Indre kraft: alle som vil kan få det til!

Denne blogg handler om det å utvikle indre kraft. Alle som vil kan få det til.! Men, en må da lære det en trenger å lære. Og dette er ulikt for ulike mennesker.

Vi bruker mange ulike ord om egen kraft. Og slik eg ser det, er det to former for kraft vi snakker om. David Hawkins skiller mellom dem med å kalle en for makt og en for kraft. Mennesker med makt uten kraft kan ha selvtillit, mot, motivasjon, pågangsmot og vilje. Dette er egenskaper som får oss til å handle.

Den andre formen krat er en indre kraft. Dette er en kraft som er der, om vi åpner opp for den. Den er der hos ALLE mennesker. Det er en kraft vi blir kjent med når vi lar universell energi strømme gjennom oss. Det er denne kraft en kan lese om i religiøse og spirituelle bøker. Men det å lese om kraften er ikke det samme som å eie denne kraft. Vi eier kun denne kraft når vi lever den. Da vet vi, i alle kroppens celler, at vi eier og kan bruke kraften. Vi kjenner på kroppen hva vi skal i velge i valgsituasjoner. Vi forstår situasjoner på en dypere måte, og ikke minst vi vet hvordan vi kan hjelpe oss selv bådei forhold til praktiske og emosjonelle floker. Noen ganger betyr det å vite dette, at en vet hvor en kan søke hjelp.

Det er mange veier til å utvikle denne indre kraft. Første skritt på veien er alltid og ta valget: Ja, dette er noe jeg vil utvikle, også når det betyr at jeg må endre noe i meg selv. Mennesket har kraft til å velge, og derfor er det ikke andre mennesker som kan gi deg denne kraft. En må utvikle den selv.

Og på denne reisen vil en desverre også møte på personer og situasjoner som vil arbeide for at en ikke skal klare det. Noen blokkeringer er i oss selv. Vi kaller det tankemønstre. Og det er vanlig at en må endre noen tankemønstre for å knekke kodene. Andre blokkeringer er andre som kan latterliggjøre våre erfaringer, eller stemple slike erfaringer som galskap. Stigmatisering er en vanlig hersketeknikk. Valget dypest sett handler om å velge seg selv, leve egen sannhet, eller leve det som andre mener er sannhet. Når disse to er forent opplever en dyp ro. Mens hvis ens egen sannhet avviker fra de andres sannhet oppleves dette som stress i kroppen. Et stress en ikke kan skru av uten at en skifter fokus til å leve sitt eget liv i samsvar med den en er.

Husk at personer som ikke kan reflektere sammen med deg, se på noe fra ulike perspektiv selv om de er uenige, trolig er trigget. Og dette handler i så fall om dem, og ikke deg.

Husk også at det er denne indre kraft, som kan heale sykdom. Det betyr ikke at en skal bli healer, men de fleste mødre vil elske å kunne heale egne barn og barnebarn, noe som er en totalt motsatt tilnærming til helseplager enn medisiner, fordi healing har INGEN bivirkninger/senskader.

Se på det slik: Enten vet du at du er på rett vei, du merker endringer som skjer i deg og i livet ditt når du knekker de indre kodene for hvordan vi som mennesker fungerer, noe som også betyr at du kjenner, i alle kroppens celler, at du blir sterkere, klokere, og at du utvikler denne indre kraft i deg selv. Hvis du ikke er på denne reisen, eller er usikker om du er på reisen, er det trolig noe som må korrigeres og endres. Da kommer valget opp på ny, er du villig til å endre det som trengs for å nå dette målet?

Det er i så fall bare du selv som vet hva som må endres. Vet du det ikke, søk hjelp. Husk at andre kan ikke se hva du trenger, men en samtale med en klok person kan hjelpe deg å komme i kontakt med deg selv, slik at du selv kan oppdage hva du trenger.

Den vei eg kjenner til for å utvikle denne indre kraft er å møte meg selv. Teste ut tanker og ideer fra personer som har klart å utvikle kraften, personer som lever kraften. Og over tid har brikkene falt på plass, en om gangen. Husk at alt varig spirituelt arbeid skjer over tid. Det er som å bygge et murhus ved at du først støper musteinene, la dem tørke, og først etter en tørkeperiode kan en mure huset.

Vi har alle en kjerne i oss som er vårt høyere selv. Vår sjel er også knyttet til vårt høyere selv. Vi kan kontakte denne delen i oss, og bli guidet, når vi velger å møte oss selv. Det er flere måter å lære å lytte til seg selv på, finn din måte. men, alle måtene innebærer at en først må oppnå indre stillhet. En må med andre ord lære å skru av tankestress eller tankeblokkeringer, slik at en kan kjenne at energien flyter fritt i kroppen. Du vet det når du er der, på samme måte som du vet at nå flyter du når du lærer å svømme.

Eg har vært heldig og hatt gode lærere, som har hjulpet meg å møte meg selv. Eg har bare visst når eg traff på dem, at deg vil eg gå i lære hos. Og slik ble det.

Søk hjelp og erfaring fra de som kan det du ønsker å lære. Ingen kan lære italiensk fra en person som bare snakker gresk.

Hva er terapi?

Terapi er hjelp til selvhjelp.
Terapi er å løse opp i den floke som skaper vanskene, slik at kroppen gjenfinner balanse.
Terapeuter fungerer som et speil, de gjør det mulig å se seg selv tydeligere, slik at en selv bedre kan forstå hva som ikke fungerer, hvorfor det er slik, og hva en selv kan gjøre for å redde seg selv.

Trenger du noen å snakke med? På Balanzen har vi drevet med samtaler for å løse opp i det som skaper blokkeringer eller helseplager siden 2009. Velkommen til time.

UNIVERSELL SANNHET:

  1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
  2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
  3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
  4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
  5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
  6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
  7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN
  8. ALL YTRE ENDRING STARTER NÅR EN ENDRES INNENFRA
  9. INGEN KAN LÆRE GRESK FRA EN LÆRER SOM KUN KAN ITALIENSK

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-zen.no
Les om vår utdanning i systemisk samtale og BalanZe metoden på Puust.no eller på vår booking side. Ta et aktivt valg i forhold til hvordan du bruker tiden din, slik at den ikke blir spist opp av det som i den store sammenhengen er distrastraksjoner.

Veavågen den 17. Mars 2022. Hildur Vea, PhD
Takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18