Vi blir syke når vi tilfører kroppen toksiner

Begynner med en godbit. Rull litt ned på denne lenken, og se på filmen hva blue beam teknologi kan gjøre.

comment image

Her er forklaringen: graphen oxid finnes i injeksjonene, i de lyseblå maskene, og i alle Covid testene.
Denne lenken forklarer hva graphen oxid gjør i kroppen din, og hvorfor det er farlig for deg å ha dette stoffet i kroppen nå og enda farligere når en skrur på 5G mastene. Filmen varer 13 min, er avgjørende for din helse når en forstår hvorfor jobben er rense kroppen for toxiner + stoppe tilførsel av giftstoffer i kroppen din.

La Quinta Columna, som er et uavhengig forskningslaboratorium i Spania, forklarer hvorfor Graphen oxid er et biovåpen. Et biovåpen som folk frivillig påfører seg, i tro på at dette kan redde dem fra covid19 sykdom.

Konklusjonen til La Quinta Columna, er motsatt: Det er graphen oxid i kroppen (forgifting) som skaper covid19 sykdom.

Det som skjer i en kropp som er forgiftet med toksiner, er at kroppens celler vil forsøke å kvitte seg med toksinene. Denne prosessen kalles exocome teori. Virus og exosomer er det samme. Virus er døde celler som inneholder toksiner. Kanskje har du som meg lurt på hvordan kan man forklare at noe som er dødt kan skape sykdom? Det tok litt tid før jeg forstod at de ikke kan dette. Det er ikke virus som gjør oss syke. Det er toksiner som gjør oss syke, og virus er kroppens sitt eget renseanlegg. De oppstår fordi vi har forgiftet kroppen. Dette forklarer hvorfor en kan bruke eksosomer/virus som tegn på om noen er forgiftet med toksiner.

Lungen er en av kroppen sine rensesystem. Og når en bærer en maske, så hindrer en kroppen i å rense like efektivt som når en ikke bærer maske. Dette er logisk tenkning. Og når du har valget mellom påbud om maske eller holde 1 meter, og en velger maske, så styrker en ikke seg selv. Tvert imot.

Graphen oxid finnes også i influensavaksiner.
Når en legger sammen influensa vaksiner i flere år + flere nye injeksjoner å masker + tester = store doser graphen oksid.

Mange personer har store doser av grahen oxid i kroppen uten at de er klar over farene med dette. Å lure folk til å påføre seg selv grahen oxid er brudd på alle forskningsregeler, og brudd på Nurnberg koden, men ekte skurker bryr seg lite om slike lover.

Det vi med andre ord ser skje i samfunnet, er at våre ledere, som er valgt fordi de har kloke hoder, er like forvirret som meningmann i denne situasjonen. En av de store blemmene mange har gått på, er at de blander sammen forskning med det myndighetene sier. De behandler slik informasjon som om det var det samme, OG DET ER DET IKKE!

Dette skjer ikke fordi folk er dumme.
Det som skjer i samfunnet forklares som en masse formasjon hypnose.
Og mange kloke mennesker er rammet av dette.
Veldig mange jeg kjenner og er gla i, er rammet av dette.
Og det tok litt tid før jeg forstod at det er kun mennesker som selv kan vekke seg fra denne hypnosen.
Det eneste vi som ikke er fanget i hypnosen kan gjøre er å leve vår sannhet, stå i vår kraft.

Vi er bombardert med nye regler, påbud og forskrifter. De endres så fort at en gir opp å holde seg oppdatert. Likevel, les forskriftene nøye, og du vil se at det meste er anbefalinger. Det er faktisk alle sitt ansvar å sette seg inn i saker fra begge sider, før de tar valg. Og akkurat nå er det kun den enkelte som kan redde seg selv. Det du gjør før 5G skrus på, kan ha stor betydning for din helse.

Den neste lenken er viktig for deg som ikke har forstått hva som skjer i kulissene, hvilken kunnskap myndigheter ikke vil at du skal ha. Det er et intervju med mannen som står bak teknologien som førte til mRNA injeksjonen, dr Robert Malone. Her tar blant anet Malone opp masse formasjon hypnose, dette fenomen som gjør det mulig å lure en hel verden. Her er en kortversjon om masse formasjon hypnose.

Selv om myndigheter er med på en agenda, (FN`s agenda 2030), pushes denne som frivillig. Ingen må ta injeksjonen, man kan slutte i jobben. Ingen må bære masker, man kan holde 1 meter avstand. Ingen må ta tester, det anbefales.

Hvis det er påbud, kommer dette som regel disse fra mennesker som ikke har myndiget til å pålegge deg noe som helst, men som opptrer som de har det fordi de selv er redde eller fordi de tror at de bidrar til å bekjempe virus, fordi de tror virus er farlig. Men, ingen blir syke av virus. Her forklarer dr Kaufmann dette. Det samme gjør Tomas Cowan her. Dr Tomas Cowan sin teori er at stråling fra wifi og 5G gjør oss syke. Den samme teori har Dr Robert Young.

Hvis La quinta Colomna og Dra Kaufmann, og Dr Cowan og dr Young har rett, at det er både graphen oxid og stråling fra wifi/5G som skaper de reaksjoner i kroppen som kalles Covid, så er tiltak som munnbind, og vaksine helt uvirksomme. Husk uansett hva årsaken er, dersom tiltak ikke er rettet mot årsaken, vil det man gjør ikke ha effekt på man vil oppnå. Du trenger bare åpne øynene og høre en nyhetssending, så vet du hva som virker og ikke virker.

comment image

Metaforisk: ingen er litt gravid. Det er enten eller. Slik er det også i forhold til det som skjer i samfunnet. Enten sier du nei til graphen oxid pakken på alle nivåer, (nei til munnbind, nei til tester, nei til injeksjoner, nei til 5G) også når dette smerter. Fordi dette smerter okke som. Det smerter å oppdage at en er lurt.

Det neste bilde viser et utsagn fra Rudolf Steiner, fra ca 1920 tallet. han sier at i fremtiden vil mennesker ta en vaksine, som kobler dem fra deres sjel. Hvilken vaksine det er som Rudolf Steiner snakker om, er ikke godt å vite. Men jeg som har sett filmen v(a)xxed2 flere ganger, la merke til en ting, og det var at mødre som vaksinerte sine unger, visste intuitivt at de ikke skulle gi sitt barn den injeksjonen, som det senere viste seg at skadet barnet.

Et viktig spørsmålet er: hva er din sjel. Sjelen er vårt indre kompass, vårt kraftsenter. Det er gjennom sjelen at vi finner ut hvem vi er, og kan forene indre splittelser i vår psyke. Sjelen er den viljen som er meg selv, og når vi handler på tvers av denne får vi kroppslige ubalanser, både fysiske og psykiske. Skal du ha balanse i livet ditt, må du ha kontakt med sjelen din. Når vi er i balanse, har vi mennesker stor kraft til å skape, manifester i eget liv. Da kan vi realisere våre drømmer.

Neste spørsmål er også viktig: hvorfor vil noen sku av kontakten til ens sjel. Svaret finner du i sitatet. Det er ikke mulig for mørke krefter å kontrollere mennesker som har kontakt med sin sjel, da disse skiller sannhet fra usannhet. De kan også transformere frykt til kjærlighet. De er en sterkere kraft enn de mørke krefter. Når en skrur på lyset, forsvinner mørke.

Og det er denne kampen, kampen mellom lys og mørke som er krigen som foregår nå. Denne krigen dropper ikke bomber i gatene, angrepet er rettet mot menneskers psyke, og målet er å fange mennesker slik at en ikke lytter til seg selv, men er føyelig for alt det myndigheter foreslår.

Vi har allerede eksempler på at myndigheter vil bestemme hvor mange gjester en kan i huset ditt i julen. Eller i begravelser. Og selskaper. Dette stopper ikke før folk sier stopp. Folk må slutte å leve en løgn, om en vil bidra til sannhet. Alle som danser og hopper når myndigheter sier hopp, selv om de gjør dette mot sin vilje, er med å opprettholde det som er en forsmak på et totalitært samfunn. Vi ser dette snikinnføres, selv om myndigheter har dekorert sine brosjyrer med hjerter, og fremstår som de vil ditt beste. Men igjen, ingen kan redde de som ikke er villige til å kjempe sammen med sin sjel, tenke egne tanker, stille spørsmål og undersøke i dybden når noe skurrer.

comment image

Hvis du tror at det å bære masker, ta tester, ta injeksjoner er det som skal til for at vi skal komme tilbake til normalen, fordi dette sier myndighetene, så lever vi i to totalt forskjellige verdene.
Så får vi begge se, hvem som lykkes best.
De som har mest eller minst graphen oksid i kroppen.

UNIVERSELL SANNHET:

  1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
  2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS OM VI HAR INDRE SPLITTELSER ELLER IKKE
  3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
  4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN.

Veavågen den 5. januar 2022. Hildur Vea, Phd. Oppdatert 6. jan 2022.

Takk til deg som vippser kr 25 pr blogg. 45 66 21 18.

hildur.vea@balan-zen.no