«Eg vil heller dø enn å innrømme eg tok feil»

Kanakje finnes mennesker som velger handlinger som kan ta livet av dem, fremfor å innrømme at de tok feil. Inspirasjon til å skrive denne blogg kommer fordi amerikanske myndigheter, de som godkjente PCR testen, nå innrømmer at PCR test er laget uten at en har isolert Sars-cov-2 viruset. Sjekk selv:

Det nylig frigitte dokument fra FDA, sier at heller ikke CDC hadde isolert dette viruset: Side (41) 42 av 80, andre avsnitt, andre setning: The analytical sensitivity of the rRT-PCR assays contained in the CDC 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel were determined in Limit of Detection studies. Since no quantified virus isolates of the 2019-nCoV were available for CDC use at the time the test was developed and this study conducted,

Gjentar: ” Since no quantified virus isolates of the 2019-nCOV were available for CDC…”

Denne innrømmelse betyr flere ting:
# nok en bekreftelse på at viruset ikke finnes
# hvis viruset ikke finnes, kan heller ikke PCR test bekrefte av viruset finnes
# det testen bekrefter er vanlig koronavirus (det som gir forkjølelse og influensa)
# de som forteller at de har hatt kovid, fordi de har testet positivt, har testet positivt på at de har det vi før kalte forkjølelse eller influensa.
# det er da uklart hva injeksjonen er for noe, hvorfor må folk «beskyttes» mot et virus og en sykdom som ikke eksisterer.

Influensa har aldri vært ufarlig. I Norge døde ca 900 hvert år av influensa. Sammenligner vi dette tallet med antall døde av kovid, var tallet at 650 døde fra mars 2020 til mars 2021. Med andre ord viser statistikk at kovid er mye mye mindre dødelig for folk flest enn influensa.

Den pandemi vi opplever blir ikke drevet av syke folk, men av at folk tester positivt på en PCR test. For å holde trykket oppe, skilles det ikke lenger mellom alvorlig syke folk og de som har en asymptomatisk PCR test. Myndigheter pusher denne test i arbeidsliv, i utdanning, i utelivsbransjen, overalt. Nå sist: gratis tester deles ut på kjøpesentre. Er du som vi skal se litt senere i bloggen redd for å bli syk eller smitte andre, er man fanget i overlevelse. Og på slutten av bloggen skal vi se hva det betyr. Men først, nå, etter nesten 2 år, kommer innrømmelse om at en ikke har noe nytt virus. Men ingen beklagelse fra myndigheter, at de har lurt det folk de er ansatt for å tjene, eller at de selv er blitt lurt, eller en forklaring til hva som skjer.

Et ordtak sier: sannhet tåles ikke av de som lever løgnen. Og det er akkurat dette som har skjedd i denne saken. Nesten hele Norge har vært aktivert til å leve slik at de beskytter seg mot det nye farlige med munnbind, med sprit på hender, med å isolere seg, med å teste seg selv fordi noen andre er syke eller har testet positivt. Går vi fire år tilbake ville de fleste av oss ristet på hodet av mye av det som skjer. Men all oppførsel gir mening når vi tar med hva det å være fanget i egne overlevedeler betyr.

Påstander om at
# myndigheter er med på en agneda, agenda 21, FNs agneda 2030,
# denne agenda handler om transhumanisme og the great reset
blir avvist. De blir sett på som det dummeste mange mennesker har hørt. Og sannheten er at ingen vet hva som skal skje. Med påstandene kommer ikke ut av løse luften de kommer ut av skrevne dokument og varslere som forteller om globalisters planer.

Transhumanisme og great reset, er at mennesker kobles opp til Internett via 5G nettet. Den nye verden er at myndigheter eier alt, mennesker skal ikke eie noe, de skal være lykkelige og få det de trenger om de oppfører seg slik myndigheter vil (ala Kina), og mennesker skal beholde sin «frihet» om de har koronapass (frihet mot at en tar jevnlig injeksjoner med graphen oxid og spike protein). Det finnes allerede ganske mange mennesker som har deltar i en slik form for frihet.

Noen mennesker ler seg skakke av de som tror på slike påstander som nevnt foran, andre ser at koronapass snik innføres, 5G snikinnføres, gravide oppfordres til å ta en injeksjon som er utesta og som inneholder stoffer som kan endre ens dna. For dem er dette bevis på at dokumenter om transhumanisme og the great reset ikke er løse teorier, men noe en ser skje, og da kalles det fakta. Ingen vet hvilke konskevenser dette har for de barna vokser opp i en livmor som er injisert med dette nye fremmede. Det som er enda mer skremmende, er at en mange ikke tør snakke åpent om bekymringer som avviker fra det offentlige narrativet. Hvor er kraften som bor i mennesket? Bruker du din kraft, lever du din sannhet? dette er spørsmål som er viktige for mennesker, både før – under og etter Plandemien.

Det er mange våkne fagfolk, som i likhet med meg selv oppdaget veldig tidlig at påstander fra myndigheter verken stemmer med etablert forskning eller med vanlig logikk. Et av de store initiativ er folkets domstol, som ledes av Reiner Fuellmich. Denne foregår som om det var en vanlig rettssak, men er ikke en vanlig rettssak, da de fleste domstoler i de ulike land er styrt av myndigheters narrativ. I folkets domstol vil fagfolk bli intervjuet som vitner, og alle løgner vil bli eksponert. Det vil bli forklart hvordan det var mulig å lure en hel verden.

Det som foregår nå er en krig. En informasjonskrig. Denne foregår på en skjult måte, og de som ikke har satt seg inn i hva propaganda egentlig er, har vansker med å skille planta informasjon fra sanne nyheter. Dette skyldes både at informasjonen ser sann ut, og det at en ikke tror selv at fake nyheter i seriøse kanaler kan forekommer. Med andre ord blokkerer en for å ta inn at en nyhet er fake i sin egen psyke. Dette er gammel kunnskap. Columbus kom til Amerika, så ikke de innfødte skipene som kom, dette var noe som var utenfor deres persepsjon, og de oppfattet det ikke. Med andre ord er det egne filtre som avgjør om vi er åpne for å ta inn at noe kan være usant eller korrupsjon. Har vi stengt for slike kanaler, så vil vi aldri finne det.

Plandemien har delt befolkningen i to grupper, og via media settes disse grupper opp mot hverandre. Paradokset er at vanlige folk vil leve et liv i frihet, og ingen ønsker å bli ledet av myndigheter som lyver til sitt folk. Og det er kun sannhet som kan sette oss fri. Og det er kun om vi forenes om å søke sannhet sammen, at vi kan komme oss ut av det som skjer. Vi må begynne å snakke sammen, dele våre meninger og begrunne hvorfor vi mener som vi gjør. Men slike samtaler kan bli vanskelige, da noen mennesker vil heller dø enn å innrømme at de tok feil.

Menneskets handlinger er følelses styrte. Og de fleste av oss har gjennom oppveksten «en pakke» med uforløste følelser. Eg kaller en slik pakke for en smerteklump. Smerteklumper oppstår når vi selv ikke rommer egne følelser. Når vi selv må fortrenge egne reaksjoner på noe vi har opplevd fordi følelsene overvelder oss. Det er to vanlige reaksjoner på en slik situasjon hvor vi overveldes av følelser.

Noen reagerer med å bli overfølsomme, høysensitive, de er i kontakt med de uforløste følelsene nesten hele tiden. Andre ord for denne delen i psyken er traumedeler, eller bare emosjoner. Andre stenger av for egne følelsene (fordi en overveldes, en automatisk og ikke viljestyrt prosess), og de mangler helt eller delvis kontakt med egne sanne følelser. Ofte bruker en overlevestrategier til å holde ubehagelige følelser borte fra bevisstheten, slike overlevdestrategier oppleves som MÅ handlinger. Et annet ord for overlevedeler er tilnærmet normal personlighet.

Men en psyke har også sunne deler. Hos alle. Og de sunne delene kan romme egne følelser. En sunn psyke fungerer ut fra at en har valg. Dette er viktig fordi sett utenfra kan overlevedeler – MÅ handlinger, og sunne deler valg handlinger være de samme handlinger. Forskjellen er med andre ord motivasjonen bak handlingen. Handlinger som styres ut fra sunne deler, når vi er trygge i oss selv, er uten stress. vi kan da ta valg som styrker oss. Handlinger styrt av overlevedeler har ikke samme frihet, fordi deres funksjon er å holde eget fortrengt materiale borte fra bevisstheten. Våre overleve deler er derfor ikke så nøye på om de forteller oss sannhet, de får oss bare til å handle, MÅ gjøre det. (Må ta det stikket fordi da slipper jeg mas, skille meg ut, får beholde jobben). De som MÅ ta stikket handler ut fra overleve deler.

Når vi som folk skal søke sannhet sammen, er det kun via våre sunne deler at vi har tilgang til universell sannhet. Mennesker fanget i egne overlevedeler, har verken tilgang til sannhet eller sunn fornuft, fordi de overstyres av et indre behov med å holde noe borte fra egen bevissthet. For mange har indre frykt, som har blitt reaktivert gjennom all frykt som spres fra myndigheter og media: nå kan du dø, men vent, ta stikket, sa slipper du å dø og du slipper å være ansvarlig for at andre dør. Ren porpaganda, men personer i overlevelse klarer ikke se dette.

Når denne frykt + gammel uforløst frykt har tatt tak i mennesket, må de fleste ha hjelp for å komme ut av denne indre ubalanse. En kan kun finne tilbake til trygghet gjennom en trygg relasjon. Fordi det å være fanget i frykt gjør at en mister kontakt med seg selv, og en mister dermed også kontakt med å ta gode valg som styrker en selv.

Det er med andre ord to former for frykt som har herjet i befolkningen siden mars 2020. Den ene er pushet fra myndigheter og medier, et narrativ som nå faller fra hverandre for hver dag som går. Nå sist PCR test som er en bløff. Den andre frykt er den frykt som mennesker har fordi de bærer på uforløste følelser. Og mennesker må faktisk først forløse denne egne indre frykt, før de kan komme ut av den frykt som myndigheter og medier sprer.

Noe av det som er mest slitsomt i relasjoner, er når en innvikles i andre mennesker sine overlevestrategier. Dette betyr at andre mennesker forsøker å kontrollere egne følelser gjennom å kontrollere andre mennesker. Slike strategier vil aldri lykkes, det er kun å møte seg selv som kan løse opp i egen indre frykt. Men mennesker som er fanget av egne overlevestrategier kan lage veldig mye kvalm og ubehag for andre. En tommelfinger regel er: sanne følelser vekker medfølelse. Overlevefølelser som ikke er sanne, fordi deres funksjon er å holde borte utålellige sanne følelser, vekker irritasjon hos andre, og tapper andre for energi.

Det beste du kan gjøre for å ta vare på deg selv, om du er nødt for å samarbeide med mennesker som lever i overlevelse, er å ikke la deg fange av det spill som dette er. Be dem søke hjelp. Det er hjelp der ute for de som stresser. Fortell dem heller at du er bekymret siden de er stresset. Ikke snakk om følelser, eller overleve deler, da våre overlevedeler hater sannhet. Det er denne delen i oss som vil heller dø enn å innrømme at eg tok feil.

Noen som leser denne blogg er helt uenige med meg. Når en slår opp på FHI sine nettsider, så står det overalt at viruset er isolert og mye mer om viruset. Men to ting:
1) det er forskjell på forskning og en nettside som hevder en påstand, selv om dette er en nettside fra myndigheter, (ikke helt sant, da FHI er ikke bare myndigheter, Rockfeller foundation har store aksjer i FHI). Vi har en situasjon hvor bukken passer havresekken. Rockefeller foundation er en del av vaksineindustrien, de fleste web sider og dokumenter som var åpne før, har lest dem, er fjernet. Men fant en lenke som er fra 2014, og som tar opp hvordan en vil sterisilsere mennesker med vaksiner.
2) hvis norske myndigheter har det virus amerikanske myndigheter ikke har, hvorfor deles ikke denne informasjonen?
Eg skal være den første til å innerømme feil, om eg har tatt feil. Om en kan påvise et virus som kan bekreftes av uavhengige kilder.

Ikke noe vil være bedre, fordi tanken på at våre myndigheter lurer folk til å gjøre handlinger som skader dem er uakseptabel da masker, pct test, injeksjonen, som alle inneholder graphen oxid er noe av det som gjør folk syke.

Trenger du noen å snakke med? På Balanzen har vi drevet med samtaler for å løse opp i det som skaper blokkeringer eller helseplager siden 2009. Velkommen til time.

UNIVERSELL SANNHET:

  1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
  2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
  3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
  4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
  5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
  6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
  7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN
  8. ALL YTRE ENDRING STARTER NÅR EN ENDRES INNENFRA

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-zen.no

Veavågen den 11. februar 2022. Hildur Vea, PhD
Takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18