Systemisk samtale

Denne blogg forklarer hva systemisk samtale er, og hvorfor det er viktig for alle å skape harmoni i egne systemer.

Vi kan se på oss selv som mennesker som bestående av en rekke systemer. De ulike organer i kroppen er systemer i seg selv, de er også systemer som samvirker med hverandre. Videre er tanker et system, følelser et system, og når disse er i harmoni har vi ro i kroppen. Er de ute av sync vil vi oppleve reaksjoner på dette (symptomer).

Sjelen vår er også et av våre systemer, og når vi ikke lytter til den men overkjører vår egen vilje, noe som ofte kan skje når en lytter metr til andre enn seg selv, vil også dette skape kroppslige reaksjoner. En vanlig reaksjon på dette er at vi mister energi, tapper oss, fordi vi fyller opp andre sin kopp og ikke vår egen (med livskraft).

Som menneskerer vi også knyttet sammen med andre mennesker med usynlige bånd. Vårt familiesystem er et slikt bånd. Bert Hellinger kaller dette bånd for en familiesjel. Og nå kommer noe viktig. Vår familiesjel er en sterkere kraft enn vår personlige sjel. Derfor kan vi også bære ubalanser som egentlig tilhører andre. Og når vi gjør dette, er det vi og ikke de som eier ubalansen som har reaksjonene i kroppen.

Som mennesker lever vi i et usynlig minefelt, da andre kan tappe oss for energi (livkraft), og vi kan selv bli bærere av problemer og uutholdelige følelser som vi selv ikke eier. Dette er den dårlige nyheten. Den gode nyhet er at om vi er bevisst, og lever våre egne liv (= i samsvar med egne behov og verdier), så er det mye mindre mulighet for at vi fanges av dette usynlige garnet som andres energier er. Og, om vi fanges tar det ca 2 min og fjerne slike energier (når en kan det).

Ingen kan merke (føle) at de er innviklet med andres energier. Det vi føler er effekten av innviklingen. Det er ikke alle som er innviklet med andres energier, men om dette er det som er det egentlige problemet, så hjelper det ikke å forsøke å løse problemet selv, fordi vi kan ikke løse problemer som vi selv ikke eier. Denne er litt kinkig å forstå. Og egentlig er det ingen som forstår det, som ikke har erfart dette. Og de som ikke søker å forstå i denne retning vil heller ikke erfare det. Man utvikler da det som kalles kronisk lidelse. Og da føles det som at ingen kan hjelpe.

Dette leder oss over til selve metoden systemisk samtale. På et vi er dette vanlig samtale, på samme måte som de andre metoder som har samtale som sitt verktøy. Min egen bakgrunn er at jeg er utdannet både gestaltterapeut (ligner kognitiv terapi) og SE terapuet, begge metoder som har samtale som sitt hovedverktøy. Det som skiller systemisk samtale fra disse er at en her også bruker konstellasjon som metode, når en trenger dette. Konstellasjon som metode er nyttig fordi den virker som en laserstråle i det som er det vanskelige. Konstellasjon som metode henter da opp noe informasjon om det tema man undersøker, og på denne måten kan en skritt for skritt nøste seg frem til den hendelse som man trenger å bearbeide.

Et annet viktig aspekt med systemisk samtale, er at det har fokus på årsak til ubalansen, årsak til kroppens reaksjoner, og ikke fokus på konsekvenser av disse reaksjonene. Dette skjer fordi man kan kun løse opp i reaksjonene ved å løse opp i årsaken.

Dette er det motsatte fokus av å ha fokus på en diagnose. Dette er et viktig skille, fordi diagnose og årsak til problemer er to helt ulike ting, selv om mange blander disse i hodene sine. Systemisk samtale har fokus på å løse opp i det som skaper ubalanse i menneskers liv.

Så noen ord om hvorfor dette er viktig. Som mennesker skaper vi våre liv ut fra den vi er. Dette betyr i praksis at dersom vi har kaos inni oss, er det stor sannsynlighet for at vi skaper kaos i vår hverdag, og at vi trekker inn andre personer i vårt eget kaos. Ikke fordi vi har vond vilje, men fordi vi forstår ofte ikke at skal livet bli mer harmonisk, så er det en indre jobb som trengs, det handler ytterst sjelden om at andre er årsak fordi de ikke dekker våre behov. Når det er sagt blir vi ofte syke av det som skjer i relasjoner. De vanligste årsaker til slike problemer er:

# våre behov for kontakt og tilknytning ble ikke dekket da vi var barn. Ikke fordi foreldre ikke var glade i oss, men fordi de selv ikke hadde utviklet evne til kontakt og tilknytning i seg selv.

# vi lever blandt mennesker som ikke respektere den vi er. Det er ikke rom for å ha egne meninger, eller de meninger og synspunkter vi uttrykker blir ikke hørt eller verdsatt, de blir istedenfor forklart som noe annet. I slike situasjoner er det vanskelig å se at de som ikke kan høre, er i forsvar, og at det egentlig ikke handler om den som ikke opplever respekt. Samtidig som alle trenger å bli bekreftet om vi skal fungere som oss selv.

# vi blir dratt inn i andres drama. Noe som gjør at en kan bli fanget av skyld, av skam eller andre uutholdelige følelser. I denne form for indre fangenskap, så er det en del av oss som vet at en har ikke gjort noe galt, likevel så er skylden kvelende.

# vi lever en innvikling. Dette er en ubevisst prosess, og det er faktisk vanligere å være bærer av andres energier (les problemer) enn de fleste er klar over. Når vi lever en innvikling, er vi fanget av denne helt til vi forstår hva som har skjedd.

Det å være et vitne til hva som skjer, er det som løser opp de fleste problemer hvor psyken er innvolvert. Vi er et vitne til det som har skjedd når vi aksepterer det som har skjedd. Denne er viktig fordi før vi akseptere det fullt ut, kommer vi ikke i kontakt med de forløsende følelser. Og det er vanligvis å forløse følelsene som er kluet, som gjør at problemer løser seg opp.

Husk her på at å forløse sanne følelser, de ekte følelser knyttet til det som skjedde går vanligvis veldig fort. Følelsen kan komme som en tsunami, selv om dette er sjelden, orkanbølger er vanligere, med det er noen bølger og så roer det seg. De fleste ganger løser det seg opp i løpet av noen få minutter. noen ganger tar det mindre enn 1 min.

Når man er inni denne følelsesbølgen, føles det vanligvis trygt, man vet hva som skjer, og dette gir en form for lettelse midt oppi det vanskelige. Når dette er sagt, er det vanskelig for mennesker å ta ut slike følelser og reaksjoner alene, vi trenger også et vitne til det som skjer, fordi det er lettere å tro på og akseptere når det er andre som også ser og forstår hva som har skjedd som skapte ubalansen i oss.

Det ultimate målet er kjærlighet

Det høyeste et menneske kan oppnå i personlig utvikling er kjærlighet til seg selv. Dette er en tilstand og er noe helt annet enn egoisme. Da sann kjærlighet har en dyp ro i seg og en ekte medfølelse som egoisme og narsissisme mangler.

Sann kjærlighet handler ikke om at vi skal elske alle mennesker, og uansett hva de gjør så elsker vi dem. Det handler om noe helt annet. Ekte og sann kjærlighet, husk dette er en tilstand og ikke en følelse, som gjør det mulig for mennesket å skape sitt eget liv.

Vi bruker her en vannstråle som metafor. De som har mange uløste ubalanser i seg selv, og som skaper kaos i eget liv, har en vannstråle som går i alle retninger. Mange blir våte, og ofte våte, men trykket til å endre noe viktig mangler med slike stråler. Vi kan kun spyle vekk det som allerede er løst.

De som har løst opp i de fleste indre floker, har en vannstråle som er som en høytrykk spyler. De kan skape det de vil. Dette er universele lover, (det indre kaper det ytre), og forklarer oss hvorfor det er så viktig at vi arbeider med å løse opp i egne floker. Det å utsette slike ting vil bare gjøre at vi skaper mer kaos for oss selv.

Tilstanden kjærlighet er en tilstand styrt av de positive følelser, ikke stress. Det betyr ikke at man ikke lenger kan kjenne på stress, frykt eller andre negative følelser. Men når dette skjer, er det som en opplevelse som en rommer, og en lar bølgen rase gjennom kroppen, og på den måten tar en ut spenningen. Der og da. Og en bygger IKKE opp indre stress. Tvert imot vil slike sanne bølger hjelpe osså forstå hva som skjer i livene våre, og ofte er de viktige kompass som vi kan bruke for å ta valg som styker oss.

Å leve i tilstanden kjærlighet er tilstand som er naturlig når vi har løst opp i det som stenger for denne energien. David R. Hawkins (min guru) sier:

Når du blir et elskende menneske, er det noen ting du aldri kan gjøre igjen. Og det er noen ting du bare kan gjøre i denne tilstanden, som er umulig å gjøre ellers (1).

Kjærlighet er en måte å leve på som transformerer alt rundt deg, fordi du stråler den energi. Vi trenger ikke gjøre noe, og vi trenger ikke kalle dette noe. Kjærlighet er den energi som stille transformerer alle situasjoner (2).

Transformasjon av mørke til lys, av negative følelser til positive følelser, av kaos til harmoni, dette er noe de fleste mennesker søker. Er du terapuet eller har en hjelpestilling i forhold til andre, enten det er barn, eller mennesker som trenger hjelp til å fungere i hverdagen, har en et ansvar for å rydde opp i egne floker, og å utvikle denne tilstanden som heter kjærlighet. Det er denne energien den hjelpesøkende trenger. De trenger den av flere grunner:
1. De trenger hjelp til å selv løse opp i egne floker.
2. De trenger å bli veiledet av noen som kan hjelpe dem å utvikle denne harmoni og kraft i seg selv. Og vi kan ikke lære andre noe vi ikke kan selv. Sånn er det med den saken!

Når vi er sammen med mennesker som har denne energi, så plukker vi den opp. Vi blir en del av denne energien. Vi føler oss vel. Vi føler oss trygge. Vi føler oss akseptert. Vi kan senke skuldrene og være oss selv, trenger ikke spille roller sammen med de som er ekte, i motsetning til de som opprettholder fasader og spiller roller.

Tilstanden kjærlighet, ikke forelskelse, er den tilstand vi søker i en partner. Samliv lykkes når en kan bo med en partner som rommer seg selv (ikke fortrenger egne greier), da slike partnere også kan romme andre. Det er lett å avsløre de som verken rommer seg selv eller andre, de har misnøye og et sterkt behov for å fikse på den andre (been there, done that, desverre). ((Ikke tilfeldig at jeg er skilt 2 ganger – heheh. Når det er sagt er mine ekteskap den viktigste læring jeg har fått om hvordan mennesker fungerer sammen i gode og onde dager.)).

Jeg våknet opp til meg selv skikkelig når jeg møtte veggen i en alder av 45 år. Da tvingte mitt indre kaos meg i kne. Jeg var sykmeldt i over et år. Jeg har siden den gang, jobbet med egen bevissthet, hver dag. I dag er dette kjekt. Jeg legger en tarot nesten hver dag, og det er like spennende hver dag å se tilbake på det som skjedde i hverdagen i lys av det taroten viste.

Hver dag i 15 år har jeg jobbet med med selv på ulikt vis. Derfor var min overraskelse stor sist uke. Jeg søkte da hjelp for en nummenhet i kroppen som jeg ikke fant ut av på egenhånd. Og så viste det seg at nummenheten var knyttet til sykehusopphold jeg hadde 3 år gammel. En hendelse jeg alltid har visst om og husket. Så selv om jeg hadde bearbeidet deler av denne hendelsen, var det noe ubearbeidet igjen.

Det som overrasket var ikke at det som hadde skjedd på sykehuset var traumatisk. Overraskelsen var at selv om jeg har tatt mange utdanninger og ørten timer med terapi, massajse, healing etc, så tok det 15 år før kroppen min var klar til å jvise meg dette traume. Vi kan ikke bearbeide det som er fortrengt. Og det er kun når vi er trygge, at vi kan ta frem det som er fortrengt. Vi trenger en terapeut som lever tilstanden kjærlighet når vi jobber med psyken.

Jeg har jo alltid visst at vi ikke kan forsere indre bearbeidingsprosesser. Dette skyldes at slike prosesser ikke er styrt av viljen. Ingen indre floker er knyttet til den delen av nervesystemet som vi styrer selv. Indre floker er lagret i hjernestammen, i den delen som kalles autonomt nervesystem. Og det er kun når vi spiller på lag med kroppen, at vi får tilgang til de biter som skal pusles sammen. Forskjellen når jeg i dag oppdager tidligere traumer, er at jeg i dag har kapasitet til å romme meg selv. Uten å bli overveldet påny. DET NYTTER Å TA TAK I SEG SELV!

Ønsker du en systemisk samtale. Her kan du booke time. Eller du kan ring på tlf 45 66 21 18.

UNIVERSELL SANNHET:

  1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
  2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS OM VI HAR INDRE SPLITTELSER ELLER IKKE
  3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
  4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
  5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS

Veavågen den 6. januar 2022.

Hildur Vea, PhD.
Takk til deg som som vippser kr 25 pr blogg. 45 66 21 18.
hildur.vea@balan-zen.no

Kilde:
David R Hawkins, 2012. Letting go side 174.
David R Hawkins, 2012. Letting go side 175