Utvikling av indre kraft og styrke

Oppstarter av et nytt år er det en god tid og gjøre endringer. Og denne blogg har fokus på hvordan vi kan utvikle indre kraft og styrke. Mennesker med indre kraft og styrke er ikke så lett å verken lure eller manipulere. Samt at de har mot, mot til å velge det som er riktig, også når gruppepresset er sterkt for at de skal velge mot seg selv.

Jeg henter sitater i denne blogg fra boken The heartmath solution, fra heartmath senteret i USA. Boken ble publisert i 1999, men alle som kjenner til hjertets visdom vet at bøker og utsagn som er forankret i sannhet, ikke går ut på dato. Kun kunnskap basert på en venstre hjerne forsteålse må hele tiden fornyes. Vi har derfor bøker som fortsatt publiseres som ble skrevet frere tusen år tilbake. Dette leder oss til universell sannhet nummer er.

  1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.

I praksis betyr dette all all kunnskap som hele tiden endres, ikke er sannhet. Dette er veldig synlig om du er villig til å se dette. De fleste av oss møter daglig på usannheter som presenteres som sannhet. Skal vi gjenkjenne slike usannheter, må vi tak i oss selv hver gang vi ble lurt. Vi må reflektere over – hva skjedde som gjorde at jeg nå ble lurt?

«When a system is coherent, virtualle no energy is wasted, power is maximized» (1)

Når vi samler vår energy om et fokus, har vi mer kraft enn når vi sprer vår energi i alle retninger. Vi kjenner igjen dette prinsipp fra vannsprederen. Sterk stråle har en helt annen kraft enn vannspredning. Sklik er det også med energien i vår kropp. Er man sliten, er det mest sannsynlig at en sprer sin energi på for mange områder. Det kan være områder som tapper oss som er usynlige for oss, da de ligger som splittelser i vår underbevissthet. Eneste tegn vi har på at der er slik er at vi er utmattet.

Alle ønsker egentlig å være sterke og ha et klart fokus. Men hvordan får vi dette til? Logikken fra venstre hjerne bevisstheten er at en kan trene opp sitt fokus. Noe som sjelden fungerer i hverdagen. Mange mennesker som begynner å meditere, oppdager at de i stedet for å finne ro, opplever økt uro. Dette skyldes at når vi roer ned og lar stillheten omfavne oss, møtre vi først vår indre støy. Dyp ro, ligger bak denne. Derfor må vi transformere det som skaper støy i oss, om vi vil finne indre ro.

Dette betyr at skal vi samle vår energy, må vi forene det som er splittet i oss. Når vi gjør dette vil den uro og spenning som splittelsen skapte ersattes av dyp ro. Og dette gjør det mulig å fokusere egen energi.

Splittelser i en psyke

Hva er splittelser i en psyke. Splittelser i psyken oppstår når vi overveldes av noe. Kroppen vil da automatisk forsøke å skjerme oss for de inntrykk som overvelder oss. Dette skjer automatisk og kalles forsvarsreaksjoner. Benekting og fortrening gjør at vi ikke forholder oss til det som skjer følelsesmessig, kun intellektuelt. Og det er denne følelsesmessige blokkeringen som skaper en splittelse i vår psyke. Fordi » når våre følelser – som forsterker vår persepsjon – er ute av balanse, vil dette ødelegge vårt syn på (det som skjer i) livet» (2).

Poenget er at kroppen vil automatisk stenge av for inntrykk når vi overveldes. Dette gjør at vi kanskje ikke merker at vi får en (eller mange) splittelse (r) i psyken. Noen av oss fikk slike splittelser når vi var ganske små. Dersom vi fikk splittelser i mors liv eller de første leveår, vi vi ikke minnes disse med vanlig hukommelse. Med kroppen husker likevel det som skjedde, og det er fullt mulig å også forene slike splittelser med de rette metoder. Andre opplever kriser og splittelser senere i livet. Man husker da ofte hva som har skjedd, men forstår ofte ikke at så lenge man ikke har erkjent hva man følte når hendelsen skjedde, skaper dette en splittelse i psyken.

Bi må også gjøre erfaringer som viser oss at vi har kraft og styrke, om vi skal tor på dette. På samme måten som ingen lærer å svømme på land, men kun når kroppen er i vannet, er det med psyken i forhold til indre kraft og styrke. Vi må hele tiden møte det vi frykter. Trekker vi oss, svekker vi oss, fordi det vanløigvis vil bli vanskeligere neste gang vi står foran samme utfordring.

Det som er dilemma for mange, er at vi i vår utvikling som menneske har en periode i ungdomsårene, hvor vi søker å være lik andre. Denne fasen skal erstattes av vår unikhet. Og når en lever sin unikhet, vet en at en har mye feles med andre, men mye er også helt ulikt. Mange personer stopper opp utviklingen her. De våger ikke gå de skritt som eget hjerte viser at er rett vei for dem. De blir varende i gruppetenkningen, og gradvis over tid, mister de kontakt med eget indre kompass. Heldigvis kan vi kallibrere eget kompass når som helst.

«Det er vanskelig å opprettholde emosjonell likevekt når vi hver dag – noen ganger hver time – konfronteres med stressfulle situasjoner (3)

En av visdommene jeg har lært fra Bert Hellinger, er at vi ikke ser våre indre blokkeringer. Derfor kalles de skjulte blokkeringer. Det vi derimot merker, er effekten av dem. Så personer med tankestress, personer som ikke kan slappe av selv om de sitter i ro, personer som har smerter og spenninger som vedvarer, har indre splittelser. Også når deres ego (venstre hjerne bevissthet, og forsvarsreaksjoner) sier at de ikke har det. The prooof is in the pudding, noe som her betyr at dersom kroppen din viser tegn på indre splittelser, så er de er. Dette leder til universell sannhet nummer 2.

2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS OM VI HAR INDRE SPLITTELSER ELLER IKKE

Skal vi kontakt vår indre visdom, krever dette at vi har evnen til å finne indre ro. Kroppens energier fungerer på samme måte som en radio. Selv om vi er kjent med at det sendes programmer på mange kanaler, kan vi likevel høre støy mens vi leter opp disse kanalene. Slik er det også med psyken. Vi må finne frem til de rette kanaler i oss selv, passere støyen, for å bli kjent med den vi egentlig er.

Dette fører oss til neste byggeblokk i prosjektet med å finne frem til indre kraft og styrke, og det er at vi må velge å sette oss selv i situasjoner hvor vi kan oppleve indre ro. Personlig finner jeg yoga i gruppe som den mest effektive metoden til å oppnå dette. Men dette er ikke eneste. Poenget er ikke hvilken metode du velger, man at du gjør det.

Yoga virker over tid, selv om en føler seg mer avslappet allerede etter en yogatime. Det kan derfor ta et år før man merker at hverdagens uro er erstattet med ro. Når denne tilstand er oppnådd, kan man lett ta kontakt med egen hjertekraft. Noe som åpner opp for kontakt med egne sanne følelser, som er veiviseren til de handlinger som gir indre kraft og styrke.

Det jeg skirver her er litt forvirrende. Fordi sanne og usanne følelser kan fremstå nokså likt. Sinne er sinne, sorg er sorg, frykt er frykt osv. Forskjellen er at når vi uttrykker de sanne følelser skjer dette en gang, så forløses denne følelsen. Usanne følelser, som er en overlevestrategi, en følelse som holder borte den egentlige følelsen som overveldet oss, er følelser som kjører repeat. De oppstår igjen og igjen, helt til vi har lært leksen.

I heartmath boken beskrives sanne og usanne følelser som høyere hjerte og lavere hjerte. Dette er identisk metafor som david Hawkins har i sitt kart over bevisstheten. De usanne følelser, er de negative følelser, de oppstår ofte basert på tankene våre. Eks, vi tenker oss sinte år vi tenker at en urett har skjedd. Mens de sanne følelser, er de følelser som heartmath viser gir de mest harmoniske frekvenser. Dette er positive følelser.

En annen interessant merknad Bert Hellinger gjorde om forskjellen mellom sanne og usanne følelser er at usanne følelser vekker irritasjon hos andre, mens sanne følelser vekker ekte medfølelse.

Sliter du med en eller flere følelser som kommer igjen og igjen, og det kan være alt fra utmattelse, frykt, manglede støtte, verdiløshet, alt mulig, søk hjelp. Har du ikke selv klart å løse opp i det i løpet av 3 måneder, er det mest sannsynlig at du ikke fikser dette selv. Dette leder oss til universell sannhet nummer tre:

3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.

Hvis vi gir oppmerksomhet til det vi ikke vil ha, enten impulsen kommer innenfra eller utenfra, er det denne virkelighet som vokser i våre liv. Og det er kun vi selv som kan endre dette.

OPPSUMMERT

Skal man utvikle indre kraft og styrke, her er noen ledetråder:
# foren indre splittelser, slik at man kan fokusere sin energi til egne behov, ønsker, mål. Vet du ikke hvordan du gjør dette, søk hjelp.
# ha en regelmessig aktivitet som gir deg den ro du trenger for å ha kontakt med din indre kjerne. Husk for personer med mange splittelser, vil det ofte ta noe tid å finne denne ro.
# velg det som er rett for deg, også når andre mener noe annet og velger noe annet. Velger du det andre mener, som du selv er uenig i, skaper du selv nye splittelser i deg selv.

Eksempel: I overført betydning dukker ofte tinnitus (øresus) opp hos personer som ikke vil høre på seg selv. Andere får andre reaksjioner, spenninger og smerter er vanlige. Personer som ikke er lojale mot seg selv er:
# Personer som blir når den indre stemmen sier gå.
# Personer som venter når den indre stemmen sier hopp i det.
# Personer som tenker senere, når den indre stemmen sier .

Husk at alle valg vi tar vil enten styrke oss eller svekke oss. Dette fungerer på samme måten som svangerskap. På samme måten som ingen er litt gravid, er det heller ikke slik at en styrker seg selv litt. Sannhet er enten eller, ikke både og. Vi må derfor velge det soim styrker oss, som styrker sannhet, om vi vil utvikle indre kraft og styrke. Bonusen som kommer med dette valget er bedre søvn, mindre stress, mer glede, og mer mening i livet.

Når alvoret av dette valget virkelig går opp for oss, er dette egentlig startstreken på å begynne å leve sitt eget liv. Det liv vi er født for å leve. Og en måte å se mening med dette livet på, er at vi er født for å utvikle indre kraft og styrke, slik at vi kan leve våre egne liv. Når man blir kjent med den indre kraft, forstår en også hvordan vi som mennesker er koblet sammen med kosmisk kraft (Guds kraft). Denne kraft er noe i en selv, og ikke utenfor en selv.

En utvikler indre kraft og styrke når en tar seg selv dønn alvorlig, og lever i samsvar med det som kroppen ressonerer som sannhet. Lykke til!

Ønsker deg alt godt for 2022.

UNIVERSELL SANNHET:

  1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
  2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS OM VI HAR INDRE SPLITTELSER ELLER IKKE
  3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN.

Veavågen den 3. jan 2022. Hildur Vea, PhD

Takk til deg som vippser, kr 25 pr blogg. 45 66 21 18
hildur.vea@balan-zen.no

Kilder:

  1. Doc Childre og Howard Martin, 1999. The heartmath solution. Side 17
  2. Doc Childre og Howard Martin, 1999. The heartmath solution. Side 19
  3. Doc Childre og Howard Martin, 1999. The heartmath solution. Side 4