå i egen kraft. På et eller annet tidspunkt vil da de som mangler indre kraft og helse, se utover seg selv. Kanskje vil de som innbyggerne i Glamour forstå at det er noe som skurrer med heksen sine påstander. Man kan ikke se disse. Man ser at de som ikke deltar i russisk rulett er de som er friske på jobb. At de som ikke deltok i russisk rulett er de som holder hjulene gående, når de som deltok i spillet er syke. Noe er snudd på hodet, men man ser det ikke før en begynner å stole på seg selv. Stole på det en ser (ikke TV/nyheter).

LÆRING 2. Når dette skjer, at man selv beholder bilnøklene, gir dem ikke fra seg lenger, da overtar en selv kommandoen i eget liv. Dette kan være skummelt, men alt kan læres. Å overgi sitt liv i hendene på andre, enten det er hekser eller medmennesker, er å bli en slave frivillig.

Menneske har fri vilje, og når det selv samtykker til bli en slave for andre, er dette et valg mennesket har sin rett til å velge. Men de som tar dette valget har ingen rett til å mene at andre skal velge det samme som dem. Det samme gjelder for de som velger å leve sin suverenitet, de har heller ikke rett til å mene at andre skal mene som dem.

LÆRING 3. Vi er her på jorden for å lære. Det store bildet er at vi skal forstå hvem vi er, og hvordan vi fungerer som mennesker. Vi skal med andre ord firnne frem til kraft og styrke i oss selv, slik at vi kan gjennkjenne det som styrker oss fra det som svekker oss. Vi skal utvikle mot til å si fra, at dette mener jeg, selv om en mener annerledes. Vi er også her for å løse opp vårt karma. Så alt vi møter som er vanskelig har potensiale for utvikling i seg. Søk hjelp om du står fast.

LÆRING 4. Historien om den smale vei og den brede vei. Du kan denne historien…..

Elefanten i rommet

Congressmann Jim Jordan spør ut Dr McCarry (usikker skrivemåten) om forskning knyttet til vaksiner. Innledningsvis slås det fast at amerikanske myndighetr bruker 57-58 billioner kroner (årlig) på helseforskning.
Det jobber 31 000 mennesker med slik forskning.

Spørsmål: hvorfor har ikke vår regjering (den amerikanske) gjort en studie på naturlig immunitet?
Svar: de vil ikke vite svaret, fordi dette tar vekk grunnlaget for alle vaksiner.

Spørsmål: Hvor mange har hatt Covid?
Svar: 1 av 3 har hatt Covid.

Kommentar fra Jordan:
# det er folk nok med Covid til å gjøre en studie
# vi har budsjett på 57-58 billioner dollar. 57 billioner er grovt regner 500 billioner norske kroner, årlig!
# vi har 31 000 mennesker til å gjøre jobben
og likevel er det ikke utført en studie på et så fundamentalt spørsmål som naturlig immunitet.

Spørsmål: Men du dr McCarry, du gjør en slik studie, korrekt?
Svar: ja, jeg gjør en slik studie med privat finasiering

Spørsmål: men andre land har gjort slike studier, hva fant de?
Svar: En studie fra Israel viser at naturlig immunitet er 27 ganger mer effektiv enn vaksine immunitet

Spørsmål: hva sier våre forskere om disse studiene
Svar: de er tause, men verre enn dette. de lager selv forskning som er falsk. Og det ble brukt dobbelt så mange penger på forskning om eldre i fjor enn penger brukt på forskning om Covid.

ELEFANTEN I ROMMET er at vi er opplært til å tro at skal vi ha helse må vi ta mange vaksiner.
Hva om dette ikke er sant.
Hva om det er det motsatte som er sant?
Hvorfor skal det ikke forskes på vaksiner, når det settes

Hvorfor vil en ikke forske på naturlig immunitet versus vaksine immunitet dersom det er slik at vaksiner beskytter mot sykdom?
Hva om studier fra Israel har rett, at barn som ikke vaksineres har 27 ganger større immunitet mot sykdom enn barn som deltar i barnevaksinasjonsprogrammet?

Igjen en påminner om å se filmen vaxxed2 om du ikke har sett den. Her forteller foreldre om deres erfaringer:
# de som har vaksinert barna
# de som ikke har vaksinert barna
# de som har vaksinert noen barn og ikke vaksinert andre barn.
I denne filmen får du også høre hvordan du kan ta vaksiner, om du tror på disse, på måter som ikke skader barnet. Dette handler om alder på barnet når vaksinen gis, og hvilke vaksiner som ikke skal gis samlet, slik barnevaksinasjonsprogrammet gjør.

Så lenge seriøs forskning om vaksiner mangler, kan det se ut som at det er bukken som passer havresekken, de som produserer vaksiner er de samme som sier at vi trenger dem. Hva er vårt folkehelseinstitutt sin rolle i dette?
Består den av frie forskere, eller er deler av vårt Folkehelseinstitutt eid av vaksineprodusenter (på eiersiden)?
(Se historiske milepæler fra året 1929).

En annen fot av den usynlige elefanten i rommet, er at vaksineprodusenter ikke er ansvarlige for eventuelle skader som oppstår etter vaksiner. Man må saksøke myndigheter. Filem the act 1986 er en slags dokumentar som tar oppå dette, hva som egentlig skjedde.

Hva er det egentlig som skjer i et sammfunn
som består av oppegående mennesker
når en ikke kan snakke sammen
om et tema som
betydningen av naturlig immunitet versus vaksineimmunitet?
Dette har jeg lurt på mange ganger.

Hva hvis

Hva hvis borgerstyrelsen i landet Glamour bestemte at alle barn på 5 år skulle hoppe i sjøen uten redningsvest som et eksperiment?
# Ville de fleste foreldre delta i dette eksperimentet?
# Ville de blitt beroliget med at de fleste barn vil finne en måte å kave på som gjør at de holder seg flytende.

Jeg tror INGEN foreldre ville vært villig til å kaste et 5 år gammelt barn i sjøen og se om barnet lærte å flyte av seg selv. Alle foreldre jeg kjenner vil det beste for sine barn. Og de ofrer mye for at barna skal få det beste. Inkludert den beste helse.

Spørsmålet er derfor hvorfor vil ikke de samme kloke oppegående foreldre sette seg inn i tema vaksiner, når de får høre at noe skurrer med den forskning som foreligger. Hvorfor vil en ikke se filmen vaxxed2, slik at en kan sette seg inn i saken fra begge sider.

Tenk over denne meme – en påstand som kan være sann eller usann, hvordan ressonerer den i deg?

https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjktlUFpkh8d2diooOuq4sjF4wWKJzwDz0V0KpbOl2zkGl0X0g2xFB7jwLp01qh0qxpFcosz94mi1EwDG0V9Y521dsgGmcHvb8A_GXeKKUIQJaJkLJx3bNoCwslEMIH5kA65dCPZtRSZm3GC-2clT22kh86ZuDpldfkmVulA6rIfbegYcMn7OlKcKWv7g=w381-h400

Denne meme setter fokus på medias rolle i det som skjer.

My story

Som en fagperson har jeg en indre driv etter å forstå ulike tema i dybden. Denne indre kraft har ledet meg til å utforske flere tema i dybden, deriblant vaksiner. Spørsmålet som trigget med da var: hvorfor er folk så sinte på de som har meninger om vaksiner, hva handler det egentlig om. Det jeg da fant som overrasket meg var at begge grupper vil det beste, for seg selv og sine barn.

Dette skjedde 4-5 år tilbake. Men noe viktig skjedde også før det. Noe viktig som jeg nesten hadde glemt. Jeg glemte det nesten når jeg skrev denne blogg. My story er at jeg to ganger har kjørt i bil bak ambulansen til sykehuset etter at mennesker har fått vanlig vaksineog de harv reagert så kraftig på denne at de måtte på sykehuset. Den ene vaksinen satte jeg selv, og var den gang livredd at jeg hadde drept en person med stikket. Den andre gangen fulgte jeg en person som tok vaksine, og som ble dårlig av det. Begge som ble syke av vaksiner og måtte på sykehus overlevde, og ble trolig «helt friske» etterpå (selv om ingen vet). Meg selv, derimot, tenker ofte tilbake på min fortid om dette tema. Jeg har i flere år fungert som helsesykepleier, og trolig opparbeidet karma, selv om jeg den gang trodde at å vaksinere andre var bra.

Men tilbake til tråden, jeg fant at både de som var for og mot vaksiner, som gruppene ble definert som den gang, hadde samme mål; best helse for barna. Dette førte til neste spørsmål – når to grupper vil det samme, hvorfor kan de da ikke samles og snakke sammen? Hvorfor er det tabu for fagfolk å snakke om dette tema. Det er noe her som skurrer? Og jeg vet ikke om jeg har funnet svar på dette enda. Det er fortsatt like meningsløst den dag i dag.

Dilemma vi har til felles med borgerne i Glamour er at at forskning på effekt av vaksiner er nesten totalt fraværende.

Heldigvis er det flere forskere som trosser dette forbudet og finner andre løsninger på sine studier enn offentlig finansiering. VERDEN ER IKKE STILLE.

Jeg ser er at det nå kommer frem flere studier, enn de Dr McCarry snakker om, som viser forskjellen mellom vaksinerte og ikke vaksinerte barn. Kunnnskapen er ikke ny. Her er en lenke om at leger allerede for 100 år siden sa noe hvordan vaksiner virket på helsen. Scroll ned til 25 des, videoen varer 3 min. Her er tips om 2 andre leger som også skriver om hvordan vaksiner virker på kroppen er Paul Thomas og Dr Tom Cowan. Anbefaler også boken vaksinetvang av Trond Skaftnesmo, som tar opp om staten skal bestemme over menneskets kropp? Er det mennesker med makt og store organisasjoner i ryggen som skal bestemme om vanlige mennesker skal ta vaksine eller ikke?

Selv tror jeg at dette tema, og den effekt medisin har på kroppen, samt den forskning som ligger til grunn for deler av denne medisin bruk, er tema som vil oppta og endre mennesker i 2022. Jeg er verken klarsynt eller klardrømt, men jeg ser at dette er en strømming i samfunnet nå. Det ruller og går et tog med informasjon både om å avsløre løgn i forskning, samt å avsløre skader etter vaksiner, som ingen kan stoppe. Og dette er bra.

Uansett hva man leser, hører eller ser på av informasjon, eller velger å ikke ta inn noe av dette,
er bunnlinjen følgende:
# Mennesker fra fri vilje, og som foreldre tar en valg for egne barn.
# Universelle lover er å respektere den frie vilje, og derav begge valg i denne saken.

Og så vil livet selv vise konsekvenser av det valg en tok.
Vi lærer ofte vår nyttogste lærdom gjennom smertelige erfaringer.

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN.

Veavågen den 26. des 2021.

Hildur Vea, PhD. 45 66 21 18, hildur.vea@balan-zen.no