Behandling eller healing?

Det har alltid forundret meg at det finnes syke mennesker som er redd for healing. Det merkelige med dette, er at de fleste som er redd healing, ikke vet hva healing er. Mange tror at healing handler om at noen kan legge hendene på ens kropp og så blir en frisk. Selv om det finnes tusenvis av eksempler på at dette er mulig, har jeg en annen definisjon på healing. Healing er det å komme tilbake til balanse. Man gjør dette med å rette opp i årsaken til at problemet oppstår. Hvis vi ser på modellen nedenfor, den som heter figur 1, så har healing sitt fokus på A, årsak til ubalanse.

Selv om jeg selv stort sett arbeider med emosjonell bagasje, er jeg oppmerksom på at det finnes flere årsaker til helseplager enn indre blokkeringer. her er en liste over de fem årsaker til at cellene ikke virker som de skal i følge dr Larry Tennant. Disse årsaker gir sykdom fordi de foråsaker at kroppens elektriske ladning i cellene er for lav:
# for lavt thyreoid hormon
# arr vev som kutter elektriske baner
# for mange toksiner, feil ernæring,
# infeksjon i en tann
# emosjonell baggasje som blokkerer energibaner
# toksiner ( både mikrober og metaller)

Ubalanser kan skje fysiologisk og psykologisk. Fysiologisk er det for lite oksygen i celler, til at de kan fungere som de skal. Denne aktivitet kan måles som PH. Her forklarer dr Larry Tennant hvordan for lite oksygen i celler, eller for lav mvolt i celler gjør både at vi blir lettere syke, og hvorfor det er så vanskelig å bli frisk av kro nisk sykdom, blant annet fordi medisiner ikke virker på samme måte som hos friske.

Behandling er et begrep som omfatter det meste. Den tradisjonelle, medisinske bruken av begrepet innebærer at behandling er spesifikke tiltak som settes i verk for å fjerne eller lette symptomer på og/eller årsak til sykdom (kilde). Siden behandling stort sett skjer ut fra en diagnose, og ikke ut fra årsaken til at ubalansen har oppstått, med andre ord ut fra ring D i figur 1, er det mest vanlige at behandling er noe som demper symptomer og plager uten at årsaken til ubalansen løses opp.

Det er i samfunnet en «krig» rettet mot de som tenker at vi må fokusere på healing og ikke behandling om vi skal øke folks helse. Mange i samfunnet er forvirret fordi de ønsker å bli frisk, samtidig som de avviser all behandling som kan gi healing. Mange tror at behandling (= dempe plager) er eneste løsning. På et forunderlig vis er det samme «frykt» for healing som det er «frykt» for konspirasjonsteori.

Det som Matt Le Tissiier, i bloggen Fotball og Kovid., da om de som nektet å tenke selv, passe like godt i spørsmålet om behandling og helse. Tissier sa: folk er ikke dumme, de er late. De er late fordi de nekter å tenke selv. De nekter å sjekke opp i ting og tang selv.

Å bli kalt sheeple handler ikke om intelligens, men om latskap. Sheeple er den som følger andre, uten å tenke selv!

Vi som tror på healing gjør dette fordi
# all logikk viser at fjerner en årsaken til helseplager, forsvinner plagene. Selv har jeg erfart dette mange mange ganger.
# vi ser at de som mottar «behandling» ofte ikke biir friske. Folkehelserapporten 2018 sier: Samtidig som levealderen øker blir det flere som lever lenge med en eller flere kroniske sykdommer, og legemiddelforbruket er høyt.
Med andre ord blir folk flest opplært til å leve med sine plager, ikke til å lære å løse dem opp.

Det er krefter i samfunnet som vil at lydig følge anbefalinger som stort sett er legemidler. Disse krefter vil IKKE at du skal begynne å tenke selv. De vil IKKE at du skal stille spørsmål – hva har skjedd siden kroppen min er i ubalanse og jeg har helseplager som jeg ikke blir kvitt.

Et av grepene disse krefter har er å definere tiltak som fjerner årsak til problemene for alternativ behandling. De snur med andre ord på hodet hva som egentlig er alternativ behandling. Fordi logisk sett vil behandling være det som gjør deg frisk, det som fjerner årsak til plager. Alternativ behandling vil logisk være det som kun demper dine plager. Men slik ser ikke de fleste på dette. Meningmann har en holdning til ekte healing som er nokså i samsvar med forklaringer som gis i Store norske leksikon: Healing er en fellesbetegnelse for ulike alternative behandlingsteknikker som skal muliggjøre psykisk og fysisk helbredelse uten bruk av konvensjonelle medisinske metoder. Healing baserer seg på tro, og har ingen forankring i kunnskapsbasert medisin eller naturvitenskap.

Med maske foran fjeset går tusenvis av nordmenn i butikker landet rundt, FORDI DE TROR SOM DE ER FORTALT: at masker i fjeset beskytter dem mot sykdom. Sannheten er motsatt: Det å å bære maske vil gjøre at kroppen din får for lite oksygen, og dette gjør deg syk på sikt. Hør foredraget til Larry Tennant, 13 min, det er tekstet så det er enklere å forstå for de som strever litt med engelsk.

2 blogger tilbake tok jeg opp forskjellen mellom å være «normal» og det å være i balanse. Desverre er det også slik at det «normale» er å tro på behandling og ikke healing. Heldigvis har mennesket kraft til å tenke selv, og velge selv. Det er dette som en del av oppvåkningen som skjer i samfunnet handler om. FOLK VÅKNER OPP NÅR DE FORSTÅR AT DE KAN OG SKAL TENKE SELV.

12 år som terapeut har vist meg at healing (= komme tilbake i balanse) virker. Og at det ALLTID er individuelle løsninger som løser opp det som skapte ubalansene. Stor takk til alle kunder som har vist meg tillit, og som har vist at det nytter å ta tak i seg selv: healing virker.

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-zen.no

UNIVERSELL SANNHET:

  1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
  2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
  3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
  4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
  5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
  6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
  7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Veavågen den 3. februar 2022. Hildur Vea, PhD
Takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18