Mennesket fungerer som en helhet

Mennesket består av en fysisk kropp og en energi kropp (= psyke, sjel). Hvis vi tar bort den fysiske kroppen kaller vi det spøkelse. Hvis vi tar bort energikroppen kaller vi det lik.

En kropp uten sjel er et lik.
En sjel uten kropp er et spøklese.

Vi er opplært til å tro at det kun er den fysiske kroppen som er oss selv innenfor helsevesenet. Dette sies ikke direkte, men indirekte. Når vi feiler noe, er vi så vant til å tenke at en blodprøve som viser noe fra den fysiske kroppen, er det som kan gi oss svaret på hva som feiler oss.

De færreste mennesker søker samtaleterapi når de kjenner at noe ikke er på plass i seg selv. Eg skriver de færreste, fordi det er noen som har forstått at vi fungerer som en helhet, og som kommer til samtale når noe er i ubalanse i eget liv.

Vår energikropp og vår fysiske kropp er så sammenvevet at vi ikke kan skille dem fra hverandre. De påvirker hverandre hele tiden. Så på et vis er det klokt med fysiske undersøkelser. Dilemma er at vi ikke kan løse et problem med fysiske metoder Ex medisin), dersom problemet handler om noe som er en del av vår psyke. Vi kan dempe plager, ikke løse dem. For å løse knuter i vår bevissthet må vår egen bevissthet være påkoblet.

Kvantefysikken viser at alt starter i psyken, og derfor kan de aller fleste problemer løses med de metoder som løser opp floker i psyken. Selv om floker er i psyken, er det sjelden at det er bevisste fortrengte hendelser som skaper helseplager for oss. Det vanlige er at noe har skjedd som overveldet oss. Og så har tiden gått, og mennesker tror at dette er bearbeidet. Men, det som ikke er forløst, vil av seg selv komme frem i bevisstheten. Ofte når roen kommer, kommer det som vi må ta tak i. Alle psykiske blokkeringer søker av seg selv en forløsning. Dette er en indre motor i mennesker vi ikke kan skru av.

Det er ikke tilfeldig nå når samfunnet åpner opp igjen, at mange opplever seg stressa. Mens krisen står på, håndterer vi det, vi har krefter nok til å stå i store utfordringer. Men når presset utenfra forsvinner, forstår kroppens underbevissthet, at nå har personen krefter nok til å ta tak i de uforløste flokene. Og da kommer tegn på dette vanligvis i form av stress eller helseplager. Eller en blir rett og slett syk. Noen våkner en dag og er ufattelig sliten uten at en forstår hvorfor.

En tommelfinger regel, er at uansett hva en tror stresser en, hvilke følelser en står fast i, når en forstår hva kroppen vil fortelle forsvinner den psykiske spenningen, og alle de vansker den psykiske spenningen skapte, OGSÅ selv om det fysiske problemet ikke er løst. Så lenge spenningen varer, er det noe en ikke forstår i seg selv.

Blokkeringen i psyken viser seg ved at det er noe som stresser oss, overvelder oss, noe som skaper panikk i oss. Veldig typisk er betennelser, smerter, angst og depresjonsreaksjoner. Vi er så opplært til å tenke at betennelser handler om mikrober at de færreste sjekker ut andre forklaringer. Kelly Brogan sier at betennelser er en naturlig reaksjon som oppstår hos mennesker på grunn av toksiske tankemønstre, for mange toksiner i kroppen, mangel på de næringsstoffer kroppen trenger (1).

Går en til legen er en heldig om en sjekker ut mangle på næringsstoffer, de andre områdene blir som regel ikke tatt opp. Ikke fordi legen ikke vet om det, men fordi 10 min til hver pasient, inkludert journalskriving ikke kan romme det å spørre den hjelpesøkende: hvordan har du det egentlig? Hvor ofte og hvordan renser du kroppen din? Hva er de tankemønstre som popper opp uanmeldt, igjen og igjen. Svar på slike spørsmål tar tid.

Det eg ser som psykoterapeut er at det ofte tar 45 min for en kropp og finne trygghet i en ny setting, ny relasjon. Og vi vet alle at når en ikke er trygg er en ikke på plass i seg selv, en får da verken sagt ting som de er, eller husker så mye av det som skjedde. Det kan lett bli go-dag-mann-økseskaft samtaler.

Veldig mange helseplager handler ikke om at folk er syke, det handle rom at de lever i relasjoner som ikke rommer dem som den de er. Mennesker blir syke av å ta mer hensyn til andre enn seg selv. Mennesker blir syke av å spille roller, dette tapper ens energi. Mennesker blir syke av å samarbeide med mennesker som også spiller roller, som lever i overlevelse.

Noe av det som skaper store frustrasjoner (og sykdom) hos noen, er at de ubevisst trekkes inn i andre sine overlevestrategier. Ofte handler disse om kontroll. Mennesker som er kontrollfriker har vanligvis uforløste følelser, og de har lært å møte sin situasjon med å styre omgivelser, slik at de ikke trigges. Noen styrer omgivelser åpenlyst med drama, andre mer skjult, de er ofte gavmilde martyrer som manipulerer på nesten umerkelige måter. Ofte på måter som om en sier høyt hva en føler vil andre si: nei, nå misforstår du, eller nå er du urimelig, hårsår etc. Men kroppen lyver ikke. Den kan gjenkjenne sannhet fra manipulasjon.

Den helhet vi som mennesker er en del av er både en indre helhet, hvor vår psyke er like viktig som vår fysiske kropp når helseplager overtar livet vårt, om vi vil ut av dette. Bli friske igjen. Men helhet betyr også at vi lærer å forstå hvordan vi selv påvirker og påvirkes av andre mennesker. Slik at vi kan ta ansvar for egne følelser og reaksjoner, og slutte med å projisere disse på våre omgivelser.

Og det er først når vi selv gjør dette, tar fullt ansvar for det vi føler og tenker, at vi kan se hvordan en manipuleres av andre mennesker. Dette er viktig, veldig viktig. Fordi de som ikke ser at de manipuleres, kan heller ikke beskytte seg mot dette. De kjøper da lett tanker som svekker en selv, ala at en ikke skal tenke på seg selv, men sette andre foran seg selv. Å være et ansvarbevisst menneske, som ivaretar seg selv, setter grenser, og håndterer egen psyke er et sunt menneske. Det er ikke tegn på sunnhet å ikke være i stand til å håndtere seg selv, eller la seg manipulere av andre. Det er ikke tegn på sunnhet å være tilpasset i en gal verden.

Selv om «lupen» legen bruker er blodprøvesvar når han vil hjelpe deg, er du mer enn dette. Dette vet en i sitt hjerte. Lytt til dette hjerte, fordi det kan ta en ut av de vansker som oppstår. Tenk både og, ikke enten eller.

Som samfunn vil det være et skritt på rett vei når de som er syke bruker like mye penger på litteratur som kan forklare kroppen og relasjoner med andre, som de bruker på medisiner, eller behandlingen som ikke inkluderer egen bevissthet. Ingen som fornekter den helhet de er og er en del av, kan løse opp floker som er manifestert i denne helhet.

Hva er terapi?

Terapi er hjelp til selvhjelp.
Terapi er å løse opp i den floke som skaper vanskene, slik at kroppen gjenfinner balanse.
Terapeuter fungerer som et speil, de gjør det mulig å se seg selv tydeligere, slik at en selv bedre kan forstå hva som ikke fungerer, hvorfor det er slik, og hva en selv kan gjøre for å redde seg selv.

Trenger du noen å snakke med? På Balanzen har vi drevet med samtaler for å løse opp i det som skaper blokkeringer eller helseplager siden 2009. Velkommen til time.

UNIVERSELL SANNHET:

  1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
  2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
  3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
  4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
  5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
  6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
  7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN
  8. ALL YTRE ENDRING STARTER NÅR EN ENDRES INNENFRA
  9. INGEN KAN LÆRE GRESK FRA EN LÆRER SOM KUN KAN ITALIENSK

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-zen.no
Les om vår utdanning i systemisk samtale og BalanZe metoden på Puust.no eller på vår booking side. Ta et aktivt valg i forhold til hvordan du bruker tiden din, slik at den ikke blir spist opp av det som i den store sammenhengen er distrastraksjoner.

Veavågen den 18. Mars 2022. Hildur Vea, PhD
Takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18

Kilde: Kelly Brogan, 2019. Own your self, side 17.