Dark night of the soul, del 2

Ego og kontroll

Ego er en viktig del av vår psyke, vi trenger den. Den organiserer, analyserer, vurderer, anvender kritisk tenkning, kan ha fokus på detaljer. Dette er egenskaper som kjennetegner smarte mennesker. Men, ego er mer enn dette. Ego har også innebygget en beskyttelse. Det er ofte denne delen av oss som skaper trøbbel for oss selv. Vi kaller denne beskyttelsen for forsvarmekanismer eller overlevestrategier (heretter FO).

Kjente forsvarsmekanismer er benekting og fortrening. Kjente overlevestrategier er å travle oss, trene, bruke tid på sosiale medier, fylle kroppen opp med stoffer som demper indre ubehag uten å løse noen (usunn mat og drikke). Det å leve et liv styrt av eget FO skaper på sikt vansker både for oss selv og for de personer vi skal samarbeide med. Det skaper vansker for oss selv på den måten at FO fungerer som briller med farga glass. Dette gjør at vår perepsjon endres, og vi ser ikke virkeligheten som den er. Vi kan med andre ord mikse løgn med sannhet, noe som kan skaper store problemer for oss selv på sikt. Men husk, i det store, handler alt om læring. Og idiotiske handlinger gir de fleste enorm stor læring.

Det som holdes borte fra vår bevissthet av FO er våre sanne følelser. Når våre sanne følelser er fortrengt, overtar ofte overlevefølelsene. Forskjellen mellom disse to er at sanne følelser, når de uttrykkes, kan det oppleves heftig, men kun en svært kort tid. Overlevefølelsen har en repeat knapp, og alt som kan trigge disse følelsene, vil trigge dem. Igjen og igjen, helt til vi har lært det vi har hatt motstand mot å ta inn over oss. Andre kan merke om en person uttrykker sanne eller usanne følelser, fordi sanne følelser vekker medfølelse, mens usanne følelser vekker irritasjon. Når man deler sanne følelser får begge økt energi, mens om man lytter til noen som deler usanne følelser vil begge tappes av energi. Kroppen lyver ikke. Selv om verken ego eller kontrollfriker vil at du skal lære å forstå det som kalles kroppslig sannhet. Slik at du selv rask og effektivt kan avsløre løgner, og droppe å bruke tid på dette.

En av de vanligste overlevedelene våre er behovet for å forklare noe, istedenfor å føle det. Vi har motstand mot å kjenne på følelser når vi bærer på hendelser som ikke er bearbeidet. grunnen til at de ikke er bearbeidet er at følelsene den gang hendelsen skjedde overveldet oss. Den overveldet oss enten fordi vi manglet støtte fra voksne som kunne romme oss og hendelsen som den var, eller vi ble overveldet fordi det rett og slett skjedde for mange ting innen en kort periode.

Det som gjør at mange opplever sjelens mørke natt i forhold til det som skjer i samfunnet nå, er at den frykt som spres i alle nyhetskanaler vil vekke til liv uforløst frykt i mennesker. Mennesker vil da oppleve reaksjoner fra 2 eller flere hendelser samtidig, og dette gir en sterkere reaksjon enn om man bare har reaksjoner i kroppen fra en hendelse.

Enkel mattematikk, men ikke lett å forstå selv. Fordi mange lever i den tro at når tiden går, så vil gamle hendelser løse seg opp. Men det gjør det ikke. Fastlåste blokkeringer i nervesystemet sitter vanligvis til vi løser dem opp. Å søke terapi handler derfor ikke om intelligens. For det som sitter fast i kroppen er noe man er utsatt for, ikke noe man har skapt selv. Og blokkeringer som lages i relasjoner, løses i relasjoner.

Personer som har kontakt med egne følelser, kan stå i indre stormer (samlivsbrudd, sykdom, konflikter) og kjenne på egne følelser. De rommer seg selv, og kan derfor forstå hva følelsene forteller dem. Det som da skjer er at følesene roer seg, de blir til flatt hav. Man vet man er sint fordi bla bla etc, men man er ikke fanget i en storm som raseri skaper i oss uforløst. Man vet man er redd fordi man vet ikke hva som kan skje, og forstår at dette er en normal reaksjon, det er slik det skal være. Dette er en form for frykt som viser at man er i kontakt med seg selv, og da vil denne frykt roe seg ned, slik at man kan tenke på det uforutsigbare uten å bli stresset.

Vi må heale oss selv

Uforløste hendelser som skaper ettervirkninger i kroppen kalles traumer. Traumer skaper splittelser i psyken. Det er denne mekanismen som skaper FO. Vi klarer ikke romme det som skjer, og da sier vi automatisk til oss selv at glem det, kos deg med noe som ikke stresser deg (benekting), eller det som skjer er ikke så farlig som du tror/andre mener (benekting). Alle gjør dette. Det er normalt. Og det er smart å ta grep ut av dette før vi møter sjelens mørke natt.

Som mennesker har vi en tendens til å gjenta våre reaksjonsmønstre. Så dersom vi som barn lærer FO, istedenfor å romme det som skjer, vil vi fortsette med dette langt inn i voksen livet. Men på et eller annet tidspunkt er det så mange FO som styrer våre liv at vi er kronisk stressa, har søvnvansker, smerter, får diagnoser og behandling som skaper nye problemer. Og så går dagene, ukene, årene, til en forstår at det er ikke dette livet en vil ha.

Selv kjenner jeg bare til en vei ut av den hengemyra som sjelens mørke natt er. Og det er å ta tak i egne indre floker. En om gangen, helt til den indre tanketåka letter, og en ser klart igjen. Når tanketåka letter, vet en selv hva en ønsker, det er lettere å ta valg, lettere å planlegge fremtiden. Man blir mindre føyelig til andres meninger, andres behov, og klarer bedre å stå i egen kraft. Det er dette sjelens mørke natt handler om. Hvem bestemmer i ditt liv. Er du din egen herre, eller har du overlatt kontrollen over de viktige avgjørelser i livet til andre.

Psyken fungerer på samme måten som et rotete hus. Jo mer overfylt huset er og jo flere uløste floker vi har i vår psyke, jo vanskeligere er det å slappe av. Jo vanskeligere er det å puste uanstrengt. Og motsatt, jo mindre ting og tang, jo flere indre floker vi løser opp, jo bedre søvn, jo mer energi, jo mer gla blir en bare fordi man våkner (som en baby).

Så er det mange som tenker, jeg har ikke noe å bearbeide. Og for noen stemmer dette, for andre er det bare eget FO som lurer dem. Snu derfor dette spørsmålet på hodet. Kan du selv romme følelser for det som skjer, eller blir du lett trigget, frustrert eller redd over alt som ingen har kontroll over. Slapper du av og koser deg sammen med andre både i små og store grupper, eller er du en av de som koser deg best i mindre grupper, helst hjemme. De som har mange uløste floker, trives best sammen med få mennesker. Dette er styrt av nervesystemet.

Et annet mål på eget stress er hvor mange personer kjenner du hvor du kan være seg selv fullt ut, slappe av og kose deg, og vite at de som er rundt deg rommer deg som den du er. Hvis du kjenner mer enn 5 personer, er du veldig heldig. De fleste kan telle på en hånd hvor mange personer som rommer dem fullt ut. Noen ganger er det vi selv som ikke rommer oss selv. Andre ganger er det våre foreldre, vår partner eller våre barn. Eneste vei ut av dette er å forsette å være seg selv. Hver gang vi gir opp deler av oss selv, gir etter for andres behov og meninger, skaper vi floker i oss selv.

Selv har jeg hatt mange traumer, uten at jeg visste det. Jeg var en mester i å tenke, og mine følelser var stort sett FO, uten at jeg selv forstod dette. Når jeg ser tilbake, ser jeg at jeg lett ble trigget, og at dette var et tegn på traumer som jeg selv ikke forstod.

Mitt FO sa andre trenger hjelp, ikke jeg. Jeg var den gang, som mange andre er i dag, en person som søkte å hjelpe andre, uten at jeg kunne hjelpe meg selv. Selvsagt forstod jeg ikke dette selv. Den gang trodde jeg at jeg kunne hjelpe andre om jeg tok de rette utdanninger, jeg forstod ikke at en kun kan hjelpe andre om en har løst opp i egne floker.

Heldigvis havnet jeg i sjelens mørke natt, og det er prosessen med å ta meg ut av denne, som lærte meg hva healing var. Og at selv om vi trenger hjelp fra andre, er det kun vi selv som kan heale oss selv. Vi kan kun heale det vi er åpne for å heale (akseptere og erkjenne), det vi er bevisst. Det som er fortrengt løses ikke om, ikke en gang om en er så trent at en kan løpe et maraton i uken.

Vi må selv løse opp i indre floker, og det er denne prosessen som gjør så mye:
# den healer oss
# den øker vår bevissthet
# den tar oss ut av sjelens mørke natt.

Selv om vi selv må ta ansvar for egen healing prosess, kan vi IKKE gjøre dette alene. Vi trenger energien og klarheten fra andre som har løst flokene, når vi selv er fanget i egne floker. Det skjer mye på energiplan når en syk møter en hjelper. En viktig ting som skjer er at to bevisstheter møtes, en med sykdom og en med balanse, og da vil den sykes bevissthet bli påvirket av bevisstheten til hjelperen, som forhåpentligvis er en personen i balanse (1). Dersom bevisstheten til hjelperen er like fyllt av indre floker som bevisstheten til den syke, er de stuck begge to. Det er dette som skjer når personer går årevis til samme hjelper uten at noe endres.

De fleste som går gjennom sjelens mørke natt, trenger å snakke med noen som har gått gjennom denne natten selv. Ellers blir en gående ganske lenge i mørke.

Å gå gjennom sjelens mørke natt er ingen sykdom. Men siden vårt helsevesen ikke forholder seg til denne tematikken, så er det noen som blir diagnostisert og får medisiner når de søker hjelp. Og selvsagt hjelper dette ingenting, dersom det som skaper vanskene i psyken er at en ikke lytter til seg selv. Det man skal lære i sjelens mørke natt er på finne en indre kraft og styrke, man ikke visste om at fantes.

Livet etterpå er mye mye mye mye mye mye mye kjekkere.

UNIVERSELL SANNHET:

  1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
  2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
  3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
  4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
  5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
  6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
  7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

veavågen den 16. januar 2022. Hildur Vea, PhD
hildur.vea@balan-zen.no

Takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18.

Kilder:
1. Norman Shealy og Dawson Church, 2008. Soul medicine. Awakening your inner blueprint for abundant health and energy. Side 36.