Fakta helse versus propaganda helse

Denne blogg ser på hva som gir helse, versus propaganda om hva som gir helse.

Første stopp er ordet helse. Helseplager forstås som at kroppens systemer er i ubalanse. Det som gir helse er det som gjør at kroppens systemer finner tilbake til balanse. En frisk kropp er en kropp som er i balanse. En kropp i balanse er i stand til å regulere seg selv. Da forsynes kroppens celler med nok blod, med nok oksygen, med nok næring og cellen er i stand til å kvitte seg med avfallstoffer.

Neste stopp er behandling. Begrepet behandling brukes om alle tiltak som kan dempe symptomer. Men det er ikke nødvendigvis slik at det å dempe symptomer er det samme som at kroppen finner tilbake til balanse. Det finnes stadig flere eksempler på at personer begynner en behandling som de får vite at de trolig må ha resten av livet. Ofte har slik behandling sideeffekter, og personen kan risikere flere helseubalanser over tid. Det er derfor ikke all behandling som gir helse.

Eg vil derfor heller bruke ordet healing. Ikke healing i betydning av at noe legger hender på deg, slik yrke healere gjør. Men healing i den betydning at dette tar personen tilbake til balanse.

Når vi ser på tiltak knyttet til healing har vi fire kategorier. Disse er
1. Gir fullstendig healing, personen blir helt frisk igjen.
2. Gir mer velvære en periode, men på sikt fører det til verre helse. Eksempler på dette er de som har en kronisk sykdom, og behandlinge av denne medvirker til flere kroniske sykdommer, som for eksempel virkrninger av medisiner kan gjøre.
3. Gir mer ubehag en periode, men på sikt fører dette til at kroppen finner tilbake til balanse. Eksempel på dette er når en arbeider med psyken. De fleste vil da oppleve at en må kjenne på psykisk ubehag mens en renser opp. Men når en har løst opp den psykiske blokkeringen kan personen komme tilbake til balanse. Et annet eksempel er de som mangler fysisk trening. Det kan være veldig tungt å komme i gang med aktiv trening for en utrenet kropp, men når en kommer over kneiken, kan personen komme tilbake til balanse.

For at kroppen skal fungere optimalt trenger den rett næring, og en trenger også å kvitte seg med avfallsstoffer. Hvis en får en ubalanse her, slik at en både mangler essensielle næringsstoffer, og eller samtidig har for stor mengde toksiner i kroppen, vil kroppens systemer komme ut av balanse. Og kroppen forteller oss om slike ubalanser gjennom helseplager. Ofte slitenhet, og tanketåke.

Hvis helse er alt som skaper balanse i kroppens celler og kroppens systemer, er helseplager tegn på at noe er ute av balanse. Når en skal forsøke å forstå hva som er i ubalanse, må en ta utgangspunkt i alle kroppens systemer. Det sier seg selv at dersom en overser et eller flere av systemene, og kilden til ubalansen ligger der, vil en ikke finne årsaken til ens helseplager, og en kan da heller ikke løse dem opp.

Dette virker logisk når en skriver det, men i praksis er det mange mennesker, utrolig mange mennesker som kun leter etter årsak til sine helseplager i den delen av kroppen som vi kaller fysisk kropp. Samspillet mellom kropp og psyke vil de ikke høre om. Og forskningen (kvantefysikken) som viser at alt skapes i bevisstheten, også sykdom, det tror en ikke på.

Desverre er det slik at ingen kan åpne opp psyken for andre. Det må en gjøre selv. Og det er desverre også slik at oftere enn vi tror er det vår egen tankeblokkering (det tror jeg ikke på), som hindrer oss i å finne den løsning vi søker.

Skal vi forstå kroppens samspill mellom fysisk kropp og psyke må vi vende oppmerksomheten inn i kroppen. Vi kan ikke lære å forstå samspillet som skjer inni kroppen, om vår bevissthet kun fokuserer på noe annet. Egentlig burde det være pensum i grunnskolen å forstå seg selv. Fordi et er enkle grep som skal til for å begynne på den reisen.

Et av de enkleste grep en kan ta er å lytte til egen pust, lytte til egne muskler. Når en er trygg er en avslappet, har fokus og koser seg. Dersom kroppen blir litt anspent, en puster med overfladisk, eller er mer på vakt, eller noe annet skjer som gjør at en ikke er fullt på plas si egen kropp, da er det samrt å spørre seg selv hva skjer. I noen tilfeller, egentlig veldig sjelden, er dette en sunn reaksjon, fordi vi er i reell fare, og da vil kroppen varsle litt på forhånd – fare fare. Men vanligvis er det ikke en farlig situasjon. Men mer en situasjon eller relasjon hvor en trigges av noe. Og når en trigges handler dette om egen indre uløst bagasje. Alltid. Ingen kan løse opp i triggere med at andre endrer seg. helt umulig. Men det er mange forvirra sjeler som krever at andre skal ditt og datt, slik at de ikke trigges.

Å løse opp en trigger er vanligvis fort gjort når en forstår hvordan en gjør det. Men triggere løser seg ikke selv, og mange blir gående et helt liv med slike udetonerte indre bomber, bomber som skaper mye unødig støy.

Etter at eg selv ble frisk etter fire år med sykdom, har eg ofte tenkt over, hva om eg ikke hadde tatt opp kampen med å finne tilbake til helse i egen kropp. Da ville eg måtte ha levd med mine helseplager i mange år. I dag har eg hatt 10 gode år, takket være fire år med iherdig innsats med å forstå meg selv og hvordan kroppen egentlig fungerer.

Fakta helse er det som gjenoppretter balanse i kroppens systemer.

Propaganda helse er todelt slik jeg ser det. Propaganda handler om bevisst manipulering. Man lurer noen til å tro på noe som ikke er sant. Den ene bruken av dette ordet er når en selv lurer seg selv med tanker eller gjøremål, og en samtidig innerst inne vet at dette vil ikke løse noe. Men en gjør det likevel fordi en ser ikke andre løsninger, og tanken på å søke «alternativ» hjelp skremmer vettet av en.

Den andre form for propaganda er tiltak som svekker ens helse på sikt. Dette er ofte tiltak som kan dempe plager, men de løser ikke kilden til plagene. Derfor vil kroppen av seg selv sende en skarp beskjed til eieren om at Hei, du må våkne, det er noe her som en må rette opp i.

Det forekommer også at propaganda behandling er bygget opp med forskning og lovreguleringer, og hensikten er at folk ikke skal søke seg til de løsninger som ikke har bivirkninger.

Kelly Brogan er en amerikansk psykiater som slutter å skrive ut medisiner og behandler nå folk med andre metoder. Hun sier at årsak til psykiske helspeplager er
1. Fysiologiske helseplager
2. Emosjonelle ubalanser
3. Spirituelle kriser.
Dette ståsted samsvarer med kvantefysikken som viser at vår bevissthet er en mye sterkere agent i vår helse enn de fleste er klar over.

Fysiologiske helseplager har ofte med mage/tarm og gjøre, det handler ofte om en ubalanse i forhold til den næring kroppen trenger og mengden avfalsstoffer å gjøre.
Emosjonelle ubalanser handler i de fleste tilfeller om uforløste følelser. Og slike blokkeringer kan gi de fleste former for helseplager og diagnoser.
Spirituelle kriser kommer når de kommer, og de går ikke over før vi har løst oppgaven. Ofte er de kjennetegnet ved at vi skal løse noe vi ikke har peiling på hvordan vi løser. Noe som setter oss ut av spill en periode. Søk hjelp. Spirituelle kriser kan ikke løses med noe der ute, de må løses i psyken. En tvinges da til å bli mer kjent med seg selv.

Oppsummert er fakta helse det som skaper balanse i kroppen. Propaganda helse er det som en er lurt til å tro på, men som en innerst inne vet at dette hjelper meg ikke tilbake til balanse, det demper kun plager en periode. Propaganda helse både lages og «kjøpes» av våre overlevedeler i psyken, da disse ofte skyr følelser og sannhet som pesten. Selv om overlevedeler skriker kraftig, (ikke tro på det, ikke gå dit, ikke…), de er ofte som en unge som vil ha is på butikken, så roer en slike deler med egne sunne deler, som er bestemt på å hjelp seg selv, okke som.

Når det er sagt, er det noen som venter så lenge med å søke hjelp, at mange systemer er i ubalanse. Det vil da ta tid å rette opp igjen alle systemene. Kroppen fungerer som en helhet, alle kroppens celler snakker sammen, og det er kun når en forholder seg til helheten, at helheten kan finne tilbake til balanse.

Ikke gi opp før du har prøvd. Bonusen er at det er en meningsfull reise å finne seg selv. Og så gir det energi, og motivasjon, og en slipper å stresse selv om en har mange gjøremål. Våkner gla, mange mange fordeler.

Trenger du noen å snakke med? På Balanzen har vi drevet med samtaler for å løse opp i det som skaper blokkeringer eller helseplager siden 2009. Velkommen til time.

UNIVERSELL SANNHET:

  1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
  2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
  3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
  4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
  5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
  6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
  7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN
  8. ALL YTRE ENDRING STARTER NÅR EN ENDRES INNENFRA

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-zen.no

Veavågen den 15. februar 2022. Hildur Vea, PhD
Takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18