Selvtillit som ikke vakler under press

I denne blogg er tema ekte selvtillit, eller sann selvtillit. Inspirasjonnen kommer når eg leser boken til Alan Seale, (2003) som heter Soul Mission.

Seale skiller mellom mennekselig og guddommelig tilnærming til livet. Menneskelig tilnærming er når handlinger skaper livet ditt. Gudommelig tilnærming handler om å ha fokuserte tanker, at skapelsen av livet starter med bevisstheten. Her er et sitat som eg har lyst å dlee med dere:

Just as love is a state of being, so is power. Standing in love, you stand in power. Embracing both your power and your love , a synergi is created that is exstremely dynamic. And then anything you desire to create is only a matter of declaring it, and call it in to being (side 29).

Den gudommelige tilnærming som Seale snakker om, er å leve i samsvar med sin høyre hjerne bevissthet, dønn ærlig, løse opp i de floker som stenger for at en kan bruke denne kraft som er i alle mennesker.

Seale sier videre: velg dine tankesystem istedenfor at de velger deg (s 29). Poenget er at vi må leve det vi tror, fordi det er kun når vi lever det vi tror, fullt ut, at vår livskraft vil manifestere seg i kroppens celler. Og transformasjon av tankemønstre skjer på cellenivå. Ingen dyp endring skjer, uten at denne endring også skjer i kroppens celler. Vi er en helhet, og vi fungerer som en helhet.

Selvtillit som ikke vakler er en tilstand en oppnår når aksepterer livet som det er. Når rommer alle egne følelser, alle egne erfaringer, også de som tidligere overveldet en, vil ens energifrekvens automatisk bli kjærlighet og kraft. En kan ikke både jobbe for sann selvtillit og skippe og lytte til seg selv. Det en i så fall kan utvikle er makt, og makt er noe helt annet et kraft. Makt er nært knyttet til manipulasjon, mens kraft ikke har behov for å overtale eller kontrollere andre.

Vi kan se hva vi trenger å jobbe med i våre liv ut fra hva vi tiltrekker oss i livet akkurat nå. De følelser som fanger oss er de som en trenger å forløse. For noen betyr det å gå inn i det ukjente, leve som frisk, leve som fri, leve hvor en bruker sin kraft. Selv om dette høres positivt ut, er det for noen skremmende å gi slipp på de «fordeler» som det gamle livet har. Noen ganger må en se på hva en mister om en blir frisk, for å finne den koden som gjør at en ikke klarer å bli frisk.

Seale snakker også om at prosessen med å snu fra menneskelig til guddommelig tilstand, det som eg kaller å skifte fra å leve i venstre hjerne bevissthet til å leve i både venstre og høyre hjerne bevissthet, er et prosjekt som for de fleste tar et liv. Det er mange celler i kroppen, det vil si mange lag i oss selv, som denne kunnskapen må synke inn i.

Det gode med spirituelle reiser er at de er enkle på den måten at dersom en er oppmerksom på de signaler som «livet gir», vil en la seg lede til de som kan hjelpe, eller til de tema en må sette seg inn i.

Når en kommer over første kneiken i forhold til det å stå i egen kraft, vil en oppdage at motstand fra andre gjør en sterkere, ikke svakere, stikk i strid med det en forventer. Men en må selv erfare dette for å forstå det på cellenivå.

Hva er terapi?

Terapi er hjelp til selvhjelp.
Terapi er å løse opp i den floke som skaper vanskene, slik at kroppen gjenfinner balanse.
Terapeuter fungerer som et speil, de gjør det mulig å se seg selv tydeligere, slik at en selv bedre kan forstå hva som ikke fungerer, hvorfor det er slik, og hva en selv kan gjøre for å redde seg selv.

Trenger du noen å snakke med? På Balanzen har vi drevet med samtaler for å løse opp i det som skaper blokkeringer eller helseplager siden 2009. Velkommen til time.

UNIVERSELL SANNHET:

  1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
  2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
  3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
  4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
  5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
  6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
  7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN
  8. ALL YTRE ENDRING STARTER NÅR EN ENDRES INNENFRA
  9. INGEN KAN LÆRE GRESK FRA EN LÆRER SOM KUN KAN ITALIENSK

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-zen.no
Les om vår utdanning i systemisk samtale og BalanZe metoden på Puust.no eller på vår booking side. Ta et aktivt valg i forhold til hvordan du bruker tiden din, slik at den ikke blir spist opp av det som i den store sammenhengen er distrastraksjoner.

Veavågen den 13. Mars 2022. Hildur Vea, PhD
Takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18