Kloke ord

Noe helt essensielt er snudd på hodet i vårt samfunn. Sitatet nedenfor viser oss hva som skal til for at vi skal bli fri.

comment image

Dette handler ikke bare om myndigheter, det handler like mye om vanlige mennesker. Mennesker som frivillig gir sin kraft (tid og bevissthet) til myndigheter, ved at de fyller hjernen med den info som serveres gjennom media, uten at en reflekterer over hvordan dette påvirker dem, og uten at de reflekterer over om dette er den info en trenger for å skape sitt eget liv, et liv i frihet.

Veavågen den 26. feb 2022. Hildur Vea, PhD.