Er valget om å leve et liv i balanse en motsetning til å leve et «normalt» liv?

Denne blogg tar opp noe av forskjellen mellom det som er normalt og det som er i balanse. Dette er en viktig forskjell, fordi mennesker som er normale kan også være i ubalanse. Normale mennesker er her forstått som det som gjelder de fleste.

Gjennom en rekke studier som psykiatrisk sykepleie, doktor i folkehelsevitenskap, gestaltterapi, SE- terapi, 2 utdanninger i konstellasjoner, transforming touch utdanning, QHHT (hypnose), samt en rekke kurser innen yoga, bevissthet og spiritualitet, har eg fordypet meg i å forstå hva en kropp i balanse er.

Når vi er i balanse har vi ro i kroppen. Vi har kontakt med kroppens reaksjoner. Vi har gitt vår kropp de næringsstoffer den trenger for å opprettholde en balanse. Vi renser kroppen regelmessig for avfallsstoffer. Vi har gitt vår kropp den aktivitet den trenger for å opprettholde balanse. Vi har kontakt med våre følelser, og tankemønstre. Vi forstår hvordan vi selv fungerer, slik at når noe er ute av balanse, så vet vi hvordan vi gjenoppretter balanse eller hvor vi skal søke hjelp for å finne balanse igjen.

Dette er viktig, fordi i dag er det normalt å gi denne kraft til andre mennesker. Vi er opplært til å tenke og tro at andre vet bedre hva vi trenger enn oss selv. Denne opplæring starter tidlig, og de fleste systemer i samfunnet er innrettet slik at mennesker ikke skal lære å lytte til seg selv, og handle i samsvar med egne behov og ønsker. Ikke tenk på deg selv, tenk på andre er et slagord som brukes i ulike varianter. Inntrykket som gis er at det gode menneske er et menneske som ikke tenker på seg selv, men setter andre behov foran egne. Selv om dette er normale handlinger i dagens samfunn, er ikke dette eksempler på at de som handler slik er mennesker som er i balanse.

Å være i balanse betyr ikke at man ikke skal hjelpe andre. Det betyr at man skal hjelpe seg selv før man hjelper andre. Vi er født for å leve egne liv. Vi er født for å lære noe i dette livet, utvikle vår bevissthet. Og når man gir denne skaper kraften fra seg til andres behov, skjer ikke denne utvikling.

Det er normalt i dag å fanges i andres kontrollsystem, i andres overlevestrategier. Mennesker som ikke har kontroll på egne følelser, det vi si at de ikke rommer alle egne følelser, blir veldig stressa når eget ubearbeidet materiale trigges. En forsøker å holde dette borte fra bevisstheten, for å skjerme seg fra å bli overveldet på ny. En måte dette kan gjøre på er gjennom å kontrollere omgivelser og andre personer. Kontrollfrik er sikkert et begrep du kjenner. Siden kontrollfrik ofte også er perfeksjonister, er dette ofte personer som er gode og være sammen med tilsynelatende, så lenge du ikke utfordrer deres kontrollbehov.

En vanlig grunn til at mennesker er stressa og ute av balanse i dag, er at man ikke lever sitt eget liv. De som lever eget liv har en indre frihet. De er glade, de sover godt, de er sjelden stressa selv om de har travle liv. De kan ta ansvar og de kan sette grenser. De er natulig nysgjerrige på andres llivsæring, og ofte finner en likheter, selv om en studerer ulike tema. Eg har en venninne som er opera sangerinne, og det var utrolig godt å bli kjent med henne, det føltes som om vi hadde kjent hverandre et helt liv fordi vi var kommet frem til samme sted i vår psyke. Hun gjennom sin sang og eg via mine studier om bevissthet.

En viktig ting som mange overser, er at når en har tatt valget om å leve eget liv, frigjøres både tid og energi. Man får da mer tid til å fordype seg, en fordypning som er helt avgjørende om en skal lære noe, utvikle seg. På samme måte som vi må trene for å lære å sykle, lære å svømme, lære å kjøre bil, finnes det en rekke ferdigheter vi som menneske har mulighet for å utvikle, om en er villig til å sette av tid til å lære dette. Her er noen:
# puste deg rolig, slik at en ikke stresser
# løse opp i egne vanskelige følelser, slik at en ikke blir gående med smerter, spenning, stressa, frustrert, sint etc i dagevis, ukevis.
# løse opp i karma som går over generasjoner, slik at en ikke sender egne fortrengte følelser videre til barn og barnebarn
# utvikle evnen til å gjenkjenne hva som er sannhet basert på kroppens reaksjoner
# forstå meningen med eget liv, og finne en tilfredshet med det liv en lever

De evner som er listet opp her er tegn på at mennesker er i balanse. Mennesker i balanse er de som kan bruke de ressurser vi har i kraft av det å være mennesker. Dersom normalt er det som flertallet uttrykker, er de overvevnte evner ikke tegn på «normale» mennesker.

Satt på spissen (og ganske overdrevet) må faktisk mennesker velge mellom å bli normal = lik alle andre, eller å bli seg selv = stadig utvikle sin bevissthet, og på den måten bli oppfattet som ganske unormal.

Hvis vi trekker tråden her til tidligere blogger, er det normalt å leve som en snill og god sau, og unormalt å ta de grep som gjør at en utvikler løvekraften i seg selv. Heldigvis kan mennesker velge, i kraft av den de er, om de er villige til å lære det som skal til for å finne denne indre frihet. Velkommen til våre kurs eller samtaler.

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-zen.no

UNIVERSELL SANNHET:

  1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
  2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
  3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
  4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
  5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
  6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
  7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Veavågen den 2. februar 2022. Hildur Vea, PhD
Takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18