Når eleven er klar, vil læreren dukke opp

Denne blogg tar opp det store skifte i bevissthet. Vi har alle tilgang til to bevisstheter inni oss: høyre hjerne bevissthet og venstre hjerne bevissthet. Å bli kjent med seg selv betyr at en bruker begge bevisstheter. Vi har alle automatisk tilgang til vår venstre hjerne bevissthet, men må selv utvikle tilgangen til vår høyre hjerne bevissthet.

Det finnes mange måter en forsøker å forklare dette skillet i bevisstheter. Problemet med alle forklaringene er at dette er noe som en ikke kan forstå med tankene (venstre hjerne bevisstheten). Skifte i bevissthet kan kun forstås gjennom erfaring. En må leve det for å forstå det. Og kun på denne måten kan en oppdage ens høyre hjerne bevissthet.

Når en opplever skifte i bevissthet har en automatisk tilgang til begge bevisstheter, både høyre og venstre hjerne bevissthet. Og da er det lett å skifte mellom dem, og en forstår med begge bevisstheter på en gang. Det er derfor en opplever seg klokere etter at dette skifte har funnet sted. En har da en automatisk dypere forståelse av det meste.

En av de store forskjeller mellom våre bevisstheter, er at de ofte forstår det samme helt motsatt. I starten vil det derfor oppleves som to stemmer inni hodet som gir motstridende beskjeder. Men når en har løst denne floken, klarer en å se eget liv og andres liv mye klarere. Men på samme måte som når en lærer å svømme, det er trening og mot som skal til for å lykkes. Slik er det også for de som vil utvikle sitt eget potensiale som menneske.

Selv om det er ulike veier til en slik indre transformasjon er det noen felles trekk. Nødvendige skritt er:
# å leve dønn ærlig med seg selv. Så lenge en overser indre beskjeder om hva en bør gjøre eller slutte med å gjøre, hva en bør spise eller slutte med å spise, hva en bør studere, og hva en bør slutte med å bruke tiden på, skjer vanligvis ingen dypere endring. Vi kan ikke finne sannhet i oss selv eller andre steder, så lenge vi ikke er sanne, lever sannhet. Se på dette som en vannstråle. Denne kan være som en laser sylskarp og kan rense det meste. Men det kan også være som en vannspreder og gi en myk dusj med dråpene. Slik er det også med våres bevissthet. Jo mer ærlig vi lever, jo mer laserstråle skaper vi med vår egen energi.
# en må leve egen sannhet. Dette er noen ganger veldig lett, og andre ganger veldig vanskelig. Særlig vanskelig kan det være når andre verken støtter eller forstår de valg en ønsker å ta. Se på dette som en test. Fordi vi testes spirituelt hele tiden, når vi velger denne reisen. Og husk, det er vanlig at en føler seg ensom en periode i en tidlig fase av reisen. Å vokse spirituelt er som knopper som brister, som presser seg ut av et tynt skall som har beskyttet dem, men også hindret dem i å vise andre hvor vakre de egentlig er.

Det finnes også noen tankemønstre som blokkerer for det store skifte i bevissthet. I utgangspunktet handler ikke dette om penger, fordi penger er en form for energi i bevegelse. Men hos noen blir frykt for penger en blokkering. Det er mennesker som lar seg stoppe fordi de vil ikke bruke egne penger på kurser eller utdanning som kan gi dem den kunnskap de søker. Slike kurser er vanligvis verken statlige eller betalt av en privat arbeidsgiver, slik at de har høyere priser enn de kurser som er offentlige og som gir offentlig anerkjennelse. Så langt jeg kjenner til finnes det ingen spirituelle kurser som er betalt av jobben eller NAV. Så de som ønsker å utvikle seg selv som menneske må finasiere dette selv.

Å snakke om penger er et tabu område i samfunnet. Noen opplever: jeg har faktisk ikke penger. Mitt svar er at fra et spirituelt ståsted er penger i utgangspunktet ikke er noe problem. Oppleves det som et problem er dette et godt startsted på den spirituelle reisen. Spørsmålet blir da hva er det en gjør siden en skaper et liv hvor en mangler penger. Hva er det en ikke vil vite, ikke vil endre, ikke vil møte i seg selv, som kan endre dette. Fallgruven her er å bli offer. Et offer er en stuck posisjon. Så selv om en uskyldig har havnet som et offer, må en ikke leve som et offer. En må se muligheter, ikke begrensinger. Og muligheter innebærer for de fleste læring av noe en tidligere ikke trodde var mulig.

Vi lærer den essensielle kunnskapen i livet fra de som har knekket disse kodene selv. Drt er derfor ikke likegyldig hvem du oppsøker, hvilke bøker eller filmer du ser. Læringen skjer i egen bevissthet, så denne må være påkoblet om læring skal finne sted.

Når det er sagt, er realsjonelle møter, meditative møter, fine arenaer for endring. Det er kun når vi er helt trygge sammen med andre, at vi er i stand til å møte det som vi trenger å møte for at endring kan finne sted.

Selv våknet jeg opp i 2007, når jeg ble kjent med David Hawkins sitt kart over bevisstheten. Dette ble min vei. Dette kartet består av 17 ulike energifrekvenser. Og hver frekvens fungerer som et paradigme som bestemmer hva vi forstår, våre holdninger, meninger, vaner, tankemønstre etc. De laveste energifrekevenser er de som skaper stress og sykdom. Her styres vi av negative forståelser, blokkeringer, meninger, vaner, tankemønstre. Mange kan kjenne igjen disse frekvensene som sabotør tanker. Å stå fast i det negative trenger ikke bety at en er en negativ person med andre, en kan være en som skader seg selv med tankene sine, handlingene sine ved at en holder fast på noe som stenger for indre ro og glede og frihet.

Når vi endres (transformeres) skjer det en endring på alle områder i våre liv. Den viktigste endringen er å velge å leve dønn ærlig, samt å velge å lytte til seg selv. Skal en oppleve frihet, må en først finne frem til indre frihet. Vi skaper verden der ute basert på det som skjer inni oss. Derfor er det så viktig å ha kontroll over vår underbevissthet. Mangler vi denne kontroll, vil vår underbevissthet styre showet, og vi vil oppleve oss uheldige gang på gang. Eller som hamsteren i hjulet sitt, det samme skjer på ny og ny.

Indre frihet skaper du selv. Tenk deg en skala hvor full frihet er 10. Her kan en være den er er fullt ut, og det er rom for å utvikle seg selv slik en ønsker. I motsatt ende av skalaen som er 1, er det ingen personlig frihet. Her er handling og tenkning styrt av regler og roller. Og en anbefales sterkt å utvikle seg innenfor rammer satt av andre. Dette sies ofte ikke direkte, men vises gjennom hva en belønner (gir lønnspålegg, eller annerkjennelse).

På en skal mellom 1 og 10 hvor er du i dag i forhold til:
# familien din
# jobben din
# vennene dine
# relasjonen du har til deg selv.

Husk at selvinnsikt er en viktig del av personlig arbeid, da det er når vi oppdager noe vi vil endre at vi virkelig er motivert til endring. Husk også at du ikke trenger å vite hvordan du endrer noe, når du tar valget: dette vil eg endre. Når en selv åpner opp for endring, vil de personer og den læring en trenger komme til en. Når eleven er klar dukker læreren opp.

Hva er terapi?

Terapi er hjelp til selvhjelp.
Terapi er å løse opp i den floke som skaper vanskene, slik at kroppen gjenfinner balanse.
Terapeuter fungerer som et speil, de gjør det mulig å se seg selv tydeligere, slik at en selv bedre kan forstå hva som ikke fungerer, hvorfor det er slik, og hva en selv kan gjøre for å redde seg selv.

Trenger du noen å snakke med? På Balanzen har vi drevet med samtaler for å løse opp i det som skaper blokkeringer eller helseplager siden 2009. Velkommen til time.

UNIVERSELL SANNHET:

  1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
  2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
  3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
  4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
  5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
  6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
  7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN
  8. ALL YTRE ENDRING STARTER NÅR EN ENDRES INNENFRA
  9. INGEN KAN LÆRE GRESK FRA EN LÆRER SOM KUN KAN ITALIENSK

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-zen.no
Les om vår utdanning i systemisk samtale og BalanZe metoden på Puust.no eller på vår booking side. Ta et aktivt valg i forhold til hvordan du bruker tiden din, slik at den ikke blir spist opp av det som i den store sammenhengen er distrastraksjoner.

Veavågen den 13. mars 2022. Hildur Vea, PhD
Takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18