Hva «Nurnberg 2» rettssaken er:

Her er en lenke til den offisielle nettsiden til den rettsak som nå skjer mot kriminalitet mot menneskeheten. Nedenfor forklarer de selv hvem de er og hva denne rettssaken er.


Her er et kort klipp oversatt:
Det er to hensikter med denne folkets domstol: På den ene siden skal den fungere som en modell for å få dømt kriminelle og de som er ansvarlige for kriminalitet mot menneskeheten. På den andre siden – ved å vise et fullstendig bilde av det som skjer, inkludert geopolitikk og historie, vil en øke oppmerksomhet om:
# faktisk kollaps av nåværende, kaprede system, og dets institusjoner, og som en konsekvens
# nødvendigheten av at folk selv tar tilbake sin suverenitet
# nødvendigheten av å stoppe denne plandemi med å nekte å delta, og
# nødvendigheten av å starte egne systemer som å ivareta helse, utdanning, økonomi og juss.

Det er derfor ingen som kommer og redder oss fra det som skjer. Det er ingen der ute som fikser opp i det som skjer i de ulike land. Det må folket som bor i landet gjøre selv. Dette gjør denne situasjon vi befinner oss i, til en situasjon hvor alle må ta stilling til det som skjer, fordi det HAR STORE KONSEKVENSER for en selv og egne barn de valg en tar. Et valg på liv eller død.

Nedenfor en tekst hentet fra den offisielle nettsiden til rettssaken:
We, a group of international lawyers and a judge, hereby are conducting criminal investigation modelled after the United States Grand Jury proceedings.

This Grand Jury Investigation serves as a model legal proceeding to present to a jury (consisting of the citizens of the world) all available evidence of COVID-19 Crimes Against Humanity to date against “leaders, organizers, instigators and accomplices” who aided, abetted or actively participated in the formulation and execution of a common plan for a pandemic.

Crimes to be investigated include all acts performed or omitted by a person in pursuance of a common design to commit Crimes Against Humanity, and all such criminal acts condemned in the various communities of jurors around the world.

This investigation is of the people, by the people and for the people and shall be referred to as the ‘Peoples´ Court of Public Opinion.

Having been unable to find a court to hear the actual evidence in the current system´s courts of law, we are undertaking this proceeding outside of the current system and based on natural law.
This, in turn is founded on the firm belief that every person can easily distinguish between good and evil, and between right and wrong.

The allegation is that the world’s governments have come under the controlling influence of corrupt and criminal power structures.

They colluded to stage a pandemic that they had been planning for years. To this end they deliberately created mass panic through false statements of fact and a socially engineered psychological operation whose messages they conveyed through the corporate media.

The purpose of this mass panic was to persuade the population to agree to the so-called “vaccinations» which have in the meantime be proven to be neither effective, nor safe, but extremely dangerous, even lethal.

The economic, social, and health damage that these Crimes Against Humanity have caused to the world’s population can be measured in quadrillions of dollars.

The lawyers listed below, with the assistance of a number of highly respected scientists and experts from around the globe and under the auspices of a judge from Portugal,
will conduct this Grand Jury Investigation and thereby provide the jury (the citizens of the world) with a complete picture of these Crimes Against Humanity.

The ‘Peoples´ Court of Public Opinion´s investigation´s purpose is twofold: On the one hand it is to serve as a model proceeding and get indictments against some of the criminally and civilly responsible figure heads of these Crimes against Humanity.
And on the other hand it is – through showing a complete picture of what we are facing, including the geopolitical and historical backdrop – to create awareness about
the factual collapse of the current, hijacked system and its institutions, and, as a consequence
the necessity for the people themselves retaking their sovereignty, and
the necessity to first stop this plandemic´s measures by refusing to comply, and
the necessity to jump-start their own new system of health care, education, economics and judiciary, so that democracy and the rule of law on the basis of our constitutions will be reestablished.

Takknemlighet

Til slutt vil jeg rette en stor takk til alle de som på ulike måter kjemper for sannhet i forhold til det som skjer i samfunnet akkurat nå. Eg retter en stor takk til Reiner Fuellmich og hans team for det arbeidet de har gjort. Retter også stor takk til de som er medlemmener av binders i Norge, og som bidrar med de ressurser de har, for å skape et samfunn som er godt å bo i for alle. Her er lenke til Binders Norge.

Alle som vil kan bidra i dette arbeidet. For noen er det rett å oragnisere seg i grupper med samme interesse. Andre velger å bidra gjennom å leve sin sannhet, stå i egen kraft, sette seg inn i ting og tang, og ikke gi etter på meningsløse påstander, selv om de en kjenner og er glad i, gjør dette.

UNIVERSELL SANNHET:

  1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
  2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
  3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
  4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
  5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
  6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
  7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN
  8. ALL YTRE ENDRING STARTER NÅR EN ENDRES INNENFRA

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-zen.no

Veavågen den 9. februar 2022. Hildur Vea, PhD
Takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18