Hva virker?

Hva hvis en en ny sykdom dukker opp, en sykdom folk kan dø av, og landets ledere ønkser å møte trusselen på en måte slik at mennesker slipper å bli syke, er et viktig spørsmål – hva virker, og hva virker ikke.

EN ER DØMT TIL Å MISLYKKES om en har feil fokus på hva problemet er. Kun den ekte relle årsak og tiltak som eliminerer denne, vil kunne gi beskyttelse til folket.

Hvordan vet en da om ens tiltak virker? Egentlig er dette enkelt.
Har en iverksatt de rette tiltak vil antall syke gå ned, ikke øke.

Dersom antalle syke øker, til tross for en iherdig innsats for å bremse sykdomsutvikling, er noe fundamentalt galt.
Einstyein sa: det er galskap å gjøre det samme på ny og på ny, og forvente et nytt resultat.

DET ENESTE SOM VIRKER ER RETT FORSTÅELSE AV ÅRSAK til at folk blir syke. Det er kun når en kan fjerne eller nøytralisere det som skaper sykdom i mennesker, at mennesker slipper å bli syke.

Veavågen den 3. jan 2022. Hildur Vea, PhD.