Korrupsjon

Pfizer har betalt 2,8 millioner dollar for å få FDA godkjent sin (biovåpen)injeksjon. Her er lenken.

Sannheten vil alltid komme frem. Alltid.

Veavågen den 9. mars 2022.

Hildur Vea, PhD.