Å leve i hver sin verden

Eg har flere venner som tenker at vi ser verden på samme måte, bortsett fra at eg ikke går med munnbind eller tar utesta injeksjoner. De forstår ikke, at det ligger en mye dypere tenkning til grunn for valget om å ikke bruke munnbind og det å ta en utesta injeksjon. De tenker at når Covid narrativet rakner, noe som er i ferd med å skje i disse dager, tror de alt vil bli som før.

Her er noen eksempler på at Covid narrativet rakner.
# tusenvis av trailere på vei til Ottawa i Canada, de har fått nok av Covid restriksjoner. Målet er å komme til Ottava 29 jan. Søk opp trucks canada for ottawa på duck duck go eller sjekk denne lenken med Stew Peters. Her er en liste over de organisasjoner som deltar i konvoien.
# også medlemmer i EU parlamentet har fått øyne opp for hva som skjer med masse»vaksineringen»
# England og Irland har lettet på noen av sine kovid restriksjoner, men beholdt de farligste i følge en venn fra den kanten: masker og injeksjonene, som begge inneholder graphen oxid, et stoff som ødelegger celleveggen og medvirker til at blodet klumper seg, og en får symptomer og plager alt etter hvor dette skjer i kroppen. Noen ser det at restriksjonene letter som et tegn på at snart er covid narrativet slutt, andre ser på dette som en ny felle fra globalistene. Denne siste lenken er et eksempel på det som kalles konspirasjonsteori, et begrep som betyr sannhet for noen, løgn for andre. Hør og vurder selv.
# de som er skadet av injeksjonen våger å si fra
# neste uke starter rettssaker hvor Reiner Fuellmich og hans advokater (100 – 150 stykker fra hele verden) skal påvise at PCR test ikke kan påvise sykdom (noe som betyr at kovid narrativet er fake fra A til Å), samt at den utesta injeksjonen er et mordvåpen.

Men egentlig lever vi i hver vår verden fordi eg ønsker ikke at vi skal gå tilbake til verden slik den var før kovid. Her er en liste over endringer eg ønsker for et fremtidig samfunn.

LUFT
# en luft fri fra chemtrails
# luft fri fra farlige frekvenser ala 5G og 6G, at 5G tårn tas ned, samt 5G som er plassert i led lys i gatelys fjernes
# ja til ledere som sørger for frisk og ren luft til alle.

VANN OG MAT
# drikkevann fri fra toksiner
# mat fri fra glyfosat
# mat dyrket i næringsrik jord
# ja til ledere som sørger for mat som er fri for giftstoffer, i alle produskjonsledd

LEDERE
# ledere ansettes på åremål, krav til ledere er at de både har kvalifisert utdanning og relevant erfaring fra næringslivet. De ledere som gjør en dårlig jobb må da gå senest når åremålstillingen går ut.
# myndigheter fri fra korrupsjon som ivaretar interesser til de som har ansatt dem.
# støtte til små bedrifter, at det blir naturlig for oss å støtte hverandre i lokalsamfunnet, at vi samfunnet består av en vinn – vinn kultur.
# ja til ledere som ser samfunnets behov, og ikke er styrt av eget maktbehov

FORSKNING OG KUNNSKAP
# ja til forskning på alle tema, inkludert barnevaksinerte versus ikke barnevaksinerte, standard behandling av kreft versus alternativ behandling av kreft, at all behandling skal være testet mot placebo og ikke bare mot eksisterende behandling.
# at foreldre og besteforeldre nå blir forkjempere for å stoppe utesta injeksjoner av barn, slik at vi kan få slutt på at barn er prøvekaniner mot utesta barnevaksiner. Se filmen v a x x e d 2 . c o m
Ja til testa og sikre vaksiner, nei til at barn gis vaksiner som ikke er testa mot placebo. Alle barnevaksiner må stoppes inntil slik forskning foreligger.
# økt frihet lærer og all undervisining i skolen, vi trenger mangfold, lærer må få være kravtive, om de skal vekke til liv kreativitet hos elever. Uniformering dreper kreativitet.
# økt undervisning i utdanninger om hvordan hele kroppen fungerer, ikke bare fysiologi som er i stor grad er styrt av leger, men også energi kroppen og menneskets spirituelle kraft. Undervising til elever og studenter i helse må da inkludere hvordan hele mennesket fungerer, noe som inkluderer menneskets metafysiske del.
# økt kunskap om kroppslig sannhet, slik at ALLE MENNESKER KAN TA SIN KRAFT TILBAKE, og LÆRE HVORDAN DE KAN MANIFESTERE DET LIV DE ØNSKER
# at alle, inkludert både de som utformer behandlingsprotikoller og legemiddelfirmaer kan stilles til ansvar for sine produkter. Dersom mennesker påføres skade fra helsebhandling, skal de ansvarlige stilles til ansvar.
# at alle produkter og tjenester som hjelper syke verdsettes, og at de likestilles med de som råder i dag, som er kun de som big Pharama tjener penger på.
# Ja til en verden styrt av sannhet. Når mennesker utvikler kroppslig kunnskap vil de gjenkjenne sannhet i egen kropp. Da blir det ikke lenger mulig å slippe unna med løgner på samme måte som i dag.

FORBUD
# mindkontroll fra myndigheter gjennom medikamenter og frekvenser (elektromagnetisk stråling)
# propaganda (= løgn) fra myndigheter i media
# ingen trenger å bli utsatt for krenkelser fra våre ledere. Å pålegge folk å bruke munnbind for å beskytte seg mot et virus ingen kan påvise er en krenkelse mot mennesker.

Å VÆRE MENNESKE

Et menneske består både av en fysisk kropp og en energi kropp. I samfunnet i dag neglisjeres energikroppen, og den forskning som understøtter dennes funksjon, som er kvantefysikken. Dette gjør at mennesker ikke får bruk hele sitt potensiale.

Det er når mennesker som utvikler sin bevissthet at de forstår hvordan de selv og andre mennesker fungerer. De finner da at kilden til frihet og glede er inni dem. Menesker er født frie, og ingen mennekser, verken myndigheter eller globalister kan overstyre denne frihet uten menneskets samtykke. Dette betyr at mennesker er frie til å ta en utesta injeksjon, like mye som mennesker har rett til å si nei til dette prosjektet.

Vi trenger opplæring av mennesker i samfunnet slik at de er kjent med både sitt ansvar og sine muligheter. Samt at mennesker trenger å lære hvordan de løser opp i egne floker (ubearbeida hendelser). Ellers vil slike floke virke som farga glass på nesen, noe som påvirker både persepsjon, tenkning, følelser og handlinger. Et fritt menneske er et menneske som er fri fra egne floker. Mennesker kan la seg fange til slave både av egne uforløste floker, samt av andre mennesker. Og som regel hører de to sammen.

EG DRØMMER OM EN VERDEN HVOR MENNESKER ER FRIE, HVOR MENNESKER HAR KONTAKT MED DEN NATURLIGE MORAL SOM SKAPER VINN-VINN RELASJONER OG PRODUSJONER.

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-sen.no

UNIVERSELL SANNHET:

  1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
  2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
  3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
  4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
  5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
  6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
  7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Bergen, den 26. januar 2022. Hildur Vea, PhD
Takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18.