Dark night of the soul, del 3

Kognitiv dissonans

Kognitiv dissonans beskriver en mellomfase vi alle må gjennom når vi skal bli hele. Å bli hel betyr å lære å romme seg selv, romme egne følelser. Det er ikke noe godt sted å være fordi i denne fasen vil tvil og usikkerhet herje med oss med orkan styrke. Både det gamle, som vi alltid har trodd på, og det nye, de innsikter vi har fått som vi ikke kan overse, skaper orkanbølgene i oss, fordi de trekker oss i to motsatte retninger. Vi forstrekkes, og det smerter.

Men slike stormer er som andre stormer, de går over. En trenger ikke handle i panikk. Sitt i ro, vent til det roer seg. Man må selv få fikse seg selv. Eneste vei ut av det. Men, man trenger også å snakke med noen som skjønner hva som skjer.

Det er ingen vei tilbake når en kommer hit.
Og det er vår egen sjel som leder oss inn i denne natten.

Ingen kan late som om de ikke vet det de vet.
Jeg tar med bilde av papegøyen som er et menneske, når du ser at det er et menneske, er det ikke lenger mulig å bare se papegøyen.

Metaforisk viser dette oss hvor vanskelig sjelens mørke natt er, fordi folk flest ser kun en papegøye. Og noen vil også hevde at en er gal som kan mene noe annet.

I sjelens mørke natt møter en selv selv, helt avkledd.
Pur naken.
En kan ikke lenger skjule seg med at alle andre mener også….
En må ta valg, en må velge retning i en tilstand overveldet av usikkerhet og tvil.

Usikkerhet og tvil som sier kan eg stole på tankene mine, tenk om eg tar feil, tenk om eg dummer meg ut, tenk om folk avviser meg fordi jeg velger å tenke annereldes enn dem, tenk om… Det eneste som kan ta deg ut av tvilen og usikkerheten er å følge ditt hjerte. Ditt hjerte har ledet deg til en ny innsikt, og det er denne du skal leve. Og alle som har vært i samme situasjon vet hvor mye dette smerter.

Selv har jeg vært i denne mørke natten flere ganger. En gang brukte jeg flere måneder på å levere en oppsigelse, selv om jeg visste at jeg ble syk av å bli værende i jobben. Jeg har også brukt lang tid på å forstå når et forhold var over, og at all videre kontakt bare var ødeleggende for begge. Heldigvis har jeg klart å handle på mine innsikter etterhvert.

Noen opplever seg fysisk syke mens de er i sjelens mørke natt. Innsiktene man har fått, når puppen blir til en sommerfugl, kan gi fysiske reaksjoner som frykt, tvil, svimmelhet, hodepine, indre uro, frustrasjon med mere. Sjelen er en kraft som ikke lar seg kneble. Den er som en indre motor som en ikke kan stoppe. En motor som sender oss beskjeder, ofte i form av plager, helt til vi er villige til å lytte til seg selv.

Når en kommer gjennom denne beksvarte natten, og dagen våkner, er en ofte litt overrasket over at det egentlig handlet om å begynne å lytte til seg selv, velge ut fra egne behov ikke andres.

Våre foreldre og våre partnere og våre barn er de beste lærebøker i livets skole. Og de beste læresituasjoner er de hvor vi virkelig har vært stuck. Og dette skjer bak fasadene i mange hjem.

Stuck i egne følelser

En av de mest stuck posisjoner vi havner i som mennesker er når vi selv er innviklet med våre foreldres traumer og lever med en partner som gjør det samme. Vi blir da trukket inn i den andres FO, samtidig som en selv trekker andre inn i egen FO. I slike situasjoner er det ingen av partene som har sann kontakt med seg selv, og kan derfor ikke ha sann kontakt med den andre.

Vi må vikle oss ut av det garnet som foreldres traumer er, for å bli fri til å kjenne på sannhet i oss selv. Dette er en prosess som kan ta litt tid om ens foreldre er traumatisert. Vanligvis er det floker i relasjon til partneren som gjør at en søker hjelp. Eller en kollga som er triggeren. Men mange oppdager at det som trigges er noe uløst i forhold til foreldre. Opplever en dette, er en helt normal. En trenger bare litt hjelp til å forstå hva som skjer slik at en kan vikle seg ut av det «symbiose garnet» som foreldres traumer er.

Når en av partenen våkener opp og knytter sann kontakt med seg selv, blir samlivet med den partner som fortsatt lever ut sine FO uutholdelig. Dette er en vanlig grunn til samlivsbrudd. Man orker rett og slett ikke lenger å bli trukket inn i den andres overlevestrategier, da dette er som å bli fanget i et hull man ikke kommer ut av, igjen og igjen.

Eksempler på slike overlevestrategier er:
# de som må ha full kontroll, alltid siste ordet, det andre sier betyr ikke noe
# de som alltid er uenige, og må tenke over det som sies, uten å klare å tenke ferdig
# de som synes alt er bra, og ser ikke behov for å endre noe, selv om den andre part lider
# de som nekter å delta og å ta ansvar for at man som par gjør noe sammen som ivaretar begges behov
# de som projiserer egne uløste følelsene på en partner (ubevisst)
# de som opplever alt som kritikk, slik at det ikke er mulig å snakke om noen tema uten at den andre blir offer og en selv gjøre til en overgriper (overgriper energi – dette er en stuck energi).
# de som trigges av den andre når noe tas opp som handler om en selv eller parforholdet, og da blir et offer, og på den måten stenger av for sunn kommunikajson, man kommer aldri videre
# de som sier de vil ha et parforhold, men lever i dette som om de var alene, gjør som de vil, og forstår rett og slett ikke at den andre opplever seg ensom sammen med dem
# de som flykter inn i dataverden, TV serier, anything som tar vekk fokus for kontakt med partneren
and on and on

Det er mange ulike former for FO. Det som går igjen er at en har et mønster, en forsøker å snakke om noe, og man kommer aldri videre. Selv definerte jeg denne formen for dialog som traumelyging noen år tilbake. Det er traumelyging fordi den som lyver gjør dette for å redde seg selv ut fra ubehag, en overlevestrategi, som er ubevisst.

Kognitiv dissonans er en normal tilstand i menneskets utvikling. Svært ubehagelig sted å være, men helt nødvending å gå gjennom denne fasen, om en opplever at en er fanget av denne mørke natten. Husk at natten er altid mørkest like før det lysner av dag. Kanskje er det som skjer nå, det som må til for at noen skal våkne opp og oppdage alle muligheter de har som menneske, slik at de kan begynne å leve sitt eget liv.

UNIVERSELL SANNHET:

  1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
  2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
  3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
  4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
  5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
  6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
  7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Veavågen den 16. jan 2022.
Hildur Vea, PhD
hildur.vea@balan-zen.no

Takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18.

Kilder:
1. Norman Shealy og Dawson Church, 2008. Soul medicine. Awakening your inner blueprint for abundant health and energy. Side 36.