God og snill sau eller sterk og modig løve

Løvekraft er et begrep som brukes om styrke. En er sterk når en kan temme en løve. I denne blogg skal vi se på forhold som styrker eller svekker vår løvekraft.

En av de ting som kan svekke egen løvekraft er når en bare er god og snill. Dette handler om at hvis en bakker ut av situasjoner, hvor en egentlig har rett, så svekker en seg selv, hver gang. De som derimot har mot til å si fra, slik ser jeg det ikke, dette finner jeg meg ikke i, vil bruke den muskelen som heter mot. Og når denne brukes utvikles indre kraft, den kraft som kalles løvekraft i denne blogg.

Det vi opplever oss selv som handler mye om erfaring. Selv har jeg opplevd flere ganger at de ganger jeg sier fra om at nok er nok, i situasjoner hvor jeg ikke vet om relasjonen brister eller består, er de situasjoner hvor jeg i etterkant har opplevd mest frihet og mest løvekraft.

Jeg ser det også hos klienter. Ofte er de redde. Og de opplever seg overkjørt gang på gang. I mitt stille sinn vet jeg at veien ut av denne redsel er å si fra nok er nok. at de må si: dette går jeg ikke med på, eller gjør som du vil, jeg er ikke med på dette opplegget. Men de må finne ut dette selv. Når de ber om råd er det fristende å si noe, men dette vil egentlig svekke deres løvekraft, fordi da har de kun handlet slik andre mente. Løvekraften vekkes når en handler i samsvar med seg selv, uansett hva andre tenker og mener om den saken.

Både våre ord og våre handlinger sender signaler til oss selv om hvem vi er. I samfunnet oppfordres vi til å være lydige. Og noen tar dette så bokstavelig at det går på helsa løs. Eksempel: «et godt menneske» er ikke sint, er ikke rebell, banner ikke i kjerka. Det som er interessant med slike tanker, er at sannhet kan være rebell. Sannhet kan være brutal, og skape bølger av følelser i andre mennesker. Samtidig er sannhet alltid rensende. Og noen mennesker trenger brutal sannhet for å våkne fra sin tornerosesøvn. Sannhet kan vekke løvekraft i mennesker.

Et annet tema som svekker vår løvekraft er når vi har indre splittelser. Ofte er dette ufordøyde og uerkjente følelser som er i vår underbevissthet. Og siden det er vår underbevissthet som kan overstyre vår bevissthet, er det vikitg å ta tak i seg selv, og søke hjelp til å rydde vekk negative tilstander som spenning, uro, utålmodighet, sinne med mere. Disse skaper stress i oss, og jo mer stress vi opplever, jo mer svekkes vårt immunsystem, noe som gjør at vi lettere blir syke, noe som igjen øker stresset, and on and on.

God og snill sau handler aldri om intelligens. Det handler som regel om programmering fra barndommen. I noen situasjoner oppstår denne programmering hos barn som opplever at de får ros og annerkjennelse når de er snille, og kjeft når de er sure og sinte. Ikke alle foreldre forstår at alle følelser bare er, at de er en naturlig reaksjon på noe. At følelser er barnets kompass. De hjelper barnet å forstå hva det opplever. Alle følelser er dette!

Foreldre som har uløste følelser i eget system, kan ha vansker med å tåle egne barns følelser. Særlig om de er kritiske. Alle kan trigges av det en selv har fortrengt. Selvsagt har foreldre ingen baktanker når de avviser barn med negatove følelser. Tvert imot handler de ofte på instinkt. Vanligvis er det en ubevisst prosess. Og det handler ikke om at foreldrene ikke elsker sine barn. Men for barnet kan dette bli en livslang programmering. En programmering som ofte også medfører at en mister kontakt med egen behov, egne selvstendige valg. Man tilpasser seg, og foretrekker ofte at andre bestemmer. And on and on, helt til en dag en ikke orker mer, ofte er en da veldig sliten. Og tanken på å si nok er nok skremmer vettet av en. Og samtidig er dette eneste vei til transformasjon om en sau vil bli som en løve.

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-sen.no

UNIVERSELL SANNHET:

  1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
  2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
  3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
  4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
  5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
  6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
  7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Veavågen den 31. januar 2022. Hildur Vea, PhD
Takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18