Biovåpen/krigen Russland – Ukraina: angår dette vår helse?

Denne blogg er inspirert av informasjon om at det er oppdaget 30 biolaboratorier i Ukraina. Den første video er fra et foredrag fra en journalist fra Bulgaria som har sett på USA/UK sine biovåpen spredd rundt i verden. Denne er laget i 2018, flere år før den nåværende krigen. Den andre lenken er fra FN sitt sikkerhetsråd nå i denne uken. FNs sikkerhetsråd har eget møte om biovåpen i Ukraina. Her er Russland sitt innlegg på dette møte.

Det eg finner veldig interessant er at den russiske representanten trekker inn flere av de sykdommer som vi ser på som naturlige sykdommer, og som de fleste mennesker vaksinerer seg mot. Han tar også opp hvordan dyr kan brukes til å spre smitte med biovåpen.

Hvordan og om det er noen sammenheng mellom biovåpen og det vi ser på som naturlige infeksjoner med virus er uklart. Men om så er, støtter denne en teori som tidligere er tatt opp i denne blogg, at virus er kroppens måte å kvitte seg med toksiner. Dette som heter exosome teori.

Det er forsatt uklart hva som smitter hvis det ikke er virus som smitter. Mitt personlige ståsted er at dette tema fortatt ligger i undringsskuffen. Det eg vet av erfaring, er at når en forstår sannhet, er det ikke lenger tvil om noe. Eg antar at også denne sannhet vil komme frem om ikke så lenge. Da det kan se ut som at nå i disse tider blir all kollektiv løgn eksponert.

En annen teori som svekker virusteori er hypotesen til Arthur Firstenberg. Han sier at noen av de sykdommer som vi opplever som smittsomme, ikke er smittsomme, som for eksempel influensa. Folk som oppholder seg sammen blri syke fordi de utsettes for samme toksiske omgivelser. En av disse toksiske påvirkninger som Firstenberg tar opp er elektromagnetisk stråling: vi skrur opp varmen, dvs bruker mer elektrisitet når det er kaldt ute. Og at det derfor kankje ikke er kulden ute, men bruk av strøm inne som gjør oss syke. Flere enn meg har trolig opplevd at noen ganger kjennes luften inne elektrisk ut, og en har behov for å åpne vinduer og dører på vidt gap. Eller nå må en ha frisk luft, ut å gå.

Husk det er ofte summen av noe som gjør oss syke. Har vi 100 deler stråling er det ikke sikkert at kroppen tåler dette, selv om de fleste kropper tåler 20 deler. Når en forsker på ulike tema, er det vanlig å skille det tema en forsker på fra de andre. Det er lite forskning som tar inn helheten. Derfor kan forskning vise at dersom en gjør en ting, kan dette virke, mens dersom en kombinerer dette med noe annet som også virker isolert, så virker kanskje ikke dette sammen. Mennesket er en helhet, og vi kan kun forstå oss selv og andre om vi forholder oss til denne helheten.

I det store bildet angår biovåpen vår helse. Ingen som leser denne blogg er i stand til å stoppe det som skjer mellom USA, Russland, NATO og Ukraina. Selv om det er lite vi kan gjøre, er dette en del av helhetsbilde, og vi må kjenne til hva som er farlig for oss om vi skal kunne beskytte oss mot det. Det vi kan gjøre, er å styrke vår helse. Styrke vår immunforsvar, både det fysiologiske, men også det mentale.

Vi styrker vår fysiske immunforsvar med å spise rett næring, få i oss de essensielle næringsstoffer, og minst mulig av de stoffer som er toksiske for kroppen. Tommelfinger regel er spis økologisk, og minst mulig ferdigmat, lag maten fra bunn av selv. Kok kjøtt og fiskekraft. I tillegg vet vi at vitamin C og D, samt zink beskytter mot virus/biovåpen angrep.

Vårt mentale immuforsvar handler om det som gjør en psykisk sterk. Vi jobbe også her på to områder. det ene er å kvitte oss med det som senker vårt metale immunforsvar. Dette gjør vi med å løse opp i negative følelser og energier. Dette er viktig fordi vår underbevissthet fungerer som fluepapir, og den trekker til seg det vi trenger å lære og forløse. Så bærer en på uforløste negative følelser, så vil en selv ubevisst sette seg i situasjoner som gir en disse følelsene i en sterkere dose helt til en løser seg fra dem.

Husk at følelser løser seg opp når vi aksepterer det som var og er. Når vi kan føle det vi en gang følte, (som regel nok å være i dette fra 3 sek til noen minutter), så skjer det en fysiologisk endring, og ofte kjenner en på varme eller lettelse eller en får klarere syn når den emosjonelle blokkering slapp taket. De fleste trenger hjelp til å løse opp i slike emosjonelle floker. En trenger hjelp til en har lært teknikken, og til en trygg nok i seg selv til å gjøre dette alene.

Det andre delen av vårt mentale immunforsvar handler om å lytte til oss selv og leve livet i samsvar med den vi er. Når vi lytter til oss selv blir vi kjent med både vår fysiske kropp og vår energi kropp. Og det er ulike tilnærminger til vår energikropp, men veien til suksess nås kun om en kombinerer disse to. Vår energirkopp handler både om energier som er i oss, men også energier som er rundt oss og som uttrykkes gjennom vår fysiske kropp. Derfor er disse to delene uadskillelige.

Noen år tilbake ble eg trigget av de som snakket om energier og følelser, fordi eg selv hadde ikke tilgang til dette i meg selv. Mine blokkeringer beskyttet meg mot å kjenne på fortrengt smerte. Så selv om en del av meg ville åpne opp, var eg lukket. Helt til eg kom i kontakt med konstellasjoner som metode. For meg ble dette døråpneren, som kunne trenge gjennom betongvegger fyllt av bly. Andre finner andre nøkler til det som er skjulte rom i en selv. Og du vet at du har funnet dine indre skatter, fordi da er all tvil fjernet. Du bare vet at slik er det, slik var det.

Vi har alle usynlige guider eller engler, eller spirits, som er noe annet enn intuisjon. Når en åpner opp for egne energier, kommer en i kontakt med en indre stemme. Vår intuisjon er knyttet til vårt høyere selv, og denne rommer all erfaring vår sjel har samlet.

Å tro på noe gir ofte liten kraft. Dette merker en på den måten at det verken fjerner frykt eller usikkerhet. Men når en lever det en tror kommer kraften. Når en er dønn ærlig med seg selv, merker en at at noe endres innenfra. Mennesker opplever denne kontakt på ulike måter. For mennesker som fungerer ut fra en venstre hjerne bevissthet, vil det være regler for slik kontakt, eks tidligere ble det hevdet at mennesker måtte gå via en prest for å ha kontakt med Gud. For mennesker som er forankret i en høyre hjerne bevissthet, er den direkte kontakt helt naturlig. Dette er en av de store skiller mellom spiritualitet og religion, da man kan være religiøs med å tro på noe uten å leve det. Noen religioner hevder også at tro alene er nok. Mens spirituell utvikling kun skjer gjennom å leve det en tro. Healing er handling.

Kroppen består av fysisk kropp og psyke. Og skal en bli kjent med seg selv, forholde seg til helheten av den en er, må en forholde seg til begge deler. Og det er det hele immunforsvaret vi nå må styrke, på alle fronter.

Hva er terapi?

Terapi er hjelp til selvhjelp.
Terapi er å løse opp i den floke som skaper vanskene, slik at kroppen gjenfinner balanse.
Terapeuter fungerer som et speil, de gjør det mulig å se seg selv tydeligere, slik at en selv bedre kan forstå hva som ikke fungerer, hvorfor det er slik, og hva en selv kan gjøre for å redde seg selv.

Trenger du noen å snakke med? På Balanzen har vi drevet med samtaler for å løse opp i det som skaper blokkeringer eller helseplager siden 2009. Velkommen til time.

UNIVERSELL SANNHET:

  1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
  2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
  3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
  4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
  5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
  6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
  7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN
  8. ALL YTRE ENDRING STARTER NÅR EN ENDRES INNENFRA
  9. INGEN KAN LÆRE GRESK FRA EN LÆRER SOM KUN KAN ITALIENSK

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-zen.no
Les om vår utdanning i systemisk samtale og BalanZe metoden på Puust.no eller på vår booking side. Ta et aktivt valg i forhold til hvordan du bruker tiden din, slik at den ikke blir spist opp av det som i den store sammenhengen er distrastraksjoner.

Veavågen den 12. mars 2022. Hildur Vea, PhD
Takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18