Kroppslig sannhet

Kroppslig sannhet er at en menneske i balanse har verken smerter eller spenninger. En menneske består av både energier og av fysisk kropp. Alle vet når de våkner om morgenen om de har en god eller dårlig dag (energikroppen), de vet også at de må på do og pusse tenner (stelle kroppen).

Et menneske uten kropp er et spøkelse, en ånd.
Et mennesket uten energier, livskraft er et lik.

Hvis du er et vanlig menneske består du av både energier og fysisk kropp. Men, helt forunderlig, er det mange mennesker i samfunnet som fornekter egen energi kropp. En rettere måte å si det på er at de fornekter og erkjenner den samtidig. Erkjennelsen er at ingen kan benekte at de har tanker, følelser og hukommelse, som hører til energikroppen. Alle vet de har det, og ingen patolog kan skjære disse delene ut av oss og si her er de. På den andre siden gjøre denne energikroppen ubetydelig både når det gjelder å forstå oss selv, samt når vi skal helae oss selv. Mange tenker at det er fysisk kropp som styrer vår bevissthet (Newton sin fysikk og skolemedisin), og ikke motsatt at det er bevisstheten våres som styrer den fysiske kroppen (kvantefysikken).

Ordet healing er her brukt i betydning av å føre mennesket tilbake til balanse, slik at det som skapte helseplager løser seg opp. Healing er noe helt annet enn behandling, da behandling også brukes om å redusere symptomer, eller fjerne symptomer. Eks å skjære ut en svulst, fjerner symptomet svulst, men det fjerner ikke årsaken til at svulsten kom i kroppen.

Når eg begynte på min doktorgrad i 2002 var eg opptatt av vitenskapens bruk av ordet sannhet (coherence teori, korresponanse teori og pragmatisk teori). Eg skrev faktisk mitt første essay om dette tema. Like etter leste jeg doktorgraden til Anna Luise Kirkengen, og da forstod jeg begrepet kroppslig sannhet. 400 tettpakka engelske sider, font 10, (blytungt å lese, but I did), med eksempler på hvordan helseplager løser seg opp når mennesket som eier helseplagene forstod hva kroppen fortalte dem.

WOW, for en innsikt. Vi kan bruke kroppens reaksjoner (symptomer, helseplager) til å forstå hva helseplager handler om og hvordan disse løser seg opp. Forskningen til Anna Luise Kirkengen lærte meg at kroppens symptomer har et symbolsk budskap, en beskjed til eieren av kroppen om hva ubalansen handler om.

10 år senere, i 2012, begynte eg på utdanning i Oslo hos Marta Thorsheim i konstellasjoner, det som i dag heter IoPT. Eg lærte her hvordan vi kan hente opp denne skjulte informasjonen fra akasha feltet, hvor alle tanker og alle handlinger er lagret. Akasha feltet er som et slags energi bibiliotek, hvor all informasjon er samlet. Ervin Lazslo har utforskret dette tema om du vil lære mer om det.

I dag er 2022, og eg har nå 10 års erfaring med å hjelpe mennesker til selv å løse opp i sine helseplager ved å lære dem hvordan de kan forstå seg selv. Noen av dem sier: dette er helt enkelt Hildur, hvorfor har ingen lært meg dette før. Og det er et godt spørsmål som trorlig har mange svar. Og et av svarene er at mange mennesker er for lite opptatt av å stå i seg selv, de gir for lett sin kraft til andre (hører mer på andre enn seg selv, eks legen). Du kjenner sikkert også til noen i din omgangskrets som har helseplager og som år etter år bruker samme behandling uten at de blir friske, og som er fanget i en tanke om at det er ikke noe annet som kan hjelpe. Ideen om at de kan hjelpe seg selv, er ofte like fjern som om at de skal få reise til månen i morgen.

Frykt for ditt og datt

Mange mennesker er fanget i frykt. De tror ofte de vet hva de frykter. Men, gang på gang viser det seg at det en tror en frykter, er egentlig kun det som trigger frykten. Frykten en har i kroppen er reell. Når den oppstår skjer dette vanligvis flere år etter hendelsen som er årsak til frykten. Mennesket klarer derfor ikke å forstå at frykten er en reell gjenopplevelse av noe en har opplevd tidligere. Frykt er veldig ubehagelig, og vanligvis vil noe i oss søke en forklaring. Og den forklaring hjernen som regel kommer opp med, er det vi frykter mest. Noe som er så skremmende at det kan ta år å begynne å snakke om dette. Forundringen er derfor stor hos mange, når de forstår at de egentlig ikke er redd for det de trodde de var redd for, men at frykten handler om noe annet.

Tegnet på at man forstår hva frykten egentlig vil fortelle, er at den løser seg opp. Det eneste sikre tegn på at en forstå hva en årsak er, er at helseplagene forsvinner. Det er dette kroppslig sannhet handler om. Kroppen bekrefter at menneskets forståelse er riktig gjennom at helseplager løser seg opp.

Mennesket er skeptisk av natur, og mange vil ha vansker med å tro på fenomenet kroppslig sannhet. Vårt forsvar, egeo delen i oss liker ikke nye ting, heller ikke nye ideer. Så selv om dette egentlig er gammel kunnskap, er det NY kunnskap for alle de som tror at det er noen andre som vet bedre enn dem, og at løsningen ligger der ute et sted, og ikke inni mennesket.

Selv om vi har løsningen vi søker i oss, er det vanlig at en må ha hjelp for å forstå denne kunnskapen. Dette skyldes at det er en form for relasjonell kunnskap som skal læres. Selv har eg forsøkt å lære å forstå kroppen i mange år, før 2002, ved å lese, tenke, reflektere, endre litt på ditt og datt. Men de store endringene kom ikke før eg forstod hva kroppen min fortalte meg. Eg er evig takknemlig at eg lærte om konstellasjoner, fordi dette er en metode som kan være veldig effektiv.

Sist eg hadde veiledning med en gruppe som er godt kjent med denne metoden, fortalte eg at en av mine lærere en gang sa at en konstellasjon kunne være like effektiv som et år i terapi. Da var det flere i gruppen som bekreftet at de forstod hva denne læreren mente.

Så hvis løsningen ligger i kroppen, (alle brikkene i puslespillet er på plass), hva er det da som gjør at mennesker ikke bruker denne kunnnskapen? Hvorfor er ikke mennesker opptatt av å forstå seg selv når helseplager overtar styringen i livet deres? Det er et viktig spørsmål, og det er sikkert like mange svar som det er mennesker som sliter med helsen. Det som hindrer mennesker i å ta valg som støtter dem fremfor valg som hindrer dem i å gjøre det de ønsker å gjøre, er det som kalles blokkeringer.

Her er en liste over vanlige blokkeringer i menneskets psyke:
# mangel på kunnskap, en tror noe som bare er delvis sant
# en er redd for egne følelser, egne kroppsreaksjoner, tør ikke åpne for å kjenne på det som skker i egen kropp (husk sammen med en erfaren terapeut er det mulig å gjøre dette uten å bli overveldet på ny)
# ideen om at en kan hjelpe seg selv kan vekke følelser som skyld, som hjelpeløsehet, som håpløshet, som sinne som mye rart, og en blir stuck i følelsen istedenfor å forstå en trenger hjelp nå
# en er innviklet med andre mennesker sine energier, og lever en tett sammen med noen som er stuck er det vanlig at en selv også blir stuck
# en er voksen, og tror en kan det meste, og derfor forstår en ikke at kroppslig kunnskap er noe en bevisst må lære, på samme måte som en bevisst må lære å kjøre bil – en ferdighet.
# at noe koster penger er en vanlig blokkering, da vi er opplært til hva det er ok å bruke penger på, mens andre ting oppfattes som luksus eller ego tripp. Paradokset her er at det er ingeting som koster mer penger og energi enn å ikjke bruke penger på å hjelpe seg selv, da redusert inntekt (uføretrygd) er den dyreste løsning for de som ønsker nok penger til å leve et godt liv
# det er krefter i samfunnet som misforstår hva kroppelig kunnskap er, og som kjemper imot at mennesker skal forstå seg selv.

Et eksempel på dette siste er at på deler av Karmøy er det mennesker som tror at yoga handler om avgudssyrkelse, og ikke har forstått at yoga handler om å bli kjent med seg selv. Yoga betyr forening, og det som forenes er en forståelse av energikroppen og av den fysiske kroppen. Når det er sagt er det mange ulike retninger innenfor yoga, på samme måte som det er mange retninger innenfor religion. Og begge steder vil en finne retninger som tar kraften fra mennesker (gjennom regler som hindrer menneskets frihet), men det også finnes andre retninger som styrker menneskets kraft til å leve som et fritt menneske (mennesket forstår mer og mer hvem de er). Man vokser innenfra, forstår seg selv og andr ebedre, og er friere når en lever i samsvar med den en er.

Kroppslig sannhet

Kroppslig sannhet må leves for å utvikles. Vi kan ikke forstå denne delen av oss selv med tankene, fordi tankene vimser for mye i alle retninger. Det er kun erfaring, at våre egne helseplager eller ubalanser løser seg, som gjør at vi begynner å tro på den kroppslige sannhet.

En må utvikle evnen til å gjenkjenne egen intuisjon, og for en stressa person betyr dette at en må lære å roe ned kroppen så mye at en finner frem til denne stemmen. Nervesystemet vårt fungerer slik at når en er stressa, er det ens sympatiske nervesystem som styrer kroppen, og denne delen er knyttet til ens venstre hjerne bevissthet. Intuisjonen er knyttet til høyre hjerne bevissthet, og til det parasympatiske nerevsystemet. Noen som er veldig stressa, kan bruke et helt år på yoga før de lander i seg selv, og er kan lett hente frem den indre stemmen. Fordi stress er en viktig blokkering for at vi kan finne frem til kloke løsninger for oss selv. Stress gjør at vi søker de kjappe løsninger, de som gir kortvarig lettelse, ikke varig lettelse.

Et enkelt grep for de som vil begynne å utforske kroppslig sannhet i eget liv, er å begynne å lytte til egen pust i ulike situasjoner. Når en er trygg, er kroppen avslappet. Da kan en være seg selv fullt ut. Er en sammen med mennesker som ikke aksepterer en som en er, vil de fleste være litt anspent. Dette stresser oss. Når vi tenker tanker som er sanne, vil dette skape en ro i oss. Vi kan når en er kjent med d egen kropp, snakke med den, og kroppens reaksjoner kan noen ganger gi det svar en søker.

Det er utrolig befriende og lærerikt å lære å forstå seg selv. Som sykepleier er eg utdannet til å lære å forstå andre, ikke meg selv. Det var derfor overraskende for meg, når eg oppdaget at det ikke var mulig å forstå andre uten å forstå seg selv. Helt logisk for meg i dag, men det er mange som meg der ute, som er opplært til å tro at det er mulig å ta utdanning og lære å forstå andre.

Mange tenker eg har ikke noe å bearbeide. Dette er helt sant for de som ikke er stresset, som har god kontakt med sine følelser og sin intuisjon, og som ikke trigges. Da det er stress, mangel på kontakt med egen følelser og triggere som ofte er utgangspunkt for å løse opp i blokkeringer i egen psyke.

Trenger du noen å snakke med? På Balanzen har vi drevet med samtaler for å løse opp i det som skaper blokkeringer eller helseplager siden 2009. Velkommen til time.

UNIVERSELL SANNHET:

  1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
  2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
  3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
  4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
  5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
  6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
  7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN
  8. ALL YTRE ENDRING STARTER NÅR EN ENDRES INNENFRA

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-zen.no

Veavågen den 19. februar 2022. Hildur Vea, PhD
Takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18