Brikkene som mangler i det alternative narrativet

Vi har siden mars 2020 hørt fra våre myndigheter at mennesker blir syke av et virus, Sars-Cov-2. Dette narrativet er det mange mennesker som ikke tror på av flere grunner. En viktig grunn er at ingen kan påvise viruset som gjør folk syke.

Det som har skapt krøll i hodene på både de som tror på myndigehtens narrativ, og de som ikke tror på dette, er de som blir syke og dør.
Hva skjer egentlig?
Spørsmålet er hva de blir syke av.
Hør lenken, og du vil kanskje bli like overrasket som meg selv.
Sannheten er også denne gang, noe som lå like foran nesen på oss, uten at en klarte å se det.

Det er graphen oxid som gjør folk syke i kombinasjon med elektromagntisk stråling. De som ble syke våren 2020 var mennesker som hadde injisert dette gjennom vanlig influensavaksine høste 2019.

Det viktige kommer nå. Ikke alle dør eller skades av graphen oxid. Hos mange vil kroppen rense dette ut, fordi kroppen ser på dette som et toksin. Dette er forklaringen til at en «må ha booster dose», fordi kroppen har renset graphen oxid ut.

Kroppen fungerer som en helhet, og vi må forstå denne helhet om vi skal forstå oss selv

Vi hørte våren 2020, at de som ble syke og døde var personer som allerede hadde en kronisk sykdom. Dette gir mening, fordi om en allerede har en kronisk sykdom, har en mindre energi i kroppens celler til å rense ut toksiner. Når man da tilføres en ny dose toksiner gjennom en injeksjon, kan dette blir for mye for kroppen å håndtere.

Dr Larry Tennant sier (1):
For at kroppen skal kunne reparere seg selv kreves mye energi (-50 mVolt)
For å opprettolde status i celler kreves kun halvparten av energien som kreves for at kroppen skal reparer seg selv (-25 mVolt).
Dersom energien i kroppen (livskraft, prana, chi) dropper ned til halvparten av dette igjen (-10 mVolt), klarer ikke kroppen verken å ta til seg rett næring om man spiser riktig eller å kvitte toksiner like effektivt som hos de som har en livskraft som er på topp (-50 mVolt).
Dette siste er også bekreftet i foredrag med Dr. Klinghardt (jan 2022).

Hvis vi skal se på skader av injeksjonen handler dette derfor om minst to viktige ting:
1. selve innholdet i injeksjonen. (Se dr. Robert Young han har også mange gode analyser og fine lysbilder for som viuser hva som skjer i blodet når en tar denne injeksjonen).
2. Hvor mye energi (livskraft, prana, chi) en har i kroppen, fordi dette avgjør om kroppen klarer å rense ut toksinene fra injeksjonen eller ikke.

@ Dette betyr at samme innhold i injeksjon er ikke like farlig for alle mennesker.

Det er toksiner som gjør oss syke. Forsker Bruce Liptons sitt eureka var da han forstod at celler i kroppen blir syke, fordi cellens omgivelser, og ikke noe i cellen i seg selv, skader cellen (2).

Denne visdom gjelder både fysisk og psykisk helse. spiser vi mat som er forrenset blir vi syke. Puster vi inn luft som er forurenset blir vi syke. Tilfører vi etsende stoffer på husen blir vi syke.

UFORLØST STRESS OG SYKDOM
ACE studien kom i 1998. Denne viser at jo flere uløste traumer en person har, jo større er risikoen for å utvikle det vi kaller vanlige folkehelse sykdommer. Jeg har markert med fet skrift de problemer som er felles.

Resultat fra ACE Studien 1998 Folkehelserapporten Norge 2018
•Jo flere traumer – vanskelige forhold man opplevde som barn jo større var risikoen for å oppleve:
•RUSPROBLEMER:
alkoholmisbruk, narkotikamisbruk.
•PSYKISKE PROBLEMER:
depresjon, selvmordsforsøk.
•SELVRAPPORTERT:
selvrapportert helse, mange sex partnere, og seksuelt overførte sykdommer,
•INNAKTIVE -OVERVEKT
økt fysisk inaktivitet og alvorlig overvekt.
•SYKDOMMER
hjerteinfarkt, kreft, kronisk lungesykdom, skjelett fraktur og lever sykdom.
•De viktigste årsakene til sykdom og redusert helse er
muskel- og skjelettsykdommer, psykiske plager og lidelser,
hjerte- og karsykdommer og kreft.

•Psykiske lidelser kommer ofte i ung alder og har ofte et
langvarig forløp. I løpet av ett år vil én av fem voksne ha
en psykisk lidelse, vanligst er angst og depresjon.
•Ikke-smittsomme sykdommer som diabetes, kols og
demens utgjør en vesentlig del av sykdomsbyrden.
•Forekomsten av fedme hos voksne øker.
Psykiske lidelser og rusbrukslidelser er vanlige
sykdommer som rammer mange allerede fra ungdomstiden.
Med unntak av dødelighet grunnet bruk av narkotika, bidrar disse sykdommene først og fremst til sykdomsbyrde gjennom ikke-dødelig helsetap.

@ Uforløste traumer medvirker til sykdom og helseplager. De går ikke bort selv om tiden går. De kan gå i vdale en perido, men når livt roer seg vil de dukke frem i bevisstheten av seg selv.

Men det er ikke bare de som opplever synlig omsorgssvikt som kan få helseproblemer fra sin oppvekst. Dr Aimie forklarer at hvordan vi kan utvikle en autoimmun sykdom når våre behov som barn ikke blir møtt. Dr Aimie har ikke fokus på hendelser, men på barnets opplevelser. Hun sier at barn som ikke opplever verken vold, rus eller noen former for overgrep kan likevel oppleve mangler som svekker deres immunsystem. Forskning viser at det tar 15- 20 år med uforløst stress, som skyldes omgivelser, før en autoimmun sykdom manifesterer seg. Her er tre mangler som kan gi autoimmun sykdom på sikt i følge dr. Aimie:

 1. Det å oppleve usikkerhet og utrygghet i en relasjon som man er avhengig av for å overleve (vanligvis foreldre).
 2. Det er noe feil med meg
  a) jeg er ikke nok (andre blir ikke glad kun over at jeg er til (i min familie)
  b) jeg er annerledes, jeg hører ikke til (i min familie)
  c) jeg er for mye (jeg rommes ikke, jeg får alltid skylden når noe skjer).
 3. Skam, som er en freeze tilstand i nervesystemet.

Det er mange som har det som utad er en god oppvekst, og som liekvel kjenner seg igjen i de forhold som dr. aimie beskriver. Når barn ikke blir sett som den de er, vil de utvikle en smerteklump som voksen. Slike smerteklumper inneholder fortrengte følelser, og de skaper avstenging av energi ulike steder i kroppen. På den måten svekker de vår helse, fordi energien får ikke flyte fritt. Man blir da bærer av en uforløst freeze reaksjon i kroppen. Denne kan inneholde mange flere følelser enn fortrengt skam.

Det vanlige er at den inneholder noe som overvelder personen, og derfor trenger en hjelp av noen som kan romme en som den en er (energimessig, ikke bare mentalt (= god vilje), for at man skal kunne løse opp slike fortrengte smerteklumper.

En trenger en terapeut/hjelper som kan romme seg selv, romme egne følelser, som har utviklet en dyp trygghet i egen kropp, og av den grunn har en høy energifrekvens. Den hjelpesøkende vil merke om ens hjelper er trygg eller utrygg. Dette som Stephen Porges kaller neuroception, som betyr at kroppen vår fanger opp om mennesker og steder er utrygge eller trygge før vår bevssthet gfanger dette opp.

En terapeut/hjelper utvikler sin indre trygghet på samme måte som den man skal hjelpe, oppskriften er kliss lik. En må møte seg selv dønn ærlig. Trenger en hjelp til å løse opp i fortrengte følelser, stol på magefølelsen (ikke tankene), når du velger sted en søker hjelp.

Mange tror det er utdanning som sikrer en god terapuet. Men det er fullt mulig å ta utdanning med gode karakterer, uten å egentlig forstå hvordan et mennske fungerer innenfra (been there, done that). Forstå meg rett, man trenger både utdanning og evne til å møte seg selv for å knekke koden hvordan vi som mennesker egentlig fungerer.

Livets læring

Vi velger våre foreldre før vi blir født. Vi velger dem fordi de gir oss de utfordringer vi trenger for å lære. Hvordvidt denne teori stemmer eller ikke, vet jeg ikke. Men det gir en god retning i veien videre. Den setter fokus på at folk selv kan ta seg ut av en offerrolle, som egntlig er en stuck posisjon.

Den vanligste grunn til at foreldre ikke klarer å møte barnets behov, er at de selv ikke ble møtt på disse behov når de selv var barn. Det er noen egenskaper som barn kun utvikler sammen med sine omsorgspersoner. Å utvikle indre trygghet fra mor kan ikke byttes ut med andre mennesker. Vi har utallige eksemler på dette fra adopsjonssaker, hvor verdens mest kjærlige om omsorgsfulle adopsjonsforeldre ikke klarer å dekke barnets savn etter biologisk mor. Når det er sagt, kan all smerte forløses, og det er kun når slik smerte fortrenges at den skaper vansker for den som er adoptert.

Det er med andre ord ingen foreldre å klandre for at livet ble som det ble. Heller ikke for de som har vokst opp på et emosjonelt isfjell, et hjem hvor det var knapphet på omsorgsfulle og varme følelser. Vi kan s på dette som livets læring. Og husk, det vi har valgt som livets læring, er noe som er veldig vanskelig, noe vi strever med å finne ut av. Noen ganger kan det se håpløst ut, det er da en søker hjelp.

Voksne mennesker tar ansvar for det som er

Det er den som har følelsen inni seg, som eier følelsen, og som har ansvar for å løse den opp. Ofre og manipulatorer vil ofte hevde se hva su gjorde med meg. Ikke la deg lure. Selvsagt skal en ikke påføre andre smerte. Men de som overveldes av følelser fordi en selv vil lev sitt eget liv, trenger hjelp. Og ofte er det akkuart det å sette grenser som skal til for at de flipper over til en tilstand hvor de søker hjelp og kommer seg ut av den gjørma de har kjørt seg fast i på grun n av tankene sine.

Mange finner det vanskelig å søke hjelp, noe som er naturlig, fordi det er kun de følelser som overveldet oss, som er lagret som fortrengte følelser. Dette gjør at kroppens forsvar vil forsøke å hindre oss å ta tak i dem, når vi er klar for å gi slipp på dem. Typiske sabotørtanker er
# at dette klarer en selv,
# andre trenger hjelp, ikke jeg,
# vent litt, er ikke helt klar enda.

Poenget er at vi er en helhet. Våre emosjonelle fortrengte floker (skjelettene i skapet) de vil påvirke oss til de er løst. De vil senke vår vibrasjon og gjøre oss mer mottakelige for sykdom. Det er personen selv som eier indre stress som har ansvar for å løse dette opp. Det er personen selv som har ansvar for å søke hjelp helt til en finner noen som kan hjelpe.

Og tegn på at slik hjelp virker er at fysiske helseplager, tankestress, smerter og indre uro løser seg opp. Ofte ikke med en gang, og noen ganger kan det være epioder hvor det føles litt verre før det blir bedre. Dette skyldes at når vi har freeze reaksjoner i nervesystemet, så demper dette alle følelser sterkt. Når denne løser seg opp komme vi i kontakt med følelsene, noe som er helt nødvendig for å løse dem opp. Dette kan oppleves ubehagelig for mange. Man kan bli redd, og tror at en blir verre av terapi.

Hvordan styrke seg selv i det samfunn vi nå lever i

 1. Det hjelper alltid å være bevisst på hva som skjer, da dette fjerner frykt. Sannhet gir dyp indre ro, også når vi ikke liker sannheten. Det er viktig å utvikle evnen til å skille sannhet fra usannhet basert på kroppens reaksjoner. Noe en gjør med å løse opp i det som stenger for denne evnen som alle mennesker som vil kan lære, på samme måte som en kan lære å svømme, sykle.
 2. Rens kroppen fysisk og emosjonelt. Jo renere kroppen er fra innsiden jo mer ro har du, jo gladere er du, jo bedre sover du, jo mer forstår du av deg selv og andre og alt som skjer. Søk hjelp til å løse opp i emosjeelt fortrengte følelser. Det vi som samfunn nå går gjennom skaper økt stress hos mange. Og det er summen av stress på kroppen som avgjør om en blir syk eller ikke.

  Husk du vil aldri føle at det passer verken på grunn av tid eller økonomi. De færreste tenker over at det er ingenting som koster mer enn å bli langvarig syk. Dette koster penger (redusert inntekt med 33 prosent, samt det koster med behandling. Men det koster også utrolig mye krefter å få kroppens celler til å fungere igjen, dersom energinivået i cellene er for lavt (under 15 mVolt).
 3. Det store bildet slik jeg ser det, er at vi som mennesker nå skal lære å lytt til oss selv. Vi skal bli kjent med den vi egentlig er, noe som inkluderer at vi kan romme alle våre følelser. Vi skal også bli kjent med hvordan de energier som kroppen vår består av fungerer. Vi skal lære å løse opp i egne floker selv, slutte å tro på løgner og propaganda, og selv ta ansvar for egne liv, på alle områder. Alle ideer som gjør oss til offer skal ryddes vekk. Dette vil gjør at vi finner vår styrke, og kan stå i egen kraft og manifestere det liv vi ønsker å leve.
 4. Det finnes bare to retninger, styrt av frykt og usannhet eller styrt av kjærlighet og sannhet. Den kjærlighet det snakkes om er en tilstand man opplever når man er dønn ærlig med seg selv over tid. Man går da gjennom en indre renselse fysisk og psykisk.
 5. HUSK DET LIV DU HAR LEVD HAR TATT DEG DIT DU ER I DAG. VIL EN HA ENDRING MÅ EN SELV GJØRE ENDRINGEN: ENDRE TANKEMØNSTRE, ROMME EGNE FØLELSER, OG KUTTE UT DET SOM IKKE STYRKER EN.

  Shortkutt på denne reisen er å søke hjelp, ta utdanning, gjøre mer av det som gjør deg glad, som hjelper deg å skape det liv du drømmer om å leve.

  OBS OBS: Når mennesker tar valg om å leve sannhet, også når det koster, er det mange som opplever kritikk fra de som selv ikke klarer å gjøre det samme. Slik kritikk er en projeksjon, den handler om den som kritiserer, og ikke om den som kritikken er rettet mot.

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-sen.no

UNIVERSELL SANNHET:

 1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
 2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
 3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
 4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
 5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
 6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
 7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Veavågen den 29. januar 2022. Hildur Vea, PhD
Takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18.

Kilder:
1. Jerry Tennant, 2015, Healing is voltage. Cancer`s on/off switches: Polarity. Fra side 23.
2. Bruce Lipton, 2015, The biology of belief.