Lov om tiltrekning

Lov om tiltrekning er en lov som setter fokus på oss selv. Den virker, enten vi kjenner til loven eller vi ikke kjenner til den. Mange tenker på lov om tiltrekning som at hvis eg bare tenker på, føler eg har, visualiserer noe, så vil det komme til meg. På et vis er dette riktig hvis en har kraft. Og det er dette punkt mange overser. Skal en utvikle indre kraft, må en møte seg selv. Og lov om tiltrekning vil da hjelpe en å se hva en trenger å endre.

Loven bygger på fem nøkkelforståelser (kilde: Open).
1. Ved å observere de ytre omstendigheter i våre liv i forhold til våre indre følelser, finner vi at vi tiltrekkes det som er blokkeringer i oss.
2. Aksepter det som er, det som kommer. Ikke endre tanker eller følelser i forhold til det som skjer, møt det som det er.
3. Spør deg selv hva det er som du ikke kan akseptere. Gå inn i deg selv, da vil motstand forsvinne og en vil finne de svar en søker.
4. Det å skape våre liv handler om å manifestere den vi egentlig er. Tenk på det som manifesterer seg i dine omgivelser som et speil for deg selv.
5. Uttrykk deg selv og dine talenter. Tenk på livet som et mirakel, som noe magisk, la universet selv støtte deg og dine planer.

Eg har i tidligere blogger vist til naturens lov, som også bygger på lov om tiltrekning. Essensen her er at handlinger baseret på frykt vil øke din egen frykt og skape kaos i eget liv. Mens handlinger basert på kjærlighet (en tilstand hvor en lever sannhet, og ikke en følelse ala forelskelse) vil skape ro og orden i ditt liv. Denne lov virker uansett krig eller ikke, selv om myndigheters lover endres og kan bli motsatt med to tastetrykk.

Som mennesker settes vi på nye prøver i disse dager:

# Det store skillet hvorvidt vi stoler på egen kraft eller ikke, kan vi se ut fra våre valg, våre handlinger. Er vårt immunsystem sterkt nok til å håndtere mikrober eller trenger vi fikse på dette med syntetiske stoffer, og vil en eventuell slik fiksing øke eller svekke immunsystsmet. Viktige spørsmål å ha sjekket ut. Disse spørsmålene har fått veldig mye oppmerksomhet fra flere leger. En av dem er dr Zelenko. Hans svar er at noen vaksiner gir han egne barn, andre ser han på som direkte farlige. En annen som er opptatt av samme tema er dr Malone. Han tar i dette intervjuet opp en nylig frigjort rapport fra pfizer som viser 9 sider med bivirkninger (se fra side 30). Grunnen til at det er så mange bivirkninger er at MRNA injeksjonen kan endre ens gener på en randomisert måte. Derfor får ikke alle samme bivirkning.

Dr Zelenko forklarer blodklumper, og cytokin stormen. Dr Malone forklarer endret DNA. Begge disse er to nye tilstander som er viktig informasjon for alle som har deltatt i injeksjonseksperimentet, men også for andre som arbeider med helse på en eller annen måte.

# Det nye nå: blir det krig i verden? Eller har en ny verdenskrig allerede startet? Her er to dokumentarer om Ukraina – Russland konflikten som ble laget i 2016: Ukraine on fire og Revealing Ukraine 2019 av Oliver Stone. Her er lenke til filmen Ukraine on fire on bitchut.

# Vi er nå i en veldig ustabil økonomisk situasjon. Her er et intervju med Martin Armstrong hva som skjer og hva det kan føre til.

Det er viktig å sette seg inn i ulike sider av et tema, fordi det er kun sannhet som kan sette oss fri. Sannhet tar bort frykt. Når vi forstår hva som skjer, kan vi være enig eller uenig, men frykten er borte. Det vi ser, sagt metaforisk, er at mange mennesker springer over bekken for å hente vann. De er opptatt av å hjelpe andre, og ser ikke at de kanskje også i tilegg til å hjelpe andre også trenger å hjelpe seg selv.

I en krig er sannheten det første som ofres. Som vanlige mennesker blir vi bombardert med propaganda, ispedd sannhet hist og pist. Skal vi finne frem til sannhet må vi kalibrere vårt eget kompass, som er kroppens reaksjoner. Vi må derfor bli så kjent med oss selv at vi forstår hvordan vår egen kropp bekrefter sannhet for oss.

Alle som vil kan utvikle evne til å gjenkjenne kroppslig sannhet basert på kroppens reaksjoner. Men vi lærer kun dette med å sette fokus innover, løse opp de blokkeringer som stenger for denne indre viten. Og i en situasjon hvor verden kanske går inn i en krig er psykologisk prepping (= lære å gi slipp på frykt, slik at en kan møte de situasjoner som kommer på en best mulig måte) være like viktig som å ha tenkt gjennom de fysiske tingene som vann, strøm, Internett, mat, varme, økonomi, etc.

Essensen er at uansett om en søker sannhet eller en søker å ha frihet til å leve sitt eget liv, er den viktigste nøkkelen å forstå seg selv. Å ha mot nok til å møte seg selv dønn ærlig. De fleste trenger hjelp i starten, av den enkle grunn at vårt eget forsvar, vil hindre oss i å komme i kontakt med det som blokkerer for oss. Stol på din intuisjon når du velger terapeut. Og søk hjelp, helt til du finner noen som hjelper deg slik at du merker at du endres innenfra.

Som menneske har vi kraft til å leve våre liv slik vi selv ønsker. Ingen kan ta denne kraft fra oss uten at vi gir den fra oss. Hvis vi lever slik at vi eier denne kraft, vi universet respondere med å gi oss mer og mer indre kraft.

Hvis vi ikke tror at vi har indre kraft, og gir den fra oss, ofte tankeløst, vil vi svekke oss selv, og universet vil da øke denne svekkelsen av indre kraft. Helt til vi snur, og ser at vi kan også lære dette. Det ligger i oss, på samme måte som vi må selv knekke en kode om vi skal svømme eller sykle, må vi også knekke kroppslige koder om vi vil utvikle indre kraft.

Hva er terapi?

Terapi er hjelp til selvhjelp.
Terapi er å løse opp i den floke som skaper vanskene, slik at kroppen gjenfinner balanse.
Terapeuter fungerer som et speil, de gjør det mulig å se seg selv tydeligere, slik at en selv bedre kan forstå hva som ikke fungerer, hvorfor det er slik, og hva en selv kan gjøre for å redde seg selv.

Trenger du noen å snakke med? På Balanzen har vi drevet med samtaler for å løse opp i det som skaper blokkeringer eller helseplager siden 2009. Velkommen til time.

UNIVERSELL SANNHET:

  1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
  2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
  3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
  4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
  5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
  6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
  7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN
  8. ALL YTRE ENDRING STARTER NÅR EN ENDRES INNENFRA
  9. INGEN KAN LÆRE GRESK FRA EN LÆRER SOM KUN KAN ITALIENSK

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-zen.no
Les om vår utdanning i systemisk samtale og BalanZe metoden på Puust.no eller på vår booking side. Ta et aktivt valg i forhold til hvordan du bruker tiden din, slik at den ikke blir spist opp av det som i den store sammenhengen er distrastraksjoner.

Veavågen den 6. mars 2022. Hildur Vea, PhD
Takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18
Kilder.