Døden er en venn

Noe må ofte dø for at noe nytt kan skje. Noen ganger er det personer, noen ganger er det relasjoner, men vanligvis er det vår egne tankermønstre og handlinger. De fleste av oss har forsøkt å endre oss samtidig som en tviholder på det gamle. Dette virker ikke, fordi all endring innebærer at noe må forlates. Ellers skjer ikke endringen.

Å la gamle tankemønstre dø, er både farlig og befriende. Det er ofte farlig før endringen har skjedd, fordi noe i oss tviholder på gamle forståelser. frykt for det ukjente er en normal ting. Det er først når vi selv kan se og forstå at gamle tankemønstre hindrer oss i å se sannhet eller hindrer oss i å leve det liv vi ønsker å leve at det blir mulig å gi slipp.

Like vanskelig som det er å endre oss, er det ofte å vite hva vi egentlig ønsker å endre. Å sette ord på hva en er misfornøyd med, klarer de fleste. Men å samtidig kunne si noe klokt om hva en virkelig ønsker å bruke eget liv til, hva som er meningen med eget liv, er for mange en viten (klokskap) som først kommer når en har vært på den personlige livsreisen en tid.

Eg har i tidligere blogger vektlagt betydningen av sannhet. Leve dønn ærlig med seg selv. I tillegg er det viktig å lytte innover. Alan Seale (2003), sier det er grovt sett tre former for meditasjon (=lytte innover). Østens variant hvor en finner stillhet, vestens variant hvor en ber en bønn, sier en affirmasjon og New Age varianten som er mer kosmisk i natur, og som kan være alt fra fantasireiser til å inkludere astral reiser og besøk i tidligere liv. Det ene er ikke rettere enn det andre. Poenget er å finne en variant som fungerer for den enkelte, finne metoder som tar en videre på ens egen utvikling.

Meningen med våre liv oppsummeres av Alan Seale slik (s 61):
# bli kjent med oss selv, med vår sjel
# å fullføre det oppdrag vår sjel har på jorden
# å lære underveis mens vi fullfører dette oppdraget.

Når vi lever det oppdrag vi er kommet for å fullføre er vi helt tonet inn på dette. Da er alle våre tanker og handlinger rettet mot dette oppdraget. Vi er ikke lengre vannspredere, men laser stråle.

Et av de store spørsmål for mennesker er hvordan en selv kan ta grep slik at ens energi er en laserstråle, fullt fokusert. Vel, dette skjer ikke av seg selv. Og kvikk fiks finnes ikke. Men det er likevel mulig. Når ens energi er som en laserstråle, kan en oppleve kraft som er annerledes enn makt. makt har alltid en motpol, mens kraft bare er. Den har ingen motpol fordi den bare viser til den indre kraft som strømmer gjennom mennesker.

Siden menneske har fri vilje, må menneske selv velge om de vil utvikle indre kraft, utvikle laserstrålen med energien sin. Eg sier ikke dette er enkelt, men fullt mulig for de som vil lære det. God reise.

Hva er terapi?

Terapi er hjelp til selvhjelp.
Terapi er å løse opp i den floke som skaper vanskene, slik at kroppen gjenfinner balanse.
Terapeuter fungerer som et speil, de gjør det mulig å se seg selv tydeligere, slik at en selv bedre kan forstå hva som ikke fungerer, hvorfor det er slik, og hva en selv kan gjøre for å redde seg selv.

Trenger du noen å snakke med? På Balanzen har vi drevet med samtaler for å løse opp i det som skaper blokkeringer eller helseplager siden 2009. Velkommen til time.

UNIVERSELL SANNHET:

  1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
  2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
  3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
  4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
  5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
  6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
  7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN
  8. ALL YTRE ENDRING STARTER NÅR EN ENDRES INNENFRA
  9. INGEN KAN LÆRE GRESK FRA EN LÆRER SOM KUN KAN ITALIENSK

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-zen.no
Les om vår utdanning i systemisk samtale og BalanZe metoden på Puust.no eller på vår booking side.

Veavågen den 16. Mars 2022. Hildur Vea, PhD
Takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18