Sannhet for ulike mennesker

For noen er sannhet informasjon som myndigheter deler, for andre er sannhet informasjon som kan bekreftes av uavhengige kilder. Her er en tabell som viser hvordan det utarter seg i praksis.

PåstandMyndigheters sannhetSannhet som kan dokumenteres
Vi har en pandemi. Mange jeg kjenner dørFolk dør på TV.
Myndigheter sier mange kan dø
Svært få eller ingen en kjenner har dødd av den nye sykdommen. Sykdommen har en overlevelse på over 99 prosent for alle aldre
PCR test kan ikke avdekke sykdomMyndigheter i Norge sier at testen kan avdekke sykdomDette er bekreftet at testen ikke kan avdekke sykdom både av oppfinneren, og CDC nå des 2021.
Det er utviklet en vaksine mot sykdommenMyndighetene sier denne «vaksinen» vil gjøre at en får mildere symptomer om en blir syk
Man har ikke noe virus å lage vaksine ut fra, det som injiseres er syntetisk og endrer ens RNA.
De som ikke syke kan smitte andreMyndigheter sier dette, og da må det være santBlank løgn
De som ikke er «vaksinerte» fyller opp sykehuseneMyndigheter sier dette, og da må det være sant.Kun de som er syke er på sykehus. Sjansen for å bli syk er lavere jo mindre toksiner en har i kroppen. De som injiserer toksiner, (selv om de gjør dette i god tro) blir lettere syk, og har størst risiko for å havne på sykehus.
«Vaksinen» er farlig, noen skades for livet, noen dør av slike skaderJa, men det er trolig mye farligere å dø av sykdommen enn av «vaksinen» og mye farligere å få senskader av sykdommen enn av «vaksinen»Påstanden bekreftes av nettsiden til legemiddelverket: www.legemiddelverket.no
Det finnes ingen stoffer i «vaksinen» som er bra for menneskets helseMyndighetene sier vi kan stole på «vaksinen», og da gjør jeg dette. Det at innholdet holdes hemmelig bekymrer meg ikke.Dette er bekreftet i flere uavhengige laboratorier at injeksjonen inneholder kun toksiner for kroppen. Innhold i «vaksinene» er blant annet analysert av dr. Robert Young (USA), La Quinta Columna (Spania)
Hele «pandemien» har en skjult agendaTror ikke på slike påstander. Ser på dem som konspirasjonsteori. Og har tatt et valg om å ikke bruke tid på slike påstander.Dette er bekreftes som agenda 21, FNs agenda 2030, og transhumanisme. De har til felles at myndigheter vil ha økt kontroll over mennesker, og ta fra dem deres frihet. Det de kaller frihet er frihet man oppnår gjennom «vaksiner», koronasertifikat. Agendaen er et totalitært samfunn, en verdens regjering, NWO.
Det er sterk sensur av personer som forteller noe som strider med det offentlige narrativetHar ikke merket noen form for sensur, vet ikke hva en snakker omVeldig mange fagfolk opplever at deres konto på twitter, facebook, eller youtube blir slettet. Derfor er de fleste alternative nyheter i dag på Bitchute og Odysse, eller på egne nettsider
Løsningen på situasjon vi er i er at folket må samlesNår bare de «uvaksinerte» tar «vaksinen», kan vi gå tilbake til normalen.Enig, folk må samles om sannhet. Snakke sammen med åpent sinn, slik at de kan finne frem til en felles forståelse. Kun sannhet kan sette oss fri.

Begge leire er i dag like steile. Og eneste løsning er at de to leire begynner å snakke sammen. Hittil har det vært stigmatiserende å ikke tro på myndigheter. Denne holdning kan endres, om vi er smarte.

Slutt å tie, si fra at du ser ting annerledes. Trenger ikke diskutere, fordi diskusjoner med mennesker som er trigget er meningsløse, si bare vi ser dette forskjellig, og ønsk dem lykke til om de velger å ta alle booster dosene. Spør hvordan en kan vite at myndigheter forteller sannhet, når denne ikke kan bekreftes av uavhengige kilder.

Husk at de som er fanget av masse formasjon hypnose kan ikke se verden annerledes enn de gjør. Dette handler mer om frykt enn fornuft. La den synke inn. Sannhet og kjærlighet kan tranformere frykt. Men da må vi stå i vår kraft, og ikke la oss trigge, selv om påstander vi får servert er hårreisende. Kun stå i kraften. Sitte i ro i båten. Vi ser det annerldes, og det er ok for oss, at andre har andre meninger.

I det spirituelle, er det den høyeste energifrekvens som alltid overvinner den svakeste. Den nuller ut den svakeste. Derfor vil kjærlighet nulle ut frykt. Også frykt for et totalitært samfunn, fordi totalitære samfunn ødelegger seg selv. Det samme gjelder de mennesker som støtter de mørke agendaer.

Sett deg inn i teorier om dette, de er delt i tidligere blogger, videoer med Mattias Desmet. Sannhet tar vekk frykt. Det er vårt sterkeste våpen. Er vi i frykt eller kjemper imot det som skjer, gir vi vår energi til denne agendaen. Og dette er kanskje akkurat det siste vi ønsker. En løgn dør når folk slutter å leve den.

Krigen vi opplever skjer både der ute mellom myndigheter og mennesker som kjemper for sin frihet. Men den skjer også i psyken til mennesker, sjelens kamp mot ego, det som kalles «the dark night of the soul». Dette gjør at mange overveldes emosjonelt. Mange er forvirret og vet ikke hva eller hvem de skal tro. Søk hjelp til å lande i deg selv.

En annen ting jeg legger merke til, er at det kan se ut som at sannhet kommer frem i dagen på alle nivåer. Også i forhold til vår psyke. Uløste floker skal transformeres. Ser dette ved at gamle skjulte hemmeligheter kommer frem i terapiarbeider. Men også at usannheter om vår historie avdekkes. Mer og mer.

Dette er trolig en energi ingen kan endre. Istedenfor å kjempe imot bølgene som slår over oss, kan vi lære å svømme i slike bølger. Søk hjelp. Vi kan i en større sammenheng se på det som skjer i samfunnet som en gylden anledning til å rense opp i egne uløste floker.

Dette er viktig fordi jo flere uløste floker vi har, jo svakere energifrekvens har vi. Og jo lavere energifrekvens vi har, jo lenger borte er vi fra sannheten, fordi våre uløste floker vil endre vår perspesjon, slik at vi ikke klarer å oppfatte virkeligheten som den er (1).

Om vår bevissthet sier Hawkins:
De lave frekvenser er opptatt av hva folk har.
Mellom frekevnser er opptatt av hva folk gjør.
De høyeste frekvenser er opptatt av hvem folk er. (2)

Essensen er at når vi endres innenfra (= endrer vår bevissthet) så endres også vår forståelse av oss selv og verden. På alle nivåer.

I et større perpsektiv handler dette ikke om hvorvidt det er jeg eller du som har rett. Det handler om vår spirituelle tilknytning til mørke eller lyse krefter i oss og omkring oss. Og lys overvinner mørke alltid. Og det er alltid mørkest rett før det lysner.

Ønsker du en systemisk samtale. Her kan du booke time. Eller du kan ring på tlf 45 66 21 18.

UNIVERSELL SANNHET:

  1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
  2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS OM VI HAR INDRE SPLITTELSER ELLER IKKE
  3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
  4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
  5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
  6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Veavågen den 7. jan 2022. Hildur Vea, Phd

Kilde:
1. David R Hawkins, 2009. Healing and recovery.
2. David R Hawkins, 2009. Healing and recovery. Side 39.