Å skille mellom lys og mørke

Denne blogg tar opp forskjellen mellom lys og mørke. Lys er det som skaper liv, livskraft. Mennesker som lever lys søker sannhet. Og de står i sannhet, selv om andre ikke forstår situasjoner på samme som dem.

Mørke er det som fører til ødeleggelse. Både på kort sikt og på lang sikt. Mørke er det som svekker oss. Tar vår frihet. Tar vår livskraft. Naturens lov (natural law) viser at handlinger skapt ut fra frykt er en del av mørke, og at slike handlinger fører til kaos og ødeleggelse. I motsetning til handlinger skapt ut fra lys/sannhet/kjærlighet, som er en tilstand, (= noe en er, ikke noen en tenker eller tror) fører til mer lys, mer sannhet, mer frihet og orden mellom mennesker.

Lys overvinner alltid mørke. Alltid. Egentlig er lys og mørke ikke motsetninger, fordi der hvor det er lys eksisterer ikke mørke. Slik er det i et rom, men også i vår egen psyke. Det er vi selv som må skru på lyset i vår egen psyke om vi vil bidra til å spre lys og ikke mørke i denne verden.

Inspirasjonen til denne blogg kom etter at pfizer har frigitt et dokument som viser at stikkene kan gi over 1200 bivirkninger (se de siste 9 sidene). De som har pushet dette stikket, har ikke pushet lys. De har pushet mørke. Statistikk fra UK viser at 9 av 10 som dør av kovid har tatt injeksjonene.

Det er forståelig at mennesker er lurt, fordi vi som mennesker har vært utsatt for en enorm propaganda. Både under kovid, og nå under Russland – Ukraina situasjonen. Paradokset er at det er de samme mennesker som ikke tror på seg selv (egen kraft), som tror på propaganda. Uten kontakt med egen kropp, som egentlig er vårt kompass, kan mennesker ikke finne kroppslig sannhet. Eller universell sannhet.

De som er forvirret, tror de finner sannhet i tankene. Men, det er ikke mulig å nulle ut kropp og følelser som er den måten vår høyre hjerne bevsisthet kommuniserer med oss på, og likevel ha en helhetlig forståelse av oss selv og av det som skjer. Tankene våre skiller desverre ikke mellom sannhet og usannhet. Skal vi lære forskjell mellom lys og mørke, skal vi gjenkjenne ulven når han kommer i fåreklær, må vi lære oss forskjell på lys og mørke i oss selv først.

Å tro på propaganda (løgn 1) betyr at når en tar injeksjoner som gir mørke, og blir syk etterpå, så forteller en seg selv at en sikkert ville vært sykere om en ikke tok stikket (løgn 2). Dobbel løgn med andre ord. En sann holdning til en situasjon hvor en oppdager at en kanskje er blitt lurt, er å selv sjekke opp i forskning som er gjort hvor en har analysert naturlig immunitet versus immuntet etter stikk. At det finnes få slike studier er i seg selv et tankekors, og noe som er dekket i en tidligere blogg. Men studiene finnes.

En lærer jeg en gang hadde sa det slik: hvis du ikke bryr deg om energien så bryr heller ikke den seg om deg (Energien = Guds kraft/naturens kraft/kosmisk kraft). Vi har også uttrykket som vi sår høster vi. I en tid hvor vi bombarderes av nyheter i media, den ene verre enn den andre, er det så lett å bli ditrahert. Å miste fokus på det fakta som er at om en selv har latt seg lure, – så er et klokt fokus å se hva skjedde. Hvordan kunne dette skje, og hva kan en selv gjøre for å ikke gå i samme propgandafelle en gang til?

Mennesker har kraft til å skape sin egen virkelighet. Dette vet mørke krefter, og de bruker det til å lure mennesker til å skape det de ønsker. Kan en få 80 prosent av verden til å tro at de manifesterer noe annet enn det de egentlig manifesterer, er dette et eksempel på propaganda. Vi har nå alle de siste to år vært vitne til massiv propaganda knyttet til injeksjonen. Nå, etter 2 år kommer stadig mer dokumentasjon frem som viser til at injeksjonen bringer mørke, ikke lys. Dette betyr ikke at de som har tatt injeksjonen er fortapt. Men det betyr at de har en ekstra hindring i livets hinderløype når de skal hente frem sitt eget lys, om de ønsker å bringe lys, sannhet og kjærlighet på denne jord.

Det ekstra hinderet består av to utfordringer:
1. Rense kroppen for de stoffer som er mørke og ikke lys (graphen oxid, spike protein, tungmetaller)
2. Personlig arbeid med fokus på hvorfor en ikke har utviklet evnen til å stole på seg selv, hva som gjorde at en valgte å ta injeksjonen, selv om det var folk der ute som sa sjekk dette grundig før du gjør det.

Mennesket har fra skapelsen valgfrihet. Vi velger selv egne tanker. Vi kan lage egne tanker ( = pusle sammen info biter selv) eller kjøpe andres puslespill (= forståelser som er sanne og usanne). Det er egentlig lite en som medmenneske kan gjøre for de som frivilllig gir sin livskraft til mørke krefter (bevisst eller ubevisst). Det er mennesket selv som må kjempe for sin eksistens. Ta sin plass på denne jorden. Mennesket må selv våkne. Ingen kan vekke andre.

Og noen mennesker våkner ikke uten at de tråkker feil. Og kanskje er det dette som skjer nå. Noen mennesker trenger å oppdage at noe ikke stemmer, da dette gjør at de begynner å reflektere over hva som egentlig kan ha skjedd. Å velge feil er en vanlig måte å våkne på, en begynner da å stille spørsmål til det en før trodde på. Been there, done that. Hvis ens tanker og holdninger fører til helseproplemer, hvordan kan en da endre dette? Selv?

I samfunnet er mennesker er delt i to grupper, de som tror på egen kraft, og søker svar selv og i seg selv, og de som lever uten kontakt med denne kraft, og som søker svar utenfor seg selv, de gjør som andre sier. Hvem er du?

Oppsummert er lys de handlinger som fører til sannhet og frihet for mennesker. Mørke krefter vet at de fleste mennesker har et varmt hjerte, de vil andre vel, og dette brukes mot de godtroende. Under pandemien, når det meste er analysert med lykt og lupe, er det avslørt at flere veledige organisasjoner ikke var så edle som de fremstod. Mennesker som bare bruker tanker, og ikke kroppens kompass, har lettere for å svelge fine ord, enn de som kjenner kroppens reaksjoner. Fordi kroppens kompass lyver ikke når det er kalibrert. Men det kan lure de som ikke har fått kalibrert dette kompasset. Når en toner inn på situasjoner med et kalibrert kompass vil kroppens reaksjoner vise deg om det som påstås er sannhet eller om noe skurrer.

Vi skaper virkeligheten med tankene våre. Skal vi ha likeverd, og søke en verden som er god å bo i, må vi ha disse tankene i hodet, og ikke tanker om at når blir det sikkert WWIII. Mørke krefter er flinke til å engasjere godtroende til å sende penger som støtter opp om handlinger som fører til mørke, ikke til lys. Husk at mørke krefter har som agneda og få deg engasjert i deres prosjekt, og de vet hva som virker, hvilke agn folk biter på. Et av dem er stadig flere nyheter, bilder som vekker emosjoner. Det nye nå er at propagandaen avsløres, man kjenne igjen bilder som presenteres fra Ukraian nå, som er brukt i andre kriger, eller tidligere i Ukraina. Dette betyr ikke at ikke folk i Ukraina lider. Men vi må først rydde i egen psyke, eget land, før vi kan rydde opp hos andre. Vi kan derfor hjelpe andre med å ta tak i oss selv.

Mange mennesker lot seg lure av kovid styret. Det er ikke mennesker som er onde som har latt seg lure, det er mennesker som har trodd at de gjorde en god gjerning. Mennesker som oppriktig ønsker å bidra til fred på jord. Og som desverre ikke har forstått at fred på jord starter i en selv. Vi må først lage fred i egne energier, før vi kan skape fred der ute. Fordi det er det som er inni som er er råmateriale vi skaper våre liv med i den ytre verden.

Det er på frukten du gjenkjenner treet.

Hva er terapi?

Terapi er hjelp til selvhjelp.
Terapi er å løse opp i den floke som skaper vanskene, slik at kroppen gjenfinner balanse.
Terapeuter fungerer som et speil, de gjør det mulig å se seg selv tydeligere, slik at en selv bedre kan forstå hva som ikke fungerer, hvorfor det er slik, og hva en selv kan gjøre for å redde seg selv.

Trenger du noen å snakke med? På Balanzen har vi drevet med samtaler for å løse opp i det som skaper blokkeringer eller helseplager siden 2009. Velkommen til time.

UNIVERSELL SANNHET:

  1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
  2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
  3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
  4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
  5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
  6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
  7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN
  8. ALL YTRE ENDRING STARTER NÅR EN ENDRES INNENFRA
  9. INGEN KAN LÆRE GRESK FRA EN LÆRER SOM KUN KAN ITALIENSK

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-zen.no
Les om vår utdanning i systemisk samtale og BalanZe metoden på Puust.no eller på vår booking side. Ta et aktivt valg i forhold til hvordan du bruker tiden din, slik at den ikke blir spist opp av det som i den store sammenhengen er distrastraksjoner.

Veavågen den 9. mars 2022. Hildur Vea, PhD
Takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18