Tankestyrt eller styrt av intuisjon

Denne blogg handler om traumeteori. Det som skjer i psyken når vi overveldes emosjonelt (uansett grunn), er at vi spalter vekk deler av de inntrykk som overvelder oss. Dette skjer helt automatisk, og ofte ubevisst. Det er også helt nødvendig at det skjer, fordi dette redder oss. Ellers kan vi krepere av stress.

Det som skaper problemer for oss i etterkant, er at kroppen vil fortsette, automatisk og ubevisst, og kjøre samme program når vi er i kontakt med lignende følelser. Derfor ser vi at traumer (egentlig traumefølelser) gjentar seg HELT til de blir løst opp. De forsvinner ikke om tiden går, selv om de kan ligge i dvale flere år, før noe trigger dem våkne igjen.

Når vi mister kontakt med de sanne følelsene våre, mister vi kontakt med vår intuisjon. Vi blir da tanke styrte: logiske, analytiske, opptatt av detaljer, søker det perfekte, viktig å ha alt under kontroll. Samtidig unngår vi så godt vi kan det som trigger det som overvelder oss. Ofte føles dette som at vi ikke har valg, vi må bare handle som vi gjør. Et MÅ liv er et liv i overlevelse. En mangler da kontakt med seg selv.

Et liv styrt av intuisjon møter de samme utfordringer, de samme prøvelser. Men forskjellen er at en nå også kan møte de sanne følelser, og la dem strømme gjennom kroppen. Dette gjør at spenninger ikke samler seg opp. Spenninger er der, men kun som bølger, som roer seg ganske fort. Følelser blir da et hjelpemiddel, de blir signaler fra hele oss, om hva som hva vi opplever. Dette gjør at det er mulig å ta valg som styrker oss.

Følelser gjør vdet mulig å ta valg. Mangler en kontakt med egne følelser, strever en ofte med å velge. Dette er helt logisk, da tankene våre hoper og spretter i alle retninger. Eneste vei ut av tankefeller er å møte det en unngår i seg selv. Da faller tankene til ro, de sanne følelsene vil komme frem, og en kjenner på kroppen hva en skal velge.

Sannhet er finner en basert på kroppens reaksjoner. Det hersker stor forvirring her, fordi mange mennesker tror forskning er sannhet (been there, done that). Andre tror at «det alle tror» er sannhet, men dette er ikke alltid tilfelle. Vi husker alle historien om keiserens nye klær, det var først når en gutt sa: men keiseren er naken, at alle så dette.

Det beste eksempel på at keiseren er naken som vi har i dag, er at det ikke finnes forskning som viser at barnevaksiner virker. Siden neste alle barn er vaksinert, får en ikke se forskjellen i samfunnet. Igjen anbefales filmen v a x x e d 2 . c o m for de som har barn de må ta vaksinevalg for.

Alle diskusjon om vaksiner er et godt eksempel på hva som skjer i menneskers psyke, fordi mange mennesker tar ikke egne valg i dette spørsmålet. Bare å snakke om dette tema kan vekke frykt og skyld for å ha gjort noe galt i. Hos andre vekkes frykt for å bli stigmatisert eller oppleve et gruppepress. Om så er tilfelle, er det akkurat disse følelser en må møte i seg selv for å bli fri. De færreste forstår at alt snakk om vaksiner fungerer som en trigger i ens psyke. Det handler ikke om vaksiner om en trigges av dette tema. det handler om de følelser som spørsmål om vaksiner trigger i en.

En psyke som har uløste traumer har en tendens til å underkaste seg det andre sier, særlig autotiteter. Man kan ikke komme ut av slike fengsel uten å møte seg selv. Det største fengelsel i livet, er det vi frivillig opprettholder med å la være å løse opp i indre floker. Dette er en fengsel fordi det gjør at vi unngår det som trigger det vi ikke vil møte. Vi løper med andre ord fra oss selv, og ofte vil mennesker vikle seg inn i tankefloker som en trenger hjelp for å komme ut av. Og hjelp er der, og det nytter å ta tak i seg selv. Lever du et liv hvor en er mer stressa enn en ønsker, kan samtaler som hjelper en å sortere i psyken være det en trenger for å finne indre ro. For å finne tilbake til egne sanne følelser, egen intuisjon.

Tiden vi lever i nå setter oss alle på prøve i forhold til det å være tankestyrt eller styrt av intuisjon. Skal en utvikle sin intuisjon må en være villig til å møte seg selv, villig til å leve ærlig, villig til å søke hjelp om en trenger noen å snakke med, villig til å endre det som ikke fungerer.

Forskjellen mellom å leve et tankestyrt liv og leve et liv styrt av intuisjon, er det som kalles forskjellen mellom å overleve (= styrt av overlevestrategier) eller det å leve (styrt av livets flow). Vi er født for å utvikle oss, og alle indre floker vi har (ubearbeida hendelser, smått og stort) er pensum og eksamener i livets skole. Det er dette en har valgt å møte før en ble født. Og det som er pensum og eksamen i livets skole, er aldri enkelt. De som stryker og stryker i livets skole, er de som havner i offerfellen.

På et vis er en offer når andre krenker en eller gjør en urett. På den andre siden er offer rollen en stuck posisjon. Den hjelper ingen. Tvert imot gjør den at personen som er offer er stuck, og ofte styrer de andre med sine overlevestrategier. Det er veldig tappende for mennesker å leve sammen (eller samnarbeide) med de som er stuck i offerrollen og ikke vil søke hjelp for å komme ut av dette. I følge David Hawkins, trenger en hjelp for å komme ut av slik maktesløshet. Når en ikke vil bruke viljen til å søke slik hjelp, er det lite andre kan gjøre. De som ikke hører på seg selv, hører vanligvis heller ikke på andre. Derfor begynner all endring med oss selv.

Trenger du noen å snakke med? På Balanzen har vi drevet med samtaler for å løse opp i det som skaper blokkeringer eller helseplager siden 2009. Velkommen til time.

UNIVERSELL SANNHET:

  1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
  2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
  3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
  4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
  5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
  6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
  7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN
  8. ALL YTRE ENDRING STARTER NÅR EN ENDRES INNENFRA

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-zen.no

Veavågen den 8. februar 2022. Hildur Vea, PhD
Takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18