Å være stuck eller en som går støtt mot en ny verden.

Det vi ser mer og mer er at korrupsjon og usannheter avsløres. Systemer vi stolte på fungerer ikke. Å forurense vannet vi drikker, maten vi spiser og luften vi puster inn gir oss ikke helse. Å
# kneble all kunnskap og praksis om naturlig healing/helbredelse av sykdom,
# kun tillate behandling som også har mulige bivirkninger
# eller som er uten effekt fordi en angriper ikke årsak men konsekvens av årsak
gir ikke fysisk helse. Propagandane sier at følger du oss (og ikke deg selv!) så gjør du det beste du kan.

Vår psykiske helse er også under angrep av et mind virus som kalles wetiko. (Les Dispelling wetiko og healing wetiko). Vi har de to siste årene hørt om masse psykose eller masse formasjon som oppstår når medier klarer å overbevise masser om propaganda, for å få folk til å tenke, tro eller handle slik de som står bak propagandaen ønsker. Essensen er at mennesker skal gi sin kraft til andre, ikke utvikle egen kraft.

En ting vi alle må ta stilling til er distrasjoner. Distraksjoner er det som tar vår oppmerksomhet. Det tar vår oppmerksomhet vekk fra noe. Men hva da? Min forståelse er at det tar vår oppmerksomhet vekk fra essensen, som er å lære seg det som trengs for å skape den verden en selv ønsker å leve i. Hør JC Kay sin podcast om dette tema. JC Kay sine tanker ressonerer i meg.

Vi skaper verden vi lever fra innsiden og ut. Og jo mer av indre floker vi har løst opp, jo mer kraft har vi mulighet til å la strømme gjennom oss, til å rense oss, til å fylle oss. Metaforisk tenk deg er rom som er fullt fra gulv til tak med rot. Tenk deg at dette rommet står nokså urørt i flere år, ingen vasker der, ingen rydder der, ingen går inn der. Så forstår eieren av rommet, at luften stinker, og vil ha inn frisk luft. Han åpner vinduet for å slippe den rene luften inn. Og luften kommer inn, men det er svært begrenset hvor stor del av rommet som kan fylles av denne luft, fordi rotet stenger for det.

Livskraften fungerer på samme måte i vår kropp, som frisk luft i forhold til et rom med rot. Livskraften kan ikke flyte fritt i oss, når den møter på blokkeringer. Og slike blokkeringer er det kun vi selv som kan løse. Alle som vil kan få det til. En må bruke viljen til å lære dette hos de som kan det. Enten er du kjent med hvordan dine egne energier fungerer, eller så er en det ikke. Det å
# ikke ha kontroll på seg selv, være stresset eller bli styrt av følelser når en trigges
# ikke kjenne egne sanne følelser som er nødvendig for å vite hva en selv vil (ikke lures av propaganda)
# ikke kjenne egen kraft, slik at en selv kan egen følelser nrå noe skjer,
er en stuck posisjon. Det er en stuck posisjon de viser at en bærer på blokkering i nervesystemet, det som kalles en fight, flight eller freeze reaksjon.

Som mennesker har vi kraft til å transformere mørke til lys,. Vi lærer denne ferdighet gjennom å tranformere eget mørke til lys. Vi må med andre ord møte våre egne blokkeringer om vi skal ta oss ut av ens stuck situasjon.

Den vanligste fallgruven er å bli værende i tankeverden, overlevedelene. Eg var der i 15 år, reflekterte mye, og prøvde å endre meg selv som menneske. Testet ut mange metoder, noen virket bra for meg, andre virket ikke. Det var først i 2011 når eg kom i kontakt med livskraften gjennom konstellasjoner at eg forstod at eg hadde gått på feil vei. Eg hadde bommet i egen psyke. Gjennom konstellajsons utdanning kom eg i kontakt med metoder og forståelser av meg selv som endret meg selv innenfra, på cellenivå. Endringene bare skjedde, helseplager slapp taket. Det var forståelsen og innsikten som gjorde endringern. Det var ikke noe eg skulle trene på. Kan ikke minnes eg har fått en eneste hjemmelekse når eg har tatt mine utdanninger i konstellasjoner (4 år).

Når eg startet med konstellasjoner visste eg ikke hva det var, eg bare visset dypt inni meg, at dette var noe eg trengte å lære. Eg valgte å lytte til den stemmen, og på et merkelig vis ordnet økonomien seg etter hvert. Eg tenkte har eg ikke pengene, kan eg låne dem. Og når utdanningen var gjort hadde eg ikke trengt å låne penger. Univserset sørger for det en trenger når en følger sin indre stemme. Alltid.

Å gå støtt mot en ny verden handler om at verden er i endring, og skal en følge med må en endre seg selv i takt med det som skjer. Den store utfordringen vi nå møter, er at vi må lære å følge vår indre guide. De som helt ærlig tar valg om å søke sannhet, leve det liv de er født for å leve, vil bli guidet. Det er mange ulike veier til målet, og de som velger denne vei ser at vi blir guidet på ulike måter og kommer frem til samme sted med samme innsikt, gang på gang. Livets synkronitet er utrolig fasinerende.

Hva er terapi?

Terapi er hjelp til selvhjelp.
Terapi er å løse opp i den floke som skaper vanskene, slik at kroppen gjenfinner balanse.
Terapeuter fungerer som et speil, de gjør det mulig å se seg selv tydeligere, slik at en selv bedre kan forstå hva som ikke fungerer, hvorfor det er slik, og hva en selv kan gjøre for å finne frem til balanse i seg selv.

Trenger du noen å snakke med? På Balanzen har vi drevet med samtaler for å løse opp i det som skaper blokkeringer eller helseplager siden 2009. Velkommen til time.

UNIVERSELL SANNHET:

  1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
  2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
  3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
  4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
  5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
  6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
  7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN
  8. ALL YTRE ENDRING STARTER NÅR EN ENDRES INNENFRA
  9. INGEN KAN LÆRE GRESK FRA EN LÆRER SOM KUN KAN ITALIENSK

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-zen.no
Les om vår utdanning i systemisk samtale og BalanZe metoden på Puust.no eller på vår booking side. Ta et aktivt valg i forhold til hvordan du bruker tiden din, slik at den ikke blir spist opp av det som i den store sammenhengen er distrastraksjoner.

Veavågen den 20. Mars 2022. Hildur Vea, PhD
Takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18