Folket reiser seg – Dr Ardis som vitnet i The Grand jury dag 3 forklarer hvorfor

I denne lenken som er et intervju mellom Mel K og dr Ardis, forklarer dr. Ardis hva han fortalte dagen før, dag 3 i rettesaken, hvor han var vitne i dr Reiner Fuellmich sin rettssak The Grand Jury.

Dr Reiner Fuelmich sin rettssak er for å vise verden at dette er en PLANDEMIC, og at den ikke handler om helse. Det er videre opp til de ulike land og bruke data fra denne rettsaken til å stoppe plandemien i egne land.

Det er to utfordringer som er viktige. Det ene er hvordan helsevesenet brukes. Det andre er apati, eller likegyldighet fra meningmann og fra ansatte i helsevesenet og fra ulike ansatte i ledende posisjoner.

Frykt er en stor del av denne plandemi. Og desverre kan også sannheten vekke frykt i folk. Men likevel, sannhet er det eneste som kan sette oss fri. Så lenge mennesker har uforløst frykt i eget system, vil en unngå alt som kan trigge denne følelsen. Det er derfor viktig at de som strever med frykt søker hjelp hvor de kan få løst opp i sin frykt.

Ingen kan løse opp denne plandemi så lenge en samtidig unngår sannhet som trigger. Ingen ledere kan løse de utfordringer når en samtidig koster de samme utfordringer under et teppe. Dette skjer både psykologisk (de er vanlige mennesker og reagerer som vanlige mennesker). Sannheten som ikke tåler dagens lys er en ondskapen uten grenser. To hakk verre enn 2. verdenskrig.

Trenger du noen å snakke med? På Balanzen har vi drevet med samtaler for å løse opp i det som skaper blokkeringer eller helseplager siden 2009. Velkommen til time.

UNIVERSELL SANNHET:

  1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
  2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
  3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
  4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
  5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
  6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
  7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN
  8. ALL YTRE ENDRING STARTER NÅR EN ENDRES INNENFRA

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-zen.no

Veavågen den 16. februar 2022. Hildur Vea, PhD
Takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18