I Balanze med Balanzen

Her er en oversikt over våre tilbud som alle handler om hvordan en selv kan hjelpe seg selv til et bedre liv, eller til å leve det liv en ønsker å leve.

En viktig forskjell med tilbudene er at de gir ulik fart til den personlige reisen. Her er en oversikt over min forståelse og begrunnelse for hvorfro jeg forstår det slik. Listen er rangert fra lavest fart til høyeste fart.

 1. Yoga
 2. Gongbad
 3. BalanZe metoden
 4. Systemisk samtale
 5. QHHT, kvante healing hypnose teknikk
 6. Workshops eller utdanning i systemisk samtale og BalanZe metoden

Yoga og Gongbad er rangert lavest, fordi dette er aktiviterer hvor en i hovedsak må løse opp i flokene selv. På en måte går det av seg selv, men det tar tid. Det eg ser er at de som har lært hvordan kroppen fungerer gjennom systemisk samtale får mye mer ut av både yogatimer og gong bad av den enkle grunn at de er mer åpne for hva kroppen vil fortelle dem. All personlig arbeid handler om å åpne opp for det som er. Derfor er personlig arbeid ofte det motsatte av å lese teori. Samtidig som teori er viktig fordi sann teori gir oss økt forståelse. Men vi forstår egentlig ikke noe skikkelig før vi har en integrert kroppslig forståelse av det vi forstår.

Gongbad er rangert hakket over yoga, fordi ingen kan motstå vibrasjonene fra gong. I Yoga kan en la seg styre av egne overlevedeler, og på den måten bruke yoga som overleveteknikk istedenfor redskap til personlig utvikling. Det er dette som er så forvirrende for mennesker at samme handling både kan føre oss til kjernen i oss selv, men også lede oss langt vekk fra oss selv. Fokus på kropp er ikke å kjenne at musklene strekkes, med å knytte sammen bevissthet og kroppslige reaksjoner. Derfor kan fokus på kropp når musklene strekkes ofte ikke gi noen som helst innsikt, mens en yogaøvelse uten musklestrekk kan gjøre at en oppdager en ny innsikt.

BalanZe metoden, er som yoga og gongbad en metode som krever liten innsats av personen selv. I BalanZe metoden balanseres ens eget nervesystem. Behandleren legger hendene på uliek steder på kroppen, og bevisst fokus åpner opp for at klienten kan balansere seg selv. Når en har stress i kroppen, uansett grunn, og uansett alder når dette skjedde, aktiveres kroppens fight, flight og freeze system. Fight, flight og freeze system er en del av kroppens autonome nervesystem (= ikke viljestyrte). Vi kan derfor ikke ta oss sammen og overkjøre slike reaksjoner. De går kun vekk om en løser dem opp. Og BalanZe metoden er en slik metode som løser opp i slike floker. BalanZe metoden er nyttig når en ikke vet hva som skaper problemene. Selv har eg erfart at barn som er sinte, er urolige, har magevont, har konsentrasjonsvansker har hatt god nytte av denne metoden. Voksne klienter sier at de finner dyp ro, når de får behandling med denne metoden. Og det er i en slik tilstand, dyp ro på theta nivå, er en tilstand hvor kroppen balanserer seg selv. Det sier seg da selv at jo oftere en finner denne tilstand i seg selv, jo raskere vil en kunne hjelpe seg selv tilbake til balanse. I praksis betyr dette at de som kombinerer metoder har en mye raskere prosess.

Systemisk samtale gjør egentlig det samme som BalanZe metoden. Den balanserer nervesystemet. Når en får løst opp i indre floker faller kroppen til ro. Det som skiller balanZe metoden fra vanlige samtaler er bruk av ulike hjelpemidler som gjør at det en snakker om blir konkret. Dette er viktig fordi en del av hjerne vår, vår venstre hjerne bevissthet forstår bedre det som er konkret enn ord. Vår venstr ehjerne bevissthet er motsatt, den forstår bedre ord enn bilder, metaforer, modeller.

Som menneske består vi av fem lag. Disse lag er

 1. Fysisk kropp. Hud, organer, blod, lymfe, fordøyelse, hormoner, immunsystem etc.
 2. Energi kropp. Det som øker eller svekker vår energi i kroppen uten at bevissthet er påkoblet (urter, akupunktur, yoga, qigong, fysioterapi, etc.
 3. Mental kropp. Samspill mellom kropp og psyke, tanker og følelser. Det som forvirrer her er at traumefølelser både kan være fortrengte følelser, men de kan også være sunne deler av psyken (=symptom). Overlevedeler er handlinger som både kan være noe vi gjør for å holde følelser som overvelder oss borte fra bevisstheten, men de samme ahndlinger kan også være sunne deler, en sunn reaksjon på urett for eksempel. Et sunt menneske har kontakt med alle følelser.
 4. Transpersonlig kropp. Vi er alle knyttet sammen med usynlige bånd. Vi påvirker og påvirkes av hverandres energier. Noen ganger bærer vi energier, følelser, sykdom og andre problemer eller helseplager som vi ikke eier selv.
 5. Spirituell kropp. Våre liv har en mening. Det er noe vi skal utrette og lære i dette liv. Når vi nekter å lytte til vår indre stemme, vil vi ofte møte på utfordringer som å møte veggen, få en sykdom, et eller annet som ikke løser seg før vi har lyttet til det vi ikke vil lytte til, lært det vi ikke vil lære, fordi vi er hjelpeløse og ikke aner hvordan vi skal løse utfordringen.

I systemisk samtale kan vi komme bort i alle disse deler av psyken, og vi følger klientens energi, en fysiologisk metode, skritt for skritt, mot den løsning som klientens kropp viser vei til. I systemisk samtale er det kroppens reaksjoner som er kompasset. Og når floken er løst, vil symptomene som flokenm skapte blir borte. For de som ikke har erfart dette, kan dette høres ut som eventyr, for utrolig til å være sant. det er kun det vi erfarer vi tror. Dette gjelder alle. Og dersom en ikke åpner opp for at en selv kan bli frisk, så er det mest sannsynlig at en ikke blir frisk heller. Tankekraften er mye sterkere enn de fleste aner.

QHHT. Kvante healing hypnose teknikk er en behandling som ofte varer 4-5 timer. Det som skiller denne retning fra andre hypnoseteknikker, er at en har en samtale med sitt eget høyere selv. Den delen av oss som vet alt om oss selv. En vanlig behandling er først et intervju. Deretter en guidet meditasjon, som tar en til et sted i psyken hvor en opplever noe som kan være nyttig informasjon i forhold til nåværende liv. Deretter stiller nehandler spørsmål, som er avtalt på forhånd, og klientens høyere selv svarer gjennom klienten. Dette er ofte en livsendrende behandling, da vårt høyere selv, som kalles SC (subconscious) i QHHT, kan heale alt (= alt klienten er åpen for at kan heales).

Workshop eller utdanning i systemisk samtale og BalanZe mtoden er rangert som de tilbud som gir mest effekt. Dette skyldes at en her får en høyere dose med disse energiene, ofte 20 timer i løpet av en helg. Og det sier seg selv at dette gir en dypere forståelse, og dypere resnelse enn enkelt timer. I tillegg har grupper den fordel at bruk av flere representanter samtidig gir et bedre bilde, enn om en bruker en og en repsentant, da man ser tydligere dynamikker mellom de ulike representaner, som vanligvis representerer ulike deler av ens egen psyke.

Essensen med personlig arbeid er å løse opp i floker, floker som egentlig overvelder en. De floker som ikke overvelder en, klarer en å løse selv. Det er overveldelse av følelser som er den vanligste grunn til det vi kaller blokkeringer i psyken. Se blogg om smerteklump og det å stå trygt i seg selv for utdypning av dette.

Alle ønsker egentlig å hjelpe seg selv tilbake til balanse. Det er overveldelse av følelser, uten at en forstår hva dette handler om som skaper motstand mot å ha fokus inn i kroppen. En møter i starten på noe ubehagelig. Det er bare ubehag som er gjemt i flokene. Men med hjelp er det fullt mulig å ta tilbake kontakt med alle følelser, slik at en kan romme seg selv og andre uten å trigges (bli overveldet eller miste seg selv/kontakt med kroppen).

Hvis floken din handler om tema og og du bruker 9 år av livet ditt på å undersøke, dempe, snakke om tema B, er en dømt til å mislykkes. Vi kan lure oss selv med tankene, men kroppen lar seg ikke lure.

Det er ulike retninger som hjelper en med å forstå egne kroppsreaksjoner. Men samtidig kan en kun lære dette av noen som kan det. Ingen kan lære gresk av en lærer som kun kan italiensk.

Hva er terapi?

Terapi er hjelp til selvhjelp.
Terapi er å løse opp i den floke som skaper vanskene, slik at kroppen gjenfinner balanse.
Terapeuter fungerer som et speil, de gjør det mulig å se seg selv tydeligere, slik at en selv bedre kan forstå hva som ikke fungerer, hvorfor det er slik, og hva en selv kan gjøre for å redde seg selv.

Trenger du noen å snakke med? På Balanzen har vi drevet med samtaler for å løse opp i det som skaper blokkeringer eller helseplager siden 2009. Velkommen til time.

UNIVERSELL SANNHET:

 1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
 2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
 3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
 4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
 5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
 6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
 7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN
 8. ALL YTRE ENDRING STARTER NÅR EN ENDRES INNENFRA
 9. INGEN KAN LÆRE GRESK FRA EN LÆRER SOM KUN KAN ITALIENSK

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-zen.no

Veavågen den 24. februar 2022. Hildur Vea, PhD
Takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18