Smerteklumper

Denne blogg tar opp tema smerteklumper. Før vi begynner med personlig prosess har de fleste av oss samlet mange ulike erfaringer i det som eg kaller en smerteklump. En smerteklump består av flere ubehagelige følelser og kroppsreaksjoner. De er samlet som en flossete knute, og når noe (personer eller situasjoner) trigger en av disse følelsene så beveger hele smerteklumpen på seg. Dette gjør at mennesket overveldes veldig lett, og det blir fort for mye.

I starten trodde eg at det var en hovedfølelse som var fortrengt bak en spenning. I dag ser eg annerledes på dette. Bak vonde skuldre, knuter i magen, press i brystet, kniver i hodet, tankestress eller tanketåke, etc så er det ofte en liten gruppe av fortrengte følelser og erfaringer. Og det er vanlig at personen har kontakt med noen av disse, men selve spenningen løser seg ikke opp før en har forstått hele bildet.

Når en løser smerteklumper, så er kroppens reaksjoner selve kompasset. Du vet du har forstått hva spenningen vil fortelle deg først etter at den er løst opp. Med andre ord det er kroppens reaksjon og ikke tankene som viser oss om noe er ferdig bearbeidet eller ikke. Kroppen faller til ro, og ingen reaksjoner fra det autonome (ikke viljestyrte) nervesystem aktiveres når noe er ferdig bearbeidet. Reaksjoner fra det autonome nervesystem er uro, anspent, på vakt, smerter, frykt, konsentrasjonsvansker, hukommelsesvansker, klarer ikke slappe av, sliten, ikke påkobla, tankestress, tanketom, mangler energi, mangler motivasjon, mangler mening, tomhet, fryser lett og plager fra mage/tarm systemet, med mere.

Selv om eg har hatt personlig arbeid siden 2007 oppdager eg stadig nye smerteklumper. Forskjellen er at de ikke setter meg ut. Eg kan sette de på vent, og de stresser meg sjelden, selv om de tar oppmerksomheten når roen senker seg. Derfor fortsetter eg med personlig prosess.

For noen uker kom en gammel smerteklump inn i bevisstheten. Å løse slike opp er en form for renselse. Renselsen skjer når en kan akseptere det som er, slik det var. Gamle minner renses når en forstår hva en opplevde den gang. Ofte vil en se annerledes på ting med dagens blikk, men det er kun når vi forstår hvordan vi selv, ofte barnet i oss, reagerte på ulike situasjoner, at spenninger og uro løser seg opp.

For personer som stort sett har jobbet med seg selv i tankene, og ikke med kroppsreaksjoner og følelser, høres det utrolig ut at det er mulig å komme ut av spenninger og uro som har sittet i kroppen et helt liv. Men eg vet det er mulig. Har erfart det selv både gjennom personlig prosess og ved å se andre gjøre det samme.

Kneiken er å skifte perspektiv, gå inn i den forståelse som gjør at en løser opp spenninger istedenfor å gi dem nye navn og nye forklaringer. Dette perspektiv skifte er å ha fokus inn i kroppen, og ikke i tankene. Og en må bli i kroppen helt til en forstår hva spenningene eller plagene vil fortelle. Og for å lære dette språket, kroppens språk trenger en gå i lære (terapi eller utdanning) hos noen som kan dette. Ingen kan lære gresk hos en språklærer som selv kun kan Italiensk.

En av smerteklumpene eg nylig frigjorde var min opplevelse av å bli forlatt på sykehus og gipset da eg var 14 mnd gammel. Her er smerteklumpen som jeg frigjorde om denne hendelsen:
Håpløst
Sjokk
Forlatt
Sveket
Ikke motta kjærlighet
Overvelda
Psykisk smerte
Være feil
Hjelpeløs
Mangle kontroll
Lav selvfølelse

Når eg fikk alle brikkene på plass å bare visste eg inni meg at ja slik var det. Eg har hele livet visst at eg som barn lå på sykehus og tok flere operasjoner, men hva dette gjorde med meg tok år å finne ut av og forløse.

Selv om helsevesenet ser på det som skjedde som behandling, og nødvendig, da dette ville forebygge helseplager for meg som voksen, er min erfaring både den gang og i dag at det som skjedde var overgrep og å påføre meg traumer. Dette er egentlig er sterkt tabu, at behandling kan være traumatiserende. Husk at kroppen vår forstår ikke behandlingsfilosofi, den reagerer på det som skjer (fenomenologisk). Eg klandrer ingen fordi det eg opplevde som barn (heldigvis), eg vet vet at det er gjort av kjærlighet, og styrt av de tanker en hadde om hva som var bra for barn den gang.

Som terapeut er dette en av de erfaringer som har vist meg hvordan vi som mennesker fungerer, og som hjelper meg til å forstå hvordan eg kan hjelpe andre med å løse opp i sine smerteklumper. Eg vet det er mulig, også om smerteklumpen oppstod før en har bevisste minner. Selv om eg kun var 14 mnd gammel, og har ingen konkrete minner fra denne hendelsen, husker kroppen min alt som skjedde. Og i kroppen finnes en motor som pusher en til balanse. Denne motoren kan en ikke skru av. Om en forsøker å overse den (bedøve den med aktivitet, medisin), vil kroppen skrike høyere til personen og en får mer plager som ofte er en kombinasjon av bivirkninger og egne ubalanser som en har vendt det døve øret til.

Folkehelserapporten fra Norge (2018, oppdattert 2022) viser at en stor del av befolkningen har helseplager:
De viktigste årsakene til sykdom og redusert helse er muskel- og skjelettsykdommer, psykiske plager og lidelser, hjerte- og karsykdommer og kreft. Nærmere 70 000 behandles årlig i sykehus og poliklinikker for hjerte- og karsykdom og 32 000 nye krefttilfeller oppdages årlig.

Psykiske lidelser kommer ofte i ung alder og har ofte et langvarig forløp. I løpet av ett år vil én av fem voksne ha en psykisk lidelse, vanligst er angst og depresjon. I aldersgruppen under 75 år bruker nesten 6 prosent antidepressiver.

Ikke-smittsomme sykdommer som diabetes, kols og demens utgjør også en vesentlig del av sykdomsbyrden. Et økende antall lever med diabetes, men det er tegn til at antall nye tilfeller flater ut.

Mange av de som rammes av sykdom er mennesker som nekter å høre på seg selv. Valget mellom den blå pillen (dempe plager ) eller den røde pillen (personlig arbeid), er det mange som velger de røde pillene. Kunnskap om å rense kroppen, spise ren mat, sørge for ro nok til at en har kontakt med egen intuisjon tror en ikke på, fordi når en søker gjennom forskning kontrollert ev legemiddelindustrien finner en ikke at slike ting kan ha effekt. Det eneste man finner om man søker i slike arkiv, er at piller er løningen, resten av livet.

Til syvende og sist handler det verken om hva eg eller legemiddelindustrien mener, det handler om valget den enkelte tar. Det å ta fatt på å lære hva et menneske egentlig er og hvordan det fungerer basert på egne kroppsreaksjoner, er et studie som tar tid, og som også krever avlæring av fake informasjon. Og som sagt før, den store kneiken for mange, er at skal en forstå dette kroppslig, så må en gå i lære hos noen som kan det.

Det som er så vannvittig, er at når en har knekket denne koden, forstår en at det mange mennesker unngår mest av alt, er å møte seg selv. Og en naturlig forklaring til dette, er at en møter ofte på smerteklumper som overvelder en. Men husk, det er fullt mulig å løse opp i slike smerteklumper, også for de som ikke forstår hvordan de kan gjøre dette. de som ikke aner hvordan dette kan være mulig.

Når det er sagt er det flere veier til Rom(a). Men felles for de alle, er at de fører til Rom(a). Svaret på ens helseplager finner en i egen kropp.

Hva er terapi?

Terapi er hjelp til selvhjelp.
Terapi er å løse opp i den floke som skaper vanskene, slik at kroppen gjenfinner balanse.
Terapeuter fungerer som et speil, de gjør det mulig å se seg selv tydeligere, slik at en selv bedre kan forstå hva som ikke fungerer, hvorfor det er slik, og hva en selv kan gjøre for å redde seg selv.

Trenger du noen å snakke med? På Balanzen har vi drevet med samtaler for å løse opp i det som skaper blokkeringer eller helseplager siden 2009. Velkommen til time.

UNIVERSELL SANNHET:

  1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
  2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
  3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
  4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
  5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
  6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
  7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN
  8. ALL YTRE ENDRING STARTER NÅR EN ENDRES INNENFRA

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-zen.no

Veavågen den 24. februar 2022. Hildur Vea, PhD
Takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18