Overdødelighet i Norge – hva skjer?

Her er en artikkel om overdødelighet i Norge. Tallene er fra høsten 2021. Spørsmålet som stilles er dersom overdødelighet ikke er tilfeldig – må det finnes en årsak. Her er lenke til artikkelen.

Her er et bilde fra artikkelen, grafen er laget av ssb.

https://hemali.no/wp-content/uploads/2022/02/overdodelighet-data-ssb-hemali.jpg-1024x742.png

Kan det være en sammenheng mellom den nye injeksjonen og økt dødelighet? Her er et intervju med Reiner Fuellmich som forklarer hvilke skader den nye injeksjonen påfører mennesker: «there is a fingerprint that only the vaccines leaves».

Her er norske tall om bivirkninger etter korona injeksjonen. Fra vaksinasjonen startet i Norge 27. desember 2020 og frem til 01. februar 2022 er det mottatt 54 657 meldinger om mistenkte bivirkninger etter koronavaksinasjon. Av de meldinger som er behandlet regnes 18 prosent som alvorlige bivirkninger. Som alvorlige bivrikninger regnes:
Generelt klassifiseres mistenkte bivirkninger som alvorlige når hendelsen:
• har gitt vedvarende betydelig nedsatt funksjonsevne
• har medført livstruende sykdom eller død
• har medført fosterskade/medfødte misdannelser
• har medført sykehusopphold eller forlenget sykehusopphold
• står på EMAs liste over viktige medisinske hendelser (IME-listen)

Det som her beskrives er noe av risikoen med å ta korona injeksjonen. Skal du sammenligne dette med fakta, vil dette være tall på hvor mange som har alvorlige skader etter å ha hatt en vanlig influensa. Slik jeg kjenner til har det til alle tider vært noen som har blitt slått ut helsemessig etter vanlig influensa, men ikke 54 000 på et år. Det er noe som skurrer vannvittig med disse tallene.

Hva skjer egentlig? Selv er eg i likhet med Jan Voilaas undrende til hvorfor myndigheter ikke stopper denne injeksjonen inntil de har undersøkt hva den inneholder, og hvilken virkning den har på de som tar den.

Som forkjemper for sannhet og helse er eg opptatt av tiltak som renser kroppen fra skadelige stoffer, et tema som er mye større enn den nye injeksjonen, (selv om denne topper kaken), fordi det er summen av toksiner som gjør mennesker syke. Toksiner kan være både fysiske som tungmetaller, sprøytemidler og tilsettninger i mat, men det kan også være ufordøyde følelser.

Å skifte holdning tar tid. Og all endring skjer kun med et skritt om gangen. Det er innefor psykisk helse jeg har mest erfaring, og det eg ser er at det ikke er uvanlig at det tar faktisk år å rette opp i ubalanser hos dem som et helt liv 40-50 år har fortrengt alle ubalanser. Når det er sagt handler systemiske samtaler i første omgang om å bli mer kjent med seg selv, forstå hvordan egen kropp fungerer, slik at man etter hver samtale også blir bedre i stand til å hjelpe seg selv. Man lærer med andre ord hvordan en selv kan løse opp i indre ubalanser.

Trenger du noen å snakke med? På Balanzen har vi drevet med samtaler for å løse opp i det som skaper blokkeringer eller helseplager siden 2009. Velkommen til time.

UNIVERSELL SANNHET:

  1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
  2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
  3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
  4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
  5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
  6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
  7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN
  8. ALL YTRE ENDRING STARTER NÅR EN ENDRES INNENFRA

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-zen.no

Veavågen den 9. februar 2022. Hildur Vea, PhD
Takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18