Hva betyr å ha «våknet opp»

Det er mye snakk i disse dager om at nå må folk våkne opp. Men det snakkes lite om hva dette egentlig betyr. Her er min forståelse.

Man har våknet opp, når man kan tenke egne tanker, og ikke alle tanker som surrer i hodet er tanker som kommer fra andre, som media, utdanning eller det som kalles gruppe tenkning. Å tenke selv betyr at man selv lager matte stykke om det som skjer i samfunnet. Man setter selv opp brikkene i puslespillet, er en annen metafor. Deretter må man selv kontrollere om den hypotesen man har laget stemmer med fakta.

Med andre ord, å våkne opp handler ikke om å skifte side i uenighet, selv om dette forekommer. Det handler om at det man tenker er egne tanker, og at man kan sjekke disse tankene ut mot det som skjer i samfunnet, i det virkelige livet (ikke TV, sosiale medier).

Denne form for oppvåkning skjer når man er klar for det. Selv husker jeg at jeg begynte å lure på hva var egentlig konspirasjonsteori, og hvorfor var folk så sinte når man hadde meninger om vaksiner. Dette var lenge før C19. Det jeg gjorde var at jeg søkte opp informasjon, fra ulike kilder, satte meg inn i temaene, slik at jeg fikk egne meninger, og ble i stand til å tenke egne tanker.

Kanskje en av fellene vi setter for oss selv ligger akkurat her, at vi tror vi kan ha egne meninger om noe vi egentlig ikke har satt oss inn i. Det er lett å tenke slik, å tenke at jeg er en voksen person med normal intelligens, selvsagt kan jeg tenke egne tanker. Mitt svar til dette er både ja og nei. Ja fordi selvsagt er dette mulig, men det er også et nei. Når man er i overlevelse eller er styrt av forsvarmekanismer, er man egentlig ikke i stand til å tenke bevisste tanker.

Det som styrer våre handlinger er sjelden den bevisste delen i oss, det er underbevisstheten. Her ligger det som kalles overlevedeler og forsvarsmekanismer. Begge disse egenskapene i oss, er automatisk styrt, altså de er utenfor den delen av nervesystemet som vi styrer selv. Videre har de til oppgave å holde ubehag borte fra bevisstheten. Derfor vil en underbevissthet fortelle oss, det som skaper minst stress i oss. Underbevisstheten bryr seg ikke om det den lokker oss til er sant eller usant. Om det den lokker oss til styrker oss eller svekker oss.

Denne innsikten gjør at mange velger å jobbe med sin bevissthet, slik at den bevisste delen, og ikke underbevisstheten er den delen som styrer oss. Å snakke med overleve deler til personer er meningsløst, da slike deler er de deler i oss som lover og lyver, som sier de tar ansvar og glemmer, som blir såret og gir andre skyld, and on and on.

Som inspirasjon til hvordan bevisste mennesker tenker når en plandemi bryter ut, legger jeg med en lenke med et intervju med Clif High. Han er en mann som var våken før C19.

Jeg finner det interessant og viktig å høre hvordan har forstod hva som gjør at mennesker ikke blir syke nå i disse dager, et tips som er enklere enn de fleste er klar over. Ingen som har ….. er så langt blitt syke av C19! Dette er hans påstand, og jeg tror selv han har rett.

Han sier også at samme råd gjelder for tarmkreft, noe han selv har helbedet seg selv fra gjennom C19 perioden. Så kankje dette også er av interesse for flere enn de som lurer på hva det å våkne opp egentlig betyr.

UNIVERSELL SANNHET:

  1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
  2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS OM VI HAR INDRE SPLITTELSER ELLER IKKE
  3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
  4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
  5. Å VÆRE VÅKEN ER Å LYTTE TIL SEG SELV, TENKE EGNE TANKER, OG SJEKKE OM DE STEMMER MED VIRKELIGHETEN.

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN.

Veavågen den 5. jan 2022. Hildur Vea, PhD
Takk til deg som vippser kr 25 pr blogg til 45 66 21 18.
hildur.vea@balan-zen.no