Dark night of the soul, del 1.

Å våkne opp i sjelens mørke natt, er å våkne opp til en indre krig. En krig om kontroll over din bevissthet. Og partene i denne krigen er to deler som er inni oss: sjelen og ego.

En mindre dramatisk måte å si det samme på, er at man forstår at noe man har trodd hele livet, ikke stemmer. Selv hadde jeg en slik opplevelse når jeg forstod hva kvantefysikk var, og forstod at denne vitenskap ble neglisjert av de krefter som styrer helsevesenet.

I disse dager er det flere som opplever en ytre variant av sjelens mørke natt. Det man får presentert som sannhet stemmer ikke med det som var sannhet før.
# Eks man kan være syk og smitte andre uten å selv ha symptomer
# Man oppfordres til å ta det som kalles vaksine flere ganger i året, selv om dette ikke beskytter mot sykdom, noe som viser at dette ikke er en vaksine, spørsmålet er da hva er det man injiserer i kroppen?
# Man oppfordres til å ta booster dose 3, dose 4, dose 5, dose 6, osv. for en sykdom som har over 99 prosent overlevelse om en blir syk.
# det er rettssaker på gang, ledet av Reiner Fuellmich, som har anmeldt myndigheter fordi de hevder alt med pandemien er fake, (antall syke, testen, masker, tiltakene) og at eksperiement injeksjonen er ment som folkemord. Skal en tro på disse eller på myndigheter som pusher denne injeksjonen?

Noen ganger er det ikke mulig å forholde seg til «sannheter» og ikke bli forvirret:

Unødvendig å si egentlig, men en sannhet som endrer seg er en løgn. Så hva skjer?

Det som skjer i samfunnet kan også forstås som å vekke folk. Vekke folk til hva lurer du kanskje på. Mitt svar er å vekke folk til å begynne å stole på seg selv. Det er dette oppvåkningen handler om. At folk skal bruke egen fornuft, ta bevisste valg. Valg som de kjenner i hele seg at dette er rett for meg. Kroppen lyver ikke. Når vi handler i samsvar med oss selv opplever vi ikke stress, da opplever vi dyp ro.

Det er dette sjelens mørke natt handler om: valget mellom å stole på seg selv eller andre. Fordi når en stoler på seg selv, så tar en ofte andre valg enn de som har valgt å følge flokken, okke som.

I det store bildet, ser jeg på det som skjer i samfunnet som et ytre press mange mennesker opplever, som forsterker akkurat dette dilemma: er mennesket fritt til å ta egne valg og leve eget liv, slik de som kjemper for menneskets suverenitet hevder, ELLER er det slik at menneske er født for å bli styrt og kontrollert, og hvis alle gjør som de blir fortalt, blir dette bra, dette er eneste måte å overleve på, det som kalles Stockholmsyndrom teorien.

Kjenn etter i egen kropp, hva skjer når en blir fortalt av myndigheter hvor mange gjester du kan ha hjemme?

Og, ikke gå i den naive fellen og tenk jeg har ikke plass til mer enn 10 gjester så det funker for meg, fordi en annen gang kan det være at en ikke kan ha noen gjester eller kanskje kun to eller anything som blir et kontrolltiltak som «skal ivareta deg».

Poenget er om en er en av de som opplever trygghet når pappa eller myndigheter bestemmer hvor skapet skal stå? Hvis en er over 18 år og tenker slik, er en i overlevelse, og en vil da trolig få økende press innenfra og utenfra helt til en velger å lytte til seg selv. Ta ansvar for seg selv, egne valg. Ta ansvar for å heale seg selv. Ta ansvar for å skape sitt eget liv.

Andre blir kjempefrustrert, som barn gjør når de må legge seg mens de voksne har det kjekt sammen, og man egentlig bare vil ha det kjekt sammen med andre. Dette er en sunn reaksjon, da mennesket er født frie, og ingen mennesker, bare fordi de har penger til å kjøpe seg makt, kan egentlig ta kraften din fra deg, uten ditt samtykke.

Med andre ord: noen må våkne og oppdage seg selv og egen kraft, andre må lære å kjempe og ta tilbake den kraft en ubevisst har gitt fra seg.

Når mennesker ikke forstår hva som skjer, når de mister mening med det som skjer, oppleves stress. Når en lever i samsvar med egen verdier, opplever en dyp indre ro. Det er dette valget som er innbakt i sjelens mørke natt, fordi en må ta nye valg, en kan ikke fortsette å leve som en gjorde før, om en opplever stress og ønsker å oppleve indre ro.

Å lytte til seg selv betyr ofte å si nei takk til det andre foreslår.
Man kan da si velg gjerne ditt og datt du,
men mine behov,
mine verdier,
min fornuft,
tar meg i en annen retning.

Kroppens reaksjoner vil bekrefte om du lever din sannhet.
Sannhet bekreftes med dyp indre ro.

UNIVERSELL SANNHET:

  1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
  2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
  3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
  4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
  5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
  6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
  7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Veavågen den 16. januar 2022. Hildur Vea, PhD

Kilder:
1. Norman Shealy og Dawson Church, 2008. Soul medicine. Awakening your inner blueprint for abundant health and energy. Side 36.