Mangel på penger ingen unnskyldning – de tre viktigste grep for å øke din helse er gratis

Denne blogg tar opp tre grep som alle kan gjøre for å øke sin helse som ikke koster penger. Selv snublet eg over denne kunnskapen når eg var syk tilbake i 2007. Den gang lå eg mye på benken og lurte på hva skjedde egentlig. Eg var en aktiv kvinne som arbeidet på høgskolen, eg følte karrieren var på plass. Og så møtte eg veggen. Eg levde den gang eg liv som de fleste andre. Og så ble eg som mange andre syk av dette «normale» livet. Veien tilbake til helse lærte meg at det er tre kjempeviktige ting som er avgjørende for de som vil lykkes i å føre kroppen tilbake til balanse. Her kommer de.

Det første grep er at en må vise seg selv at en tar seg selv 100 prosent seriøst. En må være dønn ærlig med seg selv. Det er ens egen psyke som må overbevises om at dette er mulig og at en selv er villig til å ta de grep som er nødvendige. Derfor betyr det ikke noe egentlig at andre mener at en ikke vil lykkes, at andre ikke støtter det en gjør. Tvert imot kan en oppnå mye kraft med å kjempe seg ut av en gruppetenkning og etablere et liv i egen kraft, basert på egen forståelse, basert på egne valg. Ingen får verken selvtillit eller indre kraft av å leve innenfor en gruppetenkning. I ulike gruppesamfunn er det ikke plass for individet, og derfor styrkes ikke individet, det som styrkes er gruppetenkningen. En må gi opp (deler eller hele) individet (= seg selv) for å passe inn. Jo mer en søker gruppestøtte, jo vanskeligere er det å finne frem til hva en selv står for. Eg sier ikke at dette ikke føles godt å være del av en gruppe, fordi det kan gi en fake følelse av trygghet å være som alle andre. Men ingen fake tilstander gir styrke. Det er kun når vi møter det som skremmer oss, at vi kan finne styrke.

Det andre grep er at en må være villig til å endre seg. Det liv en har levd har ført en dit en er. For noen som meg selv førte dette til sykdom. Og jeg ville verken leve som uføretrygdet eller la helseplager styre livet mitt. Når eg begynte min reise med å ta livet mitt tilbake, hadd eeg ikke peiling verken på hva som gjorde meg syk eller hvordan en kunne endre kroppen min til helse. Eg visste hva triggerne var, men triggerne er aldri den egentlige årsaken. Skal en finne den, må en være villig til å møte mørke i seg selv. Fra psyken sitt ståsted er det noen gjenganere som gjør folk syke:
# uforløste følelser
# fake tankemønstre, tankemønstre som ikke tjener en selv
# en bære andre energer og plager(ubevisst)
# en nekter å lytte til seg selv.

Eg sier ikke det er lett å endre disse, eg sier det er fullt mulig. Men også her, er det avgjørende hvor en søker kunnskap. Min erfaring er at kunnskap basert på detaljer er annerledes enn kunnskap basert på en helhetlig forståelse av oss som mennesker. Som mennesker har vi både en kropp og en psyke. Og det var når eg forstod metafysikk (kvantefysikk, spiritualitet) at eg selv begynte å få helsen tilbake. I etterkant ble det helt logisk, det var ikke mulig å finne de brikker som manglet, så lenge eg selv stengte for å ta denne kunnskapen inn i min psyke. Eg hadde i utgangspunktet ikke noe mot denne kunnskapen, eg visste ikke at eg stengte den ute fordi eg var medlem av en gruppetenkning hvor denne kunnskapen var tabu (= ingen var interessert i å verken snakke om det eller høre om det).

Dette betyr at en av de ting en må endre er hvor en søker kunnskap som kan hjelpe en tilbake til helse. Min erfaring er at det er mange veier til samme mål, og essensen er at en må lytte til seg selv, og la seg lede av egen psyke til den litteratur og de hjelpere som kan hjelpe. Det som snakkes veldig lite om i samfunnet i dag, er hvor lett det er å svikte seg selv. Vi oppfordres på ulike arenaer til å glemme oss selv og sette andre foran oss selv. Slik jeg ser dette, er det en god oppskrift på å bli. syk. Eg sier ikke at en ikke skal hjelpe andre, men de som ikke kan hjelp seg selv, fordi de mangler essensiell forståelse, kan heller ikke hjelpe andre så lenge denne forståelse mangler.

Det tredje grep er at en må være villig til å studere hvordan kroppen fungerer. I dag er det tusenvis av videoer og artikler og bøker på nettet, proppfull av informasjon om hvordan mennesket egentlig fungerer. Det er like mye informasjon om menneskets fungering som er mangelfull. Så hvordan skille klinten fra hveten? Det er her kontakt med seg selv kommer inn. Det er mange flere enn meg selv som har erfart at når en tar seg selv dønn seriøst, så blir en guidet innefra til den kunnskap en trenger. Kjenn hva som ressonerer, og se hva som virker. Virker det ikke dropp det, søk noe annet.

Min historie er slik: jeg var syk, kjedet meg, eg så gjennom bokhyllen min for n`te gang i håp om å finne noe som kunne ha interesse. Eg fant da en bok jeg kjøpte 10 år tidligere (rundt 1997), hvor eg kun hadde lest de første sidene. Den gang ressonerte ikke boken med meg. Men boken hadde en tittel som fenget, og eg gav derfor boken en ny sjangs, sammen med en kopp nytrukket kaffe. (Bisetning – en en klient sa i går, kaffe er lykke, og denne ressonerte 100 porosent med meg – hehe). Det jeg fant i boken var 9 linjer, hvor Wayne Dyer forteller om David Hawkins sitt kart over bevisstheten. Dyer sa alle som vil kan øke sin helse med å øke sin energifrekvens. Selv om jeg forstod ordene isolert, forstod jeg ikke bæret av hvordan jeg gjorde dette. Men dette ledet meg til å sette meg inn i denne kunnskapen, noe som førte til at eg begynte med yoga (husk min bakrgunn er forskning, og det meste av det jeg tester ut, finner jeg her, også det å starte med yoga). For meg ble «møte» med Hawkins et «turningpoint». Eg forstod at eg kunne øke mine frekvenser uten at jeg forstod hvorfor eg var syk, og da var eg i gang med mitt nye liv.

Skal en lykkes med å finne tilbake til et liv med full helse er det avgjørende viktig at en lytter til seg selv. At en blir kjent med kroppens signaler. Kroppen viser deg sannhet. Men en må da bli kjent med seg selv. En må da rydde vekk indre støy. Vi har i dag mange utdanninger der mennesker forsøker å lære å forstå andre uten at de forstår seg selv. Selv var eg med på dette «skipet» i mange år. Og hadde eg ikke blitt syk, hadde eg kanskje reist til havs fortsatt. Å møte veggen var en stor lykke fordi den tvang meg til å skifte skip, eg ble nå nødt til å bli med på skip som gikk mot land (= balanse), som lærte meg å lande i meg selv.

Selvsagt kan en gjøre mange grep i livet helt uten hjelp fra andre. Men det tar tid å oppdage «kruttet» på ny. De som sverger til at de vil gjøre dette selv, strever ofte med indre utrygghet og stahet, en følelse og et mønster som begge stikker mange kjepper i hjulene for de som har dem.

Kortversjonen av det denne blogg tar opp er, LEV DITT LIV, IKKE ANDRES.

Og ikke gå i den fellen som mange tyskere gjorde under krigen, de sa til seg selv at de fulgte ordre (legen sa, sjefen sa, venner sa, partneren sa ans on and on), uten å reflektere over hvilke konsekvenser ens handlinger har for en selv og andre. Er du født med evne til å tenke, er det fordi det er ment at du skal utvikle din bevissthet. Lære å stå på egne ben, ta ansvar for eget liv, på alle områder.

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-zen.no

UNIVERSELL SANNHET:

  1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
  2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
  3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
  4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
  5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
  6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
  7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Veavågen den 4. februar 2022. Hildur Vea, PhD
Takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18