Falske sannheter

Inspirasjon til denne blogg kommer fra Tarot. Tarot er en gammel metode som er kjent for å kunne spå fremtid. For meg er en annen del av Tarot den viktige, den delen at Tarot kan brukes til å åpne opp for egen intuisjon. Tarot kan hjelpe mennesker å bli mer kjent med seg selv. Og det er disse fokus som gjør at jeg har valgt å lære meg å lese tarot. En viktig ting som jeg ikke visste om når jeg startet, er at dette også er knall kjekt. Og det er fasinerende å oppleve hvordan et Taort legg kan åpne for ny forståelse når en ikke forstår noe. Eller de kan understreke beskjeder ved at samme kort dukker opp igjen og igjen, selv om en stokker kortene godt før en legger de ut.

Falske sannheter er beskrivelsen på kortet djevelen (nr 15 i store arkana). I starten når dette kortet dukket opp mislikte jeg det. Det skremte meg på en rar måte, selv om det kun var et stykke papir med et bilde på. Kanskje det var frykten fra søndagsskolen som satt igjen. Vi lærte da at vi måtte passe oss for djeleven og demoner. Men ingen lærte oss den gang, at det vi fryktet, ikke var der ute, men energier som herjet med oss innenfra så lenge vi tillot dette.

Så til tema, hva er falske sannheter. I hverdagen bruker vi også begrepet trosforestillinger om falske sannheter. Dette er når vi tro på noe som egentlig ikke er sant. Og vi tror som regel på det fordi vi er opplært til å tenke slik. Og siden de fleste andre også tenker slik, blir dette en sannhet, også når det er en falsk sannhet.

Vi finner falske sannheter både i den ytre verden, og i vårt eget sinn. Og i denne blogg vil fokus kun være på den indre verden, den reisen vi alle går gjennom i dette livet, mer eller mindre bevisst.

Våre tre kilder til indre visdom

Vi har alle i oss tre kilder til informasjon. Vi kan også beskrive disse som tre porter som vi kan passere, og først etter at vi har gått gjennom porten, kan vi hente ut den visdom som finnes innenfor porten. De tre porter i bevisstheten som jeg vil ta opp er:
1. Venstre hjerne bevissthet
2. Høyre hjerne bevissthet
3. Hjertets visdom.

Poenget med å bruek metaforen porter, er at man må gå gjennom noe for å finne den visdom som er bak porten. De som står utenfor porten og ser inn, kan kun forstå det som skjer innenfor porten (høyre hjerne bevissthet og hjertets visdom) med sin venstre hjerne bevissthet, noe som betyr at det er en fordreid forståelse en har tilgang til.

Det er mye som kan sies med hver av disse tre bevisstheter, men jeg har valgt å kun fokusere på følelser i denne blogg. Følelser er en energibølge. Den oppstår som en reaksjon på noe. Noen av våre følelser er sanne, de hjelper oss å forstå hva vi opplever, hva vi mener. Andre følelser er usanne, i den betydning at de dukker opp for å skjerme oss for å bli overveldet av de sanne følelser. Typisk for usanne følelser er at vi møter på dem igjen og igjen, uten at de forløses. Sanne følelser forløses. En gang, done deal.

Det er kroppens reaksjoner som hjelper oss å forstå forskjellen på disse to. Med andre ord må en bli kjent med den indre kroppen reaksjoner om en vil forstå forskjellen melom sannhet og usannhet. For en person som stort sett kun bruker sin venstre hjerne bevissthet, er det jeg skriver her nokså meningsløst. Dette skyldes at vår venstre hjerne bevissthet kan ikke skille sannhet fra usannhet. Det er for mye indre uro til at en finner de sanne frekvensene. Denne indre uro skyldes uforløste følelser fra gamle hendelser. Hendelser en selv har opplevd, og energier en bærer for andre. Hendelser en er bevisst, og hendelser en ikke er bevisst fordi en var for ung til å huske hva som skjedde (som i mors mage, eller de første tre leveår).

Venstre hjerne bevissthet

Venstre hjerne bevissthet er den delen i oss som har forsvarsmekanismer og overlevestrategier. Disse har til funksjon å beskytte oss mot å bli følelsesmessig overveldet. Og vårt ego, som styrer vår venstre hjerne bevissthet gjør en god jobb. Ulempen er at den også kan bremse vår utvikling. Lytter man for mye til eget ego, uten å utforske de andre kilder vi alle har i oss til visdom, blir en ofte stuck. Og det er akkurat dette som Tarot kortet djevelen ofte viser oss, at noe i oss, ikke alt, er stuck. Og det som er stuck, er nesten uten unntak, en uforløst følelse.

Styrken til venstre hjerne bevissthet er tankene. Evnen til å analysere, kategorisere, vurdere og kontrollere. Svakheten med å kun bruke denne kilden når en skal løse noe vanskelig i seg selv, er at i de fleste situasjoner vil overlevedelene og forsvarstrategiene ta overhånd. Slik at hver gang man nærmer seg som man trenger ta tak i og forløse som kan følgende skje:
# man kjeder seg, finner på noe annet (oppgaver, data, sosiale medier etc)
# man tenker på noe annet
# man er opptatt av å skape en fortelling som gir mening, forklare det vanskelige
# man mister seg selv, blir helt tom, og kommer ikke videre
# indre stemmer sier – glem fortiden, glem det vanskelige, en blir bare deppa av å grave i fortiden
# indre stemmer sier dette får jeg ikke til, det er helt håpløst og slik vil det trolig være resten av livet
an on and on.

De sanne løsninger finnes sjelden i vår venstre hjerne bevissthet. Vi skal derfor bli litt kjent med vår høyre hjerne bevissthet.

Høyre hjerne bevissthet

Man kan leve i og bruke sin høyre hjerne bevissthet, når man har kontroll på det som skjer i den indre kroppen. Man er da kjent med egne følelser, man er ikke redd dem lenger. Og reisen fra venstre hjerne bevissthet til høyre hjerne bevissthet skjer når man tar tak i floker i eget liv, og møter de uforløste hendelser helt til kroppen bekrefter med indre ro at nå er hendelsen bearbeidet.

Man lærer da, fra innsiden, hva som er forskjellen mellom sanne og usanne følelser. Man forstår at det er samme følelser, sinne, sorg, frykt, skam, skyld etc som man møter på både som samme og som usanne følelser.

Forskjellen er at når man er i kontakt med sanne følelser, er dette som en bølge som slår over moloen, man blir overrasket og våt, tårene renner ofte, hulkgråter sjelden, men det er som regel bare den ene bølgen. Man opplever også at det er ikke noe man kan gjøre for å stoppe prosessen, og samtidig kjennes det trygt å la det skje. Etterpå er man kanskje sliten, og ofte kjenner man på en ro. Fordi den uro som den uforløste følelsen skapte, er nå borte. Og det er dette som er tegnet på at man har tatt ut den sanne følelsen, den uro eller de symptomer eller tankestress som de fortrengte følelser skapte, er borte. DET ER KROPPENS REAKSJONER SOM VISER OSS SANNHET, IKKE TANKENE.

Hjertets visdom

Det fine med hjertets visdom, er at det er gjennom denne kontakt vi møter vår egen indre kjerne, det som kalles sjelen. Det er også gjennom hjertets porter at vi oppretter kosmisk kontakt. Kosmisk kontakt kan bety kontakt med stjerner. Men for de fleste betyr det kontakt med andre mennesker, levende og døde. Og kontakt med utenjordiske vesener som engler.

Dette kalles også for transpersonlig kontakt. Innenfor konstellasjoner som er en av metodene i systemisk samtale ser vi gang på gang at vi kan opprette kontakt med personer og hendelser, selv om personene ikke er tilstede sammen med oss, og kontakt med hendelser som skjedde lang tid tilbake. Dette gjør vi kun for å hente frem den bit av informasjon som er nødvendig for at en uforløst spenning skal slippe taket.

I hjertets visdom kan vi også kontakte Akasha feltet. Dette himmelske bibliotek som har lagret alt som har skjedd med alle mennesker. I hypnose metoden QHHT, kontakter vi denne delen i oss, og stiller direkte spørsmål, slik at en kan få en større forståelse for eget liv. Vårt høyere selv er en kraft som kan heale ubalanser i oss. Når vi har kontakt med denne delen i oss, kan vi be om dette.

Når vi utvikler kunnskapen som hjertet lærer oss, forstår vi fra innsiden, at det vi gjør mot andre gjør vi også mot oss selv. Vi er alle knyttet sammen med usynlige bånd. Og vi er alle på jorden for å gjøre erfaringer. Vi er her for å fri oss fra de som forteller oss hvordan vi skal leve med sine falske sannheter. Målet er at vi selv skal utforske alle sider av våre egen liv, og på den måten finne frem til de sanne kilder i oss, slik at vi kan la oss lede av disse.

Visdom

Den visdom vi utvikler når vi er i kontakt med vår høyre hjerne bevissthet og vårt hjertets visdom, er ofte ordløs. Det er ikke her vi henter argumneter til å vinne diskusjoner. Faktisk er det ofte slik at mennesker snakker seg bort fra seg selv, med alle ordene de bruker. Visdommen til høyre hjerne bevissthet og er at den gir oss indre kraft og styrke. Denne visdom er mye sterkere enn ytre makt og kontroll. Tenk på Gandhi, hans tro var sterk, han stod i kraft og sannhet helt til Britene forlot India.

Det er noen universelle lover som alltid gjelder.
Usannhet vil alltid bli avslørt, sannhet overvinner usannhet.
Lys vil alltid overvinne mørke. Når en skrur på lyset i mørke, forsvinner mørke.

Mørke i vår psyke er frykt.
Når en møter sann kjærlighet, transformeres frykt. Ingen kan kjennepå både sann kjærlighet og frykt samtidig. Dette er fysisk umulig.
Er man styrt av frykt, er dette et tegn på at man trenger å utvikle sann kjærlighet i seg selv. Kun denne kan ta vekk uforløst frykt og reaksjoner etter andre fortrengte følelser.

Sykdom oppstår mye oftere enn vi tror fordi vi selv fortrenger det som er våre sanne følelser. Dette skaper spenning, og verken energi eller oksygen flyter fritt som det skal i kroppen. Over tid skaper dette en ubalanse. Og sykdom eller syndromer oppstår.

De som er forankret i en venstre hjerne bevissthet, vil søke svar på indre floker utenfor seg selv. Vi er født med denne motsetning. og alle leevr slik til vi våkner, og forstår at indre floker løses innenfra.

Medisiner i denne situasjon er et toegget sverd. På den ene siden kan medisin dempe, slik at en klarer å møte floken som skaper symptomene, og da hjelper de med å løse opp i årsaken til symptomene. Hvis en derimot bare spiser medisin og ikke tar tak i flokene som skapte ubalansen (uansett sykdom, fysisk og psykisk) kan medisin på sikt medvirke til nye helseplager. Å dø av medisiner eller sykdommer knyttet til medisiner er dødsårsak nr 3 i USA.

En av de falske sannheter som er plantet i vårt samfunn, er at mennesker ikke trenger å gjøre noe annet enn å spise medisin. Dette er en falsk sannhet fordi da vil mennesket miste den læring som sykdom gir oss, og som man kun kan ta til seg ved å løse opp i egne floker, møte egne sanne følelser, de som transformere oss. Selv om dette er en sannhet i samfunnet, har det enkelte menneske selv ansvar for å stille spørsmål til alt som preseneteres som en sannhet. Vi har selv ansvar for hva vi tror og ikke tror. Hva vi velger å gjøre og hva vi velger å ikke gjøre.

Å møte egne demoner

Å møte egne demoner er å møte på energier i oss selv. De energier som kalles demoner er energier som styrer oss. De er lagret i vår underbevisstheten, og de er ofte ubevisst for oss. Ofte beskrives de som dyriske, fordi de får oss ofte til å handle på instinkt.

Så lenge vi kun lever i vår venstre hjerne bevissthet, får slike demoner ofte fred til å herje på som de vil i våre liv. Har vi for mange av dem vil vi oppleve oss stressa og slitne uten at vi forstår hvorfor.

En av visdomene jeg sitter igjen med etter 12 år som psykoterapeut er at de fleste plager vi har i kroppen har en naturlig forklaring. Og det de fleste plager trenger for å løse seg opp er et vitne. Og det VITNE er oss selv. Når vi selv kan erkjenne hvordan noe skjedde og hvordan vi reagerte på dette, de oppstår kontakt med de sanne følelsene, da løser den reaksjon som det fortrengte skapte seg opp.

Det som skjer når man ikke vil møte egne demoner, er at man projiserer disse ut på andre. Man ser da flisen hos andre, og ikke bjelken hos seg selv. Dette er en naturlig reaksjon som kalles forsvarsstrategi. De fleste har hørt om benekting og fortrening. Hvis vi legger til at det vi benekter og fortrenger er sannhet, gir det mer mening at denne delen av oss ikke kan skille mellom sannhet og usannhet.

Å bli opplyst, å utvikle Christ Consciousness

Å bli opplyst er ikke mer mystisk enn at man er villig til å bli kjent med seg selv. Åpne opp for det som er. Man er også villig til å jage egne demoner ut av psyken, slik at en slutter med å dra andre personer inn i egne overlevestrategier, egne avhengigheter.

De som lider kronisk og de som er stuck i egen psyke, er i motsatt skala av det som kalles opplyst og christ consciouness. Derfor to ord om dette først. De som lider, dronningen av lidelse, forstår ofte ikke at lidelsen kommer innenfra. De som er stuck, keiseren av indre fastlåsthet, forstår heller ikke at noe i dem er stuck (vanligvis fortrengt følelse). Den beste hjelp venner og familie kan gi er å sende dem til noen som kan hjelpe dem å komme ut av denne lidelse eller stuck tilværelse. Vanligvis vil de ikke dette. Og derfor blir de som lever sammen med dem fanget i deres lidelse eller deres fastlåsthet, om man forsøker å gjøre noe sammen, bygge noe sammen. Og det er ofte de som øker hjelp i terapi. Noe som også kan være riktig, da man kanskje trenger hjelp til å sortere hva man egentlig vil gjøre i slike situasjoner.

Og følelser er ufarlig, selv om de smerter når vi forstår at de er en energi reaksjon på noe som skjer. Jeg sier ikke at følelser ikke overvelder oss, for det gjør de. Og det er akkurat derfor at mennesker selv har ansvar for å rydde i egen psyke. Det er kun når vi løser opp i de blokkeringer som stenger oss ute fra indre sann kjærlighet, at vi opplever det som kalles å være opplyst eller å leve en Christ Consciousness.

Å være opplyst, det å ha en Christ consciousness betyr ikke noe annet enn at man er hel fra innsiden. de tre bevisstheter vesntre hjerne bevissthet, høyre hjerne bevissthet og hjertets visdom er forent til en bevissthet. De splittelser som traumer skaper i oss, har man jobbet seg gjennom. Man har like sterk kontakt med sin høyre hjerne bevissthet og sin hjerte visdom som man har med sin venstre hjerne bevissthet. Man har selv kontroll på seg selv. Når noe ryster enn, vet en hvordan en håndterer dette, uten å skape drama verken hos seg selv eller andre.

Vi har alle automatisk tilgang til vår venstre hjerne bevissthet. De andre to bevisstheter, høyre hjerne bevissthet og hjertets visdom må vi selv utvikle tilgang til. Vi må bruke vår vilje til å ta grep i denne retning. Du vet selv om du har gjort denne indre reisen eller ikke, fordi ingen erverver denne kunnskap uten slit og tester.

Tarot kortet djelevelen er en vekker når det dukker opp. Det viser oss at vi må være våkne, og ikke la oss lure av egne overlevde deler eller egne forsvarmekanismer, dersom de vil ta oss vekk fra det som smerter, men som også kan gi oss den indre fred vi søker.

Falske sannheter

Vi lever i et samfunn hvor det florerer med falske sannheter. Disse fungerer som lenker i vår psyke. Og det er kun vi selv som kan fri oss fra denne typen lenker. Den mest synlige lenken i samfunnet er alle de som bærer munnbind, når regelen er 1 meter avstand eller munnbind. Valgfritt. Jeg har i denne spituasjon spurt meg selv – hva er det egentlig som skjer. Er det slik at de fleste ikke har peiling på hvor langt 1 meter er. Nei, neppe det. Det er noe annet som gjør at mennesker frivillig lar seg lenke. … HM.

En av de viktigste skritt mennesker som vil fri seg fra lenker i egen psyke må ta er at de må finne og anvende en metode som gir dem indre ro. Dette skyldes at når vi er aktive, enten dette er fysisk eller tankene kjører på, så er det vårt sympatiske nervesystem (den aktive delen) som styrer showet. Denne er knyttet til vår venstre hjerne bevissthet.

Den dype visdom, den sanne visdom, som er knyttet til høyre hjerne bevissthet og hjertets visdom, får vi kun tilgang til om vi har kroppen i et modus som er styrt av det parasympatiske nervesystem (den rolige delen). Vi må med andre ord sørge for at det er nok ro i våre liv, til at vi kan ha kontakt med den dype kjernen i oss selv.

Det tema som er oppe i nyhetene i disse dager er at den C-19 test som har vært benyttet i 20 måneder egentlig er ubrukelig, da den ikke viser det den var ment å vise. Poenget her er at mange har trodd på det som nå viser seg å være falske sannheter, og at dette nå er bekreftet av myndigheter. Påstander som at
# man kan være syk uten å ha symptomer,
# det er en test og ikke kroppens reaksjoner som viser om man er syk,
# friske folk kan smitte andre
er med andre ord en falsk sannhet.

De som ble lurt må stoppe opp og spørre seg selv – hva skjedde. Hvorfor trodde jeg på dette, når det viser seg at det er falske sannheter. Det er kun er ærlig selvransakelse som kan vise hvor det glapp. Og uten at man ser hvor en selv glapp, har man ikke mulighet til å styre unna at det kan glippe flere ganger.

Og kanskje enda viktigere. Dersom en selv har tatt en slik test, er en nå villig i sin psyke til å trekke tilbake resultatet av den og erkjenne som amerikanske myndigheter, at denne var ubrukelig. Og jeg ble lurt.

Hvis en har testet positiv på en slik test tidligere, og trodd en har hatt kovid, er en da villig til å innrømme at en egentlig ikke vet om har hatt Covid eller ikke, dersom det kun var testen som viste at en hadde dette.

Med andre ord – hvordan reagerer vi når gi oppdager at vi er lurt. Har vi kraft i oss selv til å innrømme sannhet, også når dette betyr å innrømme at en ble lurt? Svaret på dette vil tiden vise.

Et tredje punkt er hvordan man reagerer når noen som ikke har fått med seg at testen har vært ubrukelig, og som forteller at de har hatt covid (= positiv test). Har man da styrke til å si fra at amerkanske myndigheter har byttet ut testen da den ikke kunne påvise covid? Og at de som har trodd på testen er blitt lurt.

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI

Og det er opp til oss alle, om vi bidrar til å leve sannhet eller skjule den. Det viktige med dette er at kroppen vår reagere rpå det vi gjør. Dersom vi unnlater å vise egen sannhet, vil denne dempes i oss. Og på sikt blir det vanskeligere for oss å skille sannhet fra usannhet. Så i det store bildet, har det stor betydning hva man velger å gjøre i de ulike situasjoner.

En løgn mister sin kraft når mennesker slutter å tro på den, slutter å leve den.

Egentlig er det som skjer nå et veivalg for mange mennesker. De som velger å fortrenge sannheten om at alle covid tester så langt har vært ubrukelige, og fortsetter å leve som om denne sannhet ikke er kjent, vil bygge opp en spenning i kroppen. Fordi kroppen bekrefter sannhet med ro og usannhet med stress og spenninger.

Og jo mer man fortrenger sannhet, jo mer spenning bygges opp innefra, helt til det kollapser i sykdom. Sykdom gjør at en må finne ro. Og da vil som regel de nye tankene ta form etter noen dager. Da de aller fleste som blir syke vil tenke – hva skjedde nå. Hva kan dette handle om. Dette siste spørsmålet er det viktige. det kan avgjøre liv og død. Og kun sannhet og et ærlig hjerte kan vise oss det vi trengte å lære. Når leksen er lært, forsvinner som regel ubehaget, stresset, spenningen eller reaksjonen.

Det kan på tross av dette forventes, at noen mennesker nekter å ta inn informasjonen fra amerkanske myndigheter om at alle tidligere covid tester ikke er pålitelige. Dette skyldes ikke informasjonen i seg selv, eller kilden den kommer fra, men hvordan psyken fungerer. Vi handler stort sett ut fra etablerte tankespor. Mennesker som har fortrengt skam og psyksisk smerte utvikler ofte en arrogant holdning. Og er man arrogant av natur, noe som er det motsatte av ydmykhet, er ofte veien til å innrømme at en tok feil lengre enn for de som har erfart mange ganger at det er mennesekelig å la seg lure. Å innrømme at en tok feil kan i noen hoder fremstå som at de er dumme, dette vekker en dyp skam, som egentlig er en uutholelig følelse. Det man vil unngå med å ikke innrømme at covid testen er ubrukelig handler da ikke lenger om covid testen, men om egen psyke. Og våre overlevdeler kjemper med nebb og kør for å skjerme oiss for dyp smerte, også når dette innebærer å svelge kameler, fordi noe inni oss vet alltid hva sannhet er.

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Ønsker deg alt godt for 2022. Måtte ditt liv bli fylt med sannhet og kjærlighet, både i forhold til deg selv og de relasjoner du har.

Veavågen den 30. des 2021.

Hildur Vea, PhD.
Takk til deg som vippser kr 25,. pr blogg, 45 66 21 18
hildur.vea@balan-zen.no