Stuck

Stuck er en tilstand hvor noe er låst i ens psyke. Mye fungerer, man kan kle seg, spise, besøke venner etc. Likevel er det noe som oppleves vansklig, noe en ikke finner ut av. Det kan være en fortrengt følelse man ikke forstår (alle spenninger som skapes av følelser løsner og transformeres når vi selv erkjenner hva som har skjedd). Det kan også at vi trigges, uten at vi forstår hvorfor (alle triggere løser seg opp når vi erkjenner det som var). Noen ganger er vi stuck (oftere enn de fleste er klar over), fordi vi bærer energier (følelser, tilstander) som tilhører andre.

I psykologi forklares stress som en overbelastning. Vanligvis skjer noe som overvelder våre følelser. Dette aktiverer kroppens FFF system = fight, flight og freeze system (freeze = stuck), . Ved fight flight aktivering, er det vårt sympatiske nervesystem som er aktivert. Vi har da for mye av det meste; hjerteslag, puls, blodtrykk, tanker, uro, spenning og smerter. Kroppen kan ikke håndtere å være i denne tilstand for lenge, derfor vil den automatisk skifte over til en freeze tilstand. Freeze er styrt av parasympatisk nervesystem, og nå har vi lite av det meste: følelser, hjerteslag, pust, blodtrykk, tanker (tanketom), ikke uro men apatisk, trett, sliten. Selv om mange av kroppens systemer er skrudd av eller ned, vil en likevel ofte merke at en ikke finner indre ro. Både av og på knappen mangler.

I dagligtalen kaller vi ofte fight flight reaksjoner som angst, panikk, fibromyalgi, empat, høysensitiv, ADD eller ADHD. Vi kaller en freeze tilstand for depresjon, ME, utmattelse, møte veggen, eller en eller annen form for autoimmun sykdom.

Plagene som viser en er stuck kan være hva som helst (i teorien). Fordi kroppen reagerer på samme måte når den overbelastes, en FFF reaksjon. Vår psyke kan lagre hendelser i lang tid før de trenger gjennom til oss. Det er med andre ord like sannsynlig at det handler om fortid som nåtid. Her er mange forvirret, fordi en forstår ikke at fortrengte følelser som ikke har plaget enn i mange år, plutselig kan dukke opp i bevisstheten, og bli der til de løses. Alt som er uløst i oss, vil på et eller annet tidspunkt komme frem i bevsistheten for at vi skal få mulighet til å løse opp i dette. Kroppen søker av seg selv balananse, og dette er en motor ingen kan skru av. Vi kan dempe slike plager med mat, rus, medisiner og aktivitet, men å dempe plager er ikke det samme som å løse dem. Tvert imot er erfaringen til de fleste at dette fungerer som mannen som ville flytte fra nissen:

Og mannen ville fra nissen flytte
men reisen ble ham til ingen nytte.
For høyt på vognlasset nissen lo:
Jeg tror vi flytter i dag vi to, jeg tror vi flytter i dag vi to.

Og etter en tid har en som regel to plager å forholde seg til:
1. det som plagene i utgangspunktet handlet om, den freeze reaksjon som dukker opp i bevisstheten for å forløses
2. plager som følge av den metode en forsøkte å dempe nr 1 med.
Konsekevnsen er enda mer stuck.

Ingen kan løpe fra seg selv. Jo mindre du blir i det (det uløste), jo mer blir det i deg.
Eneste vei å løse opp i kroppeslig spenning og smerter, uro, sinne, manglende tålmodighet, eller andre plager som våre egne fortrengte følelser skaper, er å møte disse følelser i oss. Da er det mulig å løse opp FFF reaksjoner, og komme ut av stuck situasjoner. Mens det kan ta få minutter å skape en freeze ( ex ulykke, dødsfall), kan det ta lengre tid å komme ut av denne tilstanden.

De fleste trenger hjelp av to grunner:
1. Eget forsvar vil jobbe for at en ikke skal løse opp i dette. Eget forsvar som er styrt av ego delen i oss, har til oppgave å beskytte oss. Ego vårt husker at hendelsen overveldet oss. Ego forstår ikke at nå er vi klar for å gi slipp på fortidens smerte. For at ego skal senke forsvaretr så mye at vi kommer i kontakt med det vi må være i kontakt med for å løse opp, trenger en å være i en trygg situasjon.
2. En terapeut som rommer egne følelser, og har lokaler som gir trygghet, er en god ramme for å hjelpe en person som strever med freeze. Forskningen til Stephen Porges viser at vår kropp kan fange opp signaler på trygghet og utrygghet før vi selv er bevisst dette. Han kaller dette for neuroception. Dette betyr i praksis at dersom en hjelper ikke rommer seg selv (= har løst egne floker), vil nervesystemet til den hjelpesøkende fange opp at situasjonen ikke er trygg, og dette vil påvirke det arbeidet de gjør sammen.

Dette er en av de viktigste grunnene til at de som er hjelpere, på alle nivåer, må jobbe med seg selv, slik at de kan ha høy grad av trygghet og høy grad av forståelse (= høy energifrekvens). Jo mer disse to delene er på plass i hjelperen, jo bedre kan de hjelpe de som søker hjelp. Dette er viktig, fordi manglende progresjon kan handle om at det er hjelperen som er stuck. En stuck hjelper kan kun hjelpe andre med tema (skjulte dynamikker, fortrengte følelser) hvor de selv ikke er stuck.

De tema hvor en selv er stuck, er ofte tema hvor en liker å snakke og tenke, ikke føle og erkjenne. Å sette ord på følelser kan være et misvisende begrep. Det som løser følelsen opp, er når vi forstår hva som skjedde, som en gang overveldet oss, når vi kan erkjenne dette. Da slipper den spenningen taket, og erstattes som regel med varmebølger. Varmebølger er sikkert tegn på at en freeze situasjon har løst seg, og at energien (livskraft, prana, chi) nå flyter fritt i kroppen. Å bare snakke om følelsen, uten å føle, løser som regel ingenting.

Selv var eg et barn som opplevde tidlige traumer. Det å ligge på sykehus ca halvt år tilsammen, før jeg var 4 år satta sine spor i form av uttygghet og fortrengte følelser. Selv om eg visste både om sykehusopphold og operasjoner, så var det noe helt annet å oppleve ensomheten, smerter og den håpløse situasjonen som var lagret i meg, følelser eg først kom i kontakt med som voksen. Som barn var eg det eg i dag vil kalle dissosiert. Eg satt med vinduet på skolen og lot tankene surre av gårde. På et merkelig vis fikk jeg noe med meg. Eg har klart meg på skolen på den måten. Men på 60 tallet og tidlig 70 tall, var det ingen som forstod at eg strevde på skolen på grunn av uforløst kaos inni meg. Eg var kronisk urolig, vred meg på stolen kontinuering, kunne faktisk ikke sitte vanlig på en stol, noe jeg faltisk strever med den dag i dag (hehe). Total mangle på konsentrasjon og hukommelse hadde en natyrlig forklaring, men eg forstod ikke dette før eg som voksen løste meg fra denne stuck energi.

Det er mange grunner til at mennesker stuck. Og det er kun når en løser opp i årsaken, at stuck energi forsvinner. Dette er fullt mulig å gjøre, med rette metoder. Gode metoder i så henseende er de som kombinerer kropp og psyke. Ex Gestaltterapi, somatisk Experiencing (SE-terapi), Konstellasjoner (Systemisk samtale, IoPT). Er det knuter man strever med, hvor vanlige metoder ikke hjelper, prøv hypnose (QHHT) eller holotropisk pust. Dette er metoder som tar deg dypt i psyken, om du er klar for det. MIn rfaring er at metoder hvor en arbeide med det som er ukjent, og lar seg styre av kroppens plager, ofte fører frem til det som er skjult.

Det er mange mennesker som bærer på stuck energi, og tror dette er deres personlighet. Dette er naturlig fordi det er vanlig at ens problemer kan ha vært så lenge en kan huske. En tommelfinger regel er likevel at det tar 1-2 år fra en hendelse skjer, til plagene kommer frem i bevisstheten. Derfor er det altid nyttig når en får plager en ikke forstår å sjekke i seg selv – skjedde noe viktig i livet mitt 1-2 år tilbake.

Den hendelse som er ubearbeidet vil gi kroppslige reaksjoner når en tenker på den (så sant en ikke er så stuck at alle følelser er fortrengt). Vanligvis får en anstrengt pust, eller uro i kroppen. en kan også kjenne på kulde eller bli trett. Dette er en slags forvarsel som kommer når noe fortrengt er på vei frem i bevisstheten. Blir en i dette forvarsel (endret pust, uro, kulde, tretthet) så vil som regel hendelsen og følelsen komme frem i bevisstheten (om en selv er klar for det, og hjelperen er trygg nok til å romme det som kommer).

Vi vet hvem som rommer oss, fordi dette er de personer vi er trygge og avslappa sammen med. Når vi ikke kan være oss selv i en relasjon, ofte av frykt for å ikke være god nok, frykt for kritikk, eller at vi ikke blir respektert som den vi er, kan dette handle om både en selv og den andre part i relasjonen. Ofte forstår vi ikke hvorfor vi ikke er trygge. Husk trygghet er en tilstand som erverves gjennom personlig relasjon, ikke utdanning.

Lakmus testen er om en selv kan snakke om alle tema uten å bli trigget. Den som kan høre på andre, uten å bli trigget, også når deres meninger og synspunkter avviker fra egne, er den som ikke er stuck. Kan en ikke dette, er det trolig uløst stuck energi i en selv. Ofte når relasjoner er stuck, er det stuck energi på begge sider. Men ikke alltid. Dersom en skal samarbeide med en person som er stuck, vil denne personen være rigid. Ofte har de et kontroll behov som de forsøker å skjule bak en perfekt fasade. På denne måten lurer de seg og og mange andre. Men alle som er i kontakt med egne sanne følelser, lar seg ikke lure av fasader. De ser en tvers gjennom.

Det å finne seg selv er et toegget sverd. På den ene siden finner en dyp ro, en forstår hva som skjer i relasjoner på en dypere måte. På den andre siden er det noen som trigges av de som lever ut sin løvekraft. Er en sau og ønsker å være løve (se forrige blogg), kan en provoseres av de som har lykkes med løvekraften. De som kan ha samme jobb, like mange unger og oppgaver som en selv, uten at en blir stresset og sliten. Fordi stress og sliten er vanlige kompiser til stuck energi i systemet.

Til slutt vil jeg bare si at stuck energi er der til den løses opp. Den forsvinner ikke selv om tiden går. Søk hjelp, stol på din intuisjon når du velger hjelper. Et liv uten stress, er de verdt det.

En vanlig kombinasjo med stuck energi er en kropp som ikke fungewrer som den skal på grunn av mangel på rett næring og for mange toksiner. Bredspektra hjelp til deg selv: Spis så ren mat som mulig (økologisk), og rens kroppen jevnlig, gjør regelmessig en aktivitet du trives med, og søk hjelp til å løse opp i indre floker.

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-sen.no

UNIVERSELL SANNHET:

  1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
  2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
  3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
  4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
  5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
  6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
  7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Veavågen den 1. februar 2022. Hildur Vea, PhD
Takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18