Å stå trygt i egen kraft

Denne blogg tar opp hvordan utviklet en trygg kjerne i seg selv. De som har en trygg kjerne i seg selv har utviklet det som kalles et ekte selv. Begge foreldre er viktige for barnets utvikling av et ekte selv, men de har ulike roller. Barn er automatisk i symbiose med mor. Å bli selvstendig og utvikle et ekte selv handler om å løsrive seg fra denne symbiosen.

Barnet trenger også at foreldre respekterer hverandre, og bor de sammen at de elsker hverandre. Når foreldre aksepterer hverandre, opplever barnet seg akseptert. Når foreldre elsker hverandre, kan barnet elske seg selv. Barnet speiler i seg selv den energi som er mellom foreldre.

Barnet trenger også støtte og aksept for at det er unikt, at det er ulikt både mor og far. Barnet må gå gjennom denne prosessen utallige ganger, før det ekte selv etableres. Paradokset er at uansett hva foreldre har sterke meninger om, er det nødvendig for barnet å ta avstand fra disse først, for å utvikle sitt ekte selv. En slik avvisning handler ikke om det som avvises, men om løsrivelse for å bli seg selv. Det er ikke mulig å bli voksen uten å ikke såre sine foreldre, fordi barn må skille seg fra foreldrenes symbiose for å bli seg selv.

Noen barn har vokst opp i forsterhjem, eller er adopterte. De mangler kontakt med biologiske foreldre. Andre barn opplever dødsfall eller skillsmisse og av sykdom eller andre egentlig normale kriser i et liv. De har litt andre utfordringer enn de som vokser opp sammen med begge foreldre, men hovedtrekkene i hvordan en bygger en trygg kjerne i seg selv, er de samme.

Faktum er at de fleste barn vokser opp i hjem hvor foreldre ikke har kontakt med egne følelser. Dette er derfor normalen. At det er normalen betyr ikke at det ikke smerter. Det som smerter er ofte at barnet ikke aksepteres som den er er. At barnet ikke får den trygghet og omsorg som skal til for å dekke emosjonelle behov. Dette skyldes ofte at barnet trigger følelser hos foreldre, og at derfor foreldre forsøker å kontrollere eget psyke (overlevdelene) med å avvise deler av barnet. Alt dette er ubevisste prosesser og betyr IKKE at foreldre ikke elsker sine barn. Det er uløste floker i psyken som er ubevisste som stenger for at barnet kan få den emosjonelle næring det søker.

Et ekte selv er kjennetegnet av følgende[1]:

 1. Personen har kapasitet til å kjenne på alle følelser. Personen har kontakt med autentiske følelser.
 2. Personen tar sin plass i familien, i samfunnet, det kan ivareta sine egne rettigheter.
 3. Personen har kapasitet til å ha tro på seg selv og kunne vurdere seg selv. Er ikke avhengig av andres vurderinger og tilbakemeldinger.
 4. Personen har selvfølelse.
 5. Personen har evne til å håndtere følelser, kan selv løse opp i fastlåste følelser, og skygge unna det som er negativt for dem.
 6. Personen kan holde ut forpliktelser. De gjør som de lover.
 7. Personer er kreativ, og har evne til å gjøre endringer når det er nødvendig
 8. Personen har evne til å stå i intime nære relasjoner uten å avvise eller flyte sammen med den andre.
 9. Personen har evne til å være alene, uten å føle seg ensom eller avvist
 10. Personen har et Selv som er en integrert helhet, hvor de ulike deler henger sammen. Personen har utviklet en integritet i seg selv. 

For å utvikle et ekte selv trenger vi erfaringer. Vi trenger motstand, da vi finner vår egen styrke nettopp ved å gjøre ting på vår egen måte, selv om andre er uenige.

Noe av det vanskeligste et menneske gjør er å bygge egen trygg kjerne. Vi må gjøre det alene, samtidig som vi ikke kan gjøre det alene. Vi kan kun finne denne trygghet i oss selv gjennom resonans med andre personer som har etablert den trygge kjerne. Dette handler om at vi ubevisst tar inn i oss frekvenser, som viser oss om andre eller situasjoner er trygge, dette som kalles neuroception (Stephen Porges). Med andre ord man trenger noen støttespillere på laget.

Det som er utfordrende, er at man er så totalt hjelpeløs i situasjonen. En får ofte panikk eller blir sint, eller det er helthåpløst eller uutholdelig smertefullt, da en ikke vet hvordan en gjør det. Opplevelsen dekkes av ordtaket en skal ro mens en bygger båten.

Det er her det første veiskille oppstår. En kan gå inn i følelsene og bli lammet av dem, eller en kan forstå at dette er helt normale følelser som repeteres fra noe som en gang var en håpløs situasjon. At en ikke kunne bygge denne trygge kjerne i seg selv når en var barn, er mulig å forstå. Men som voksen har en andre muligheter. Som voksen kan en ta grep for å komme på plass i seg selv. Det er tre utfordringer som må overvinnes. Noen har en av dem, andre har alle tre. De tre utfordringer er:
1. Bli kjent med egne sanne følelser. Jobb med å forstå hva kroppen din forteller deg med sine reaksjoner. Dette er som bokstaver for en som skal lære å skrive og lese. Når en har forløst en følelse, faller kroppen til ro. Dette er tegnet på at en forstod hva kroppens reaksjoner og følelsene ville fortelle.
2. En må selv ta ansvar for å heale seg selv. Ingen andre kan gjøre dette. Det er kun en selv som kan bygge en trygg kjerne i seg selv. Det er kun en selv som kan endre tankemønstre som saboterer denne prosessen. Å heale seg selv betyr å komme tilbake til balanse.
3. En må ville bli frisk. Dette er et valg. Det er noen som opplever at de får «fordeler» av å være syk, ikke materielle, men emosjonelle som at en blir tatt mer hensyn til, en slipper unna noe, en får en omsorg en trenger som en ellers ikke vet hvordan en skal klare seg uten. Selv om det våkne sinn ikke ser på dette som fordeler, kan det være noen overlevedeler i psyken som ikke vil gi slipp på «slike goder».

Hvis en oppriktig mener en gjør alt for å hjelpe seg selv, og en ikke merker fremgang, er det viktig å sjekke ut alle disse tre.

Sjelen er en kraft som søker balanse. Denne kraft vil pushe oss ut i situasjoner (ofte kriser og traumer) hvor vi får de erfaringer vi trenger for å utvikle et sterkt ekte selv. Så lenge vi nekter å lytte til det sjelen gjennom kroppsreaksjoner og følelser vil forelle oss, vil sjelen pushe på. Ingen terapi kan fjerne dette. Kun egne handlinger kan ta en ut av slike situasjoner. HEALING = HANDLING. En må gjøre noe nytt, ofte tenke på nye måter, om en vil erfare noe nytt. Ellers er en fanget i en repeat sirkel, og løper rundt som hamsteren gjør på hjulet sitt.

Eg vet det er mulig å bygge en trygg kjerne for de som tar dette valget. Det tar ofte tid, og veien frem er noen ganger vanskelig. Men når en når målet, og kroppens kaosenergier, tankestress, og uutholdelige følelser roer seg og transformeres til stille vann, da kjennes det godt å leve. For noen er denne transformasjon det som er livets mening. En har lært utrolig mye spennende på denne reisen. Og, mange utfordringer på denne reisen er mye enklere enn en trodde, en klarte bare ikke å tenke annerledes selv.

De som deltar på denne reisen sier ofte, at når de har startet kan de ikke slutte. Et gode med slike reiser er at en møter ofte på at en bærer følelser og problemer som tilhører andre, vanligvis i familiesystemet. Det å løse seg fra slike innviklinger er utrolig befriende, og merkelig nok, når en løser opp i systemiske floker, vil alle som var påvirket av floken kjenne på en lettelse. Dette er sjelens kraft som vil at en skal ha et liv i balanse. God tur.

Hva er terapi?

Terapi er hjelp til selvhjelp.
Terapi er å løse opp i den floke som skaper vanskene, slik at kroppen gjenfinner balanse.
Terapeuter fungerer som et speil, de gjør det mulig å se seg selv tydeligere, slik at en selv bedre kan forstå hva som ikke fungerer, hvorfor det er slik, og hva en selv kan gjøre for å redde seg selv.

Trenger du noen å snakke med? På Balanzen har vi drevet med samtaler for å løse opp i det som skaper blokkeringer eller helseplager siden 2009. Velkommen til time.

UNIVERSELL SANNHET:

 1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
 2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
 3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
 4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
 5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
 6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
 7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN
 8. ALL YTRE ENDRING STARTER NÅR EN ENDRES INNENFRA

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-zen.no

Veavågen den 23. februar 2022. Hildur Vea, PhD
Takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18


[1] Masterson, James F. 1988/1990. Search for the real self: Unmasking the personality disorders of our age. Free Press. Kindle Edition